آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

کد C34376

کد
C34376
وابستگی :
دولتی
وابستگی :
دولتی
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشگاه
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۱۲۰۸۱-۰۵۱۱
فکس :
۸۱۳۰۰۶
پست الکترونيکى :
mums@mums.ac.ir
نشانى سايت اينترنتى :
http://www.mums.as.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده‌ها (دانشکده پزشکی)

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشگاه
نام مسئول :
دکتر محمود محمودی
تلفن :
۸۵۴۴۰۸۱
فکس :
۹۱۹۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده دندانپزشکی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، ابتدای بلوار وکیل آباد - مقابل پارک ملت
نام مسئول :
دکتر حبیب‌الله قنبری
تلفن :
۸۱۲۳۷۶
فکس :
۸۱۶۹۶۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده داروسازی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، ابتدای بلوار وکیل‌آباد - مقابل پارک ملت
نام مسئول :
دکتر حسین حسین‌زاده
تلفن :
۸۱۶۸۲۱
فکس :
۸۳۷۰۷۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پیراپزشکی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان احمدآباد - خیابان پرستار
نام مسئول :
دکتر جبرائیل موفق
تلفن :
۸۰۵۵۰۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پرستاری و مامائی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشگاه - خیابان ابن‌سینا
نام مسئول :
آقای علیرضا دانش‌‌بمرود
تلفن :
۹۱۵۱۱
فکس :
۹۷۳۱۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پرستاری و مامائی بجنورد

نشانى :
ایران، خراسان، بجنورد ، خیابان طالقانی غربی ۱۳ - روبروی پاسگاه
نام مسئول :
دکتر محسن شهریاری
تلفن :
۲۲۲۰۸۰۰
فکس :
۲۲۳۰۵۵۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پرستاری و مامائی تربت‌حیدریه

نشانى :
ایران، خراسان، تربت‌حیدریه ، خیابان منصوریه - مقابل پارک کاشانی
نام مسئول :
دکتر فرهاد برادران
تلفن :
۲۸۰۲۳
فکس :
۲۶۱۱۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پرستاری نیشابور

نشانى :
ایران، خراسان، نیشابور ، خیابان امام خمینی ۲۷
نام مسئول :
دکتر رضا غرویان
تلفن :
۳۳۴۹۱
فکس :
۳۹۱۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان‌های وابسته (بیمارستان هاشمی‌نژاد)

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، سی‌ متری طلاب - بلوار ابوریحان
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۷۳۷۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، فریمان ، خیابان امام خمینی - مقابل پارک
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۷۱۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان دکتر چمران

نشانى :
ایران، خراسان، فردوس و اسلامیه ، خیابان امام خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۸۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان مصطفی خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، طبس ، بلوار امام رضا
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان شهداء

نشانى :
ایران، خراسان، قوچان ، خیابان امام خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۴۱۱۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان قائم

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان احمدآباد
نام مسئول :
م
تلفن :
۹ -۸۰۰۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان دکتر شریعتی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، سه‌راهی شاندیز طرقبه
نام مسئول :
م
تلفن :
۶۷۴۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان شفا

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، میدان فلسطین
نام مسئول :
م
تلفن :
۳ - ۷۶۱۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان دکتر شیخ

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان طاهری
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۷۳۹۴۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان حضرت زینب

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، انتهای آخوند خراسانی
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۵۴۹۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان موسی‌بن‌جعفر

نشانى :
ایران، خراسان، قوچان ، ابتدای جاده سنتو - جنب پارک مهر
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۳۳۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ۲۲ بهمن

نشانى :
ایران، خراسان، نیشابور ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان شهید کامیاب

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان فدائیان اسلام - چهارراه نخریس
نام مسئول :
م
تلفن :
۹۲۱۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امید

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، کوهسنگی - میدان الندشت
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۲۶۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امراض پوستی طالقانی

