آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

کد C34371

کد
C34371
وابستگی :
غیردولتی (غیرانتفاعی)
منطقه :
۱
تاریخچه :
مؤسسه تحقیقات دامی کشور با نام بنگاه دامپروری حیدرآباد در سال ۱۳۱۲ با هدف اصلاح نژاد دام تأسیس گردید و در سال ۱۳۲۹ فعالیت‌هایی در جهت تکمیل و تجهیز بنگاه دامپروری حیدرآباد به عنوان مؤسسه مادر صورت پذیرفت. در سال ۱۳۵