آفتاب
بالاى صفحهچاپ
1

0

5

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب دایم

۱ـاستعلام دفترخانه بنام اتحادیه درصورت قصد تنظیم سند قطعی یا اجاره وصلح سرقفلی
۲ـ فتوکپی سند مالکیت وبنچاق یا اجاره رسمی وسرقفلی محضری یا عادی یا هرگونه قرارداد باسازمانها ـ شهرداریها ـ ارگانها
۳ ـ فتوکپی سوابق کسب قبلی (درصورت داشتن جوازکسب قبلی)
۴ ـ تکمیل فرم های مربوط به مشخصات فردی وملکی
۵ ـ فتوکپی شناسنامه متقاضی وهریک از شرکا(در صورت داشتن شریک)
۶ ـ ۱۲قطعه عکس ۳.۴درخواست کننده
۷ ـ ۶ قطعه عکس ۳.۴جهت مباشر(درصورت داشتن مباشر)
۸ ـ فتوکپی آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی در ارتباط با شرکتهای حقوقی
۹ ـ فتوکپی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۷به بالا
۱۰ ـ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی ( داشتن حداقل دیپلم متوسطه برای متقاضیان دفاتر خدمات حضوری اینترنت )

توضیحات

.در صورت داشتن شریک (شرکا) رضایت محضری انهاجهت اخذ پروانه کسب متقاضی الزامی است
.به املاک مسکونی پروانه کسب تعلق نمیگیرد
.متراژهای زیر ۱۰ متر قابل اجرانمی باشد ( بغیرازمجتمع ها وبازارها بانظرهیئت مدیره)
.تایید صلاحیت فردی از اداره اماکن عمومی وهمچنین شرکت درکمیسیون فنی اتحادیه جهت احرازصلاحیت فنی موردنیازاست
.در صورت داشتن پروانه کسب متقاضی از هر صنف معرفی مباشر الزامی است
بالاى صفحه چاپ
1

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب دایم

ماشین های اداری و رایانه تهران
دیباچه
مدارک مورد نیاز جهت …
فرم تقاضای عضویت
تعهد نامه( فرم شماره
تعهد نامه( فرم شماره
اقرار نامه مفقود …
فرم تکمیل پرونده …
فرم قرار داد مباشرت
رضایت نامه
اخبار جدید اتحادیه
تماس با ما