نشانى :
ایران، چهارمحال و بختیاری، شهر‌کرد ، جاده سنتو - نرسیده به سه‌راهی فردوسی
نام مسئول :
م
تلفن :
۶۲۰۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام رضا

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دکتر چمران
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۵۴۳۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ابن‌سینا

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، میدان بوعلی
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۶۱۰۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان نهم دی

نشانى :
ایران، خراسان، تربت‌حیدریه ، خیابان کاشانی - مقابل پارک
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۶۰۱۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان بنت‌الهدی

نشانى :
ایران، خراسان، بجنورد ، خیابان شریف واقفی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۳۶۵۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام رضا

نشانى :
ایران، خراسان، بجنورد ، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۲۸۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام علی

نشانى :
ایران، خراسان، بجنورد ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۴۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، اسفراین ، خیابان امام رضا
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۶۰۰۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ثامن‌الائمه

نشانى :
ایران، خراسان، چناران ، کوچه باغ‌ملک
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان خاتم‌الانبیاء

نشانى :
ایران، خراسان، تایباد ، بلوار شهر
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۳۹۹۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان طالقانی

نشانى :
ایران، خراسان، تربت‌جام ، بلوار امام خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۰۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان مدرس

نشانى :
ایران، خراسان، کاشمر ، خیابان رازی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۷۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ولی‌عصر

نشانى :
ایران، خراسان، بردسکن ، خیابان قائم
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، شیروان ، خیابان امام رضا - مقابل پمپ بنزین
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ۱۷ شهریور

نشانى :
ایران، خراسان، سرخس ، خیابان پروین اعتصامی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ۲۲ بهمن

نشانى :
ایران، خراسان، خواف ، میدان معلم
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۱۳۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، درگره - جنب شبکه بهداشت و درمان
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۲۰۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده بوعلی)

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، فلکه بوعلی
نام مسئول :
دکتر محمدرضا عباس‌زادگان
تلفن :
۷۱۰۱۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مرکز دیابت

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، انتهای خیابان سناباد
نام مسئول :
دکتر مجید فیاض
تلفن :
-

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مرکز IVF

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان جنت
نام مسئول :
دکتر جهانیان
تلفن :
-

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - کتابخانه مرکزی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشکده
نام مسئول :
دکتر شباهنگ
تلفن :
۳ - ۸۵۴۴۰۸۱
فکس :
۹۱۹۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشکده
نام مسئول :
آقای محمدعلی غفوریان
تلفن :
۸۳۸۱۱۱
فکس :
۸۳۰۷۳۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، تهران، تهران ، خیابان دانشکده
نام مسئول :
م
تلفن :
-

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد


طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه تهران - کرج - کیلومتر ۱۵ - شهرک پژوهش - بلوار پژوهش

تلفن : ۱۹ - ۶۶۰۲۶۳۱۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهرک قدس - بلوار فرح‌زادی - انتهای بلوار پونک باختری

تلفن : ۴ - ۸۸۰۷۹۴۰۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه جوین

تلفن : ۷ - ۸۸۷۷۱۶۲۶ - ۲۴۱۳۰-۰۲۶۲۲۵

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان دکتر مفتح - جنب دانشگاه تربیت معلم - کوچه شهید بوربور - پلاک ۱۵

تلفن : ۱۶ - ۸۸۸۱۰۳۱۳

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آزادی - خیابان معراج

تلفن : ۶۶۰۱۲۹۱۵ - ۶۶۰۰۷۹۷۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، ۱۴۱۶۶ - بلوار کشاورز - روبروی وزارت کشاورزی - شماره ۱۹۶

تلفن : ۸ - ۸۸۹۶۵۴۳۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان ولی‌عصر - نرسیده به میدان ولی‌عصر - کوچه شهید فرهنگ حسینی

تلفن : ۶۶۴۹۲۶۱۴ - ۶۶۴۹۲۶۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، کارگر شمالی - بعد از تقاطع دکتر فاطمی - کوچه دیدگاه - پلاک ۷

تلفن : ۸۸۹۶۰۶۰۹