آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

کد C34376

کد
C34376
وابستگی :
دولتی
وابستگی :
دولتی
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشگاه
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۱۲۰۸۱-۰۵۱۱
فکس :
۸۱۳۰۰۶
پست الکترونيکى :
mums@mums.ac.ir
نشانى سايت اينترنتى :
http://www.mums.as.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده‌ها (دانشکده پزشکی)

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشگاه
نام مسئول :
دکتر محمود محمودی
تلفن :
۸۵۴۴۰۸۱
فکس :
۹۱۹۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده دندانپزشکی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، ابتدای بلوار وکیل آباد - مقابل پارک ملت
نام مسئول :
دکتر حبیب‌الله قنبری
تلفن :
۸۱۲۳۷۶
فکس :
۸۱۶۹۶۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده داروسازی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، ابتدای بلوار وکیل‌آباد - مقابل پارک ملت
نام مسئول :
دکتر حسین حسین‌زاده
تلفن :
۸۱۶۸۲۱
فکس :
۸۳۷۰۷۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پیراپزشکی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان احمدآباد - خیابان پرستار
نام مسئول :
دکتر جبرائیل موفق
تلفن :
۸۰۵۵۰۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پرستاری و مامائی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشگاه - خیابان ابن‌سینا
نام مسئول :
آقای علیرضا دانش‌‌بمرود
تلفن :
۹۱۵۱۱
فکس :
۹۷۳۱۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پرستاری و مامائی بجنورد

نشانى :
ایران، خراسان، بجنورد ، خیابان طالقانی غربی ۱۳ - روبروی پاسگاه
نام مسئول :
دکتر محسن شهریاری
تلفن :
۲۲۲۰۸۰۰
فکس :
۲۲۳۰۵۵۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پرستاری و مامائی تربت‌حیدریه

نشانى :
ایران، خراسان، تربت‌حیدریه ، خیابان منصوریه - مقابل پارک کاشانی
نام مسئول :
دکتر فرهاد برادران
تلفن :
۲۸۰۲۳
فکس :
۲۶۱۱۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده پرستاری نیشابور

نشانى :
ایران، خراسان، نیشابور ، خیابان امام خمینی ۲۷
نام مسئول :
دکتر رضا غرویان
تلفن :
۳۳۴۹۱
فکس :
۳۹۱۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان‌های وابسته (بیمارستان هاشمی‌نژاد)

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، سی‌ متری طلاب - بلوار ابوریحان
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۷۳۷۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، فریمان ، خیابان امام خمینی - مقابل پارک
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۷۱۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان دکتر چمران

نشانى :
ایران، خراسان، فردوس و اسلامیه ، خیابان امام خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۸۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان مصطفی خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، طبس ، بلوار امام رضا
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان شهداء

نشانى :
ایران، خراسان، قوچان ، خیابان امام خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۴۱۱۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان قائم

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان احمدآباد
نام مسئول :
م
تلفن :
۹ -۸۰۰۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان دکتر شریعتی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، سه‌راهی شاندیز طرقبه
نام مسئول :
م
تلفن :
۶۷۴۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان شفا

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، میدان فلسطین
نام مسئول :
م
تلفن :
۳ - ۷۶۱۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان دکتر شیخ

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان طاهری
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۷۳۹۴۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان حضرت زینب

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، انتهای آخوند خراسانی
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۵۴۹۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان موسی‌بن‌جعفر

نشانى :
ایران، خراسان، قوچان ، ابتدای جاده سنتو - جنب پارک مهر
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۳۳۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ۲۲ بهمن

نشانى :
ایران، خراسان، نیشابور ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان شهید کامیاب

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان فدائیان اسلام - چهارراه نخریس
نام مسئول :
م
تلفن :
۹۲۱۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امید

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، کوهسنگی - میدان الندشت
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۲۶۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امراض پوستی طالقانی

نشانى :
ایران، چهارمحال و بختیاری، شهر‌کرد ، جاده سنتو - نرسیده به سه‌راهی فردوسی
نام مسئول :
م
تلفن :
۶۲۰۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام رضا

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دکتر چمران
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۵۴۳۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ابن‌سینا

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، میدان بوعلی
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۶۱۰۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان نهم دی

نشانى :
ایران، خراسان، تربت‌حیدریه ، خیابان کاشانی - مقابل پارک
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۶۰۱۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان بنت‌الهدی

نشانى :
ایران، خراسان، بجنورد ، خیابان شریف واقفی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۳۶۵۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام رضا

نشانى :
ایران، خراسان، بجنورد ، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۲۸۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام علی

نشانى :
ایران، خراسان، بجنورد ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۴۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، اسفراین ، خیابان امام رضا
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۶۰۰۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ثامن‌الائمه

نشانى :
ایران، خراسان، چناران ، کوچه باغ‌ملک
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان خاتم‌الانبیاء

نشانى :
ایران، خراسان، تایباد ، بلوار شهر
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۳۹۹۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان طالقانی

نشانى :
ایران، خراسان، تربت‌جام ، بلوار امام خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۰۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان مدرس

نشانى :
ایران، خراسان، کاشمر ، خیابان رازی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۷۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ولی‌عصر

نشانى :
ایران، خراسان، بردسکن ، خیابان قائم
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، شیروان ، خیابان امام رضا - مقابل پمپ بنزین
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ۱۷ شهریور

نشانى :
ایران، خراسان، سرخس ، خیابان پروین اعتصامی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان ۲۲ بهمن

نشانى :
ایران، خراسان، خواف ، میدان معلم
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۱۳۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بیمارستان امام خمینی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، درگره - جنب شبکه بهداشت و درمان
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۲۰۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده بوعلی)

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، فلکه بوعلی
نام مسئول :
دکتر محمدرضا عباس‌زادگان
تلفن :
۷۱۰۱۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مرکز دیابت

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، انتهای خیابان سناباد
نام مسئول :
دکتر مجید فیاض
تلفن :
-

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مرکز IVF

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان جنت
نام مسئول :
دکتر جهانیان
تلفن :
-

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - کتابخانه مرکزی

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشکده
نام مسئول :
دکتر شباهنگ
تلفن :
۳ - ۸۵۴۴۰۸۱
فکس :
۹۱۹۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، خراسان، مشهد ، خیابان دانشکده
نام مسئول :
آقای محمدعلی غفوریان
تلفن :
۸۳۸۱۱۱
فکس :
۸۳۰۷۳۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، تهران، تهران ، خیابان دانشکده
نام مسئول :
م
تلفن :
-

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد


شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مواد و تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی می باشد.

نشانی : ایران، اصفهان، اصفهان، اصفهان-خیابان میرداماد-چهار راه زهیرالاسلام-جنب داروخانه دکتر کوپایی-مجمع الماس

تلفن : 03132373631

عرضه کننده دستگاه های نظافت صنعتی وبیمارستانی

نشانی : ایران، البرز، کرج، خ مظاهری-خ 7-ساختمان سینا-واحد1-جهان پاک

تلفن : 02632212419--02632212432--09120933450--09109114250

آموزش کارکنان دولت، آموزش ضمن خدمت، آموزشهای سازمانی در حوزه های مدیریت، عمومی، فناوری اطلاعات، تخصصی شغلی و زبان انگلیسی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71 سایت: www.jdse.ir

تلفن : 021-66012801

نمایندگی رسمی از دانشگاهها و کالج های معتبر مالزی افتخار دارد که خدمات مشاوره خود را در زمینه های فوق با بهره گیری از آخرین اطلاعات و با برخورداری از کادر متخصص و تکیه بر تجربیات چند ساله خود ، بطورمستقیم و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه پذیرش قطعی از دانشگاهها و کالج های زبان انگلیسی اخذ مینماید.

خدمات مشاوره ای و تحصیلی

1. مشاوره توسط مشاورین مجرب و تحصیلکرده در مالزی بطور رایگان

2. بررسی و ارزیابی مدارک تحصیلی و تعیین مناسبترین دانشگاه بطور رایگان

3. مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی جهت مشمولین فاقد پاسپورت

4. اخذ پذیرش تحصیلی از کلیه مراکز و کالج های زبان انگلیسی بطور رایگان

5. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی بطور رایگان

6. اخذ پذیرش تحصیلی از مقطع کاردانی به کارشناسی بطور رایگان

7. اخذ پذیرش تحصیلی در رشته هایMBA و DBA بطور رایگان

8. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

9. اخذ پذیرش تحصیلی در اکثر رشته ها و مقاطع بدون نیاز به IELTS

10. راهنمایی و کمک جهت تهیه ویزای تحصیلی بطور رایگان

11 . همراهی پس از پذیرش در کشور مقصد و هنگام ثبت نام در دانشگاهتلفن مستقیم مالزی : ۰۰۶۰۱۶۳۳۹۳۵۹۵ - ۰۰۶۰۱۲۶۵۰۰۸۸۵

خط تلفن ویژه تهران : ۸۴۳۱۳۸۰۳ - ۰۲۱

با استفاده از خط تلفن ویژه تهران میتوانید با هزینه داخلی‌ تهران به صورت مستقیم با مشاوران ما در مالزی ارتباط برقرار کرده و مشاور نمایید.سایت : www.studyapply.com

ایمیل : studyaply@yahoo.com

نشانی : ایران، تهران، تهران، studyaply@yahoo.com

تلفن : 84313803

تحصیل + کارثابت + اقامت دائم تنها نماینده ایران

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ امام خ شیخ هادی پ ۱۰۸

تلفن : ۶۶۷۳۱۱۷۶

ارائه خدمات مهاجرت کانادا در زمینه های سرمایه گذاری، نیروی متخصص و ... ارائه خدمات ویژه برای پزشکان ایرانی به منظور ورود به سیستم پزشکی کانادا، ارائه بسته های اطلاعاتی شخصی کاریابی و شناخت بازار کانادا و تهیه اطلاعات تجاری و اقتصادی کانادا برای مدیران و تجار موفق

نشانی : ایران، تهران، تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیاری، خیابان تور، پلاک ۶۶

تلفن : ۰۲۱-۲۲۰۲۵۰۸۴

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

۱ـ ارائه خدمات نشر الکترونیک با مجوزرسمی نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسکن منابع کاغذی(کتاب، نشریه، پایان نامه، پرونده ها)، میکروفیلم و میکرو فیش، نقشه

۲ـ تهیه و تامین منابع اطلاعاتی از داخل و خارج کشور

۳ـ ارائه کننده استانداردهای صنعتی نظیر DIN,ASTM,ISO,BSI,ASME,IEEE,...

۴ـ فروش کتاب های فنی مهندسی لاتین با فرمت PDF

۵ـ تکثیر لیزری جزوات و پایان نامه
۶ـ چاپ کتاب با مجوز و ثبت کتابخانه ملی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بالاتر از میدان هفت حوض(نبوت) ـ خیابان وحید شرقی ـ مجتمع تجاری اداری کیش ـ طبقه ۶ ـ واحد ۱۱

تلفن : +۹۸ ۲۱ ۷۷۴۹۵۳۲۴

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بولوار اكبری - خ. قاسمی - پشت دانشگاه صنعتی شریف

تلفن : ۶۶۰۰۵۷۱۰, ۶~۶۶۱۶۵۱۵۲

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. ناهید غربی - پ. 23

تلفن : ۷۷۹۱۲۴۵۸

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امامت - ضلع غربی میدان - روبروی داروخانه فرح - ط. سوم

تلفن : ۷۷۴۷۵۱۱۱, ۷۷۴۷۱۵۱۵

منطقه ۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. پرچم - پ. 16/8

تلفن : ۶۶۴۲۹۱۲۹

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فلسطین - خ. روانمهر - پ. 5

تلفن : ۶۶۴۰۳۶۵۳, ۶۶۴۰۲۷۴۱, ۶۶۴۰۴۹۲۸

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. خسروی - پ. 32

تلفن : ۸۸۰۰۷۲۲۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - چهارراه كالج - ك. البرز - پ. 26

تلفن : ۶۶۴۱۲۱۰۶

منطقه ۶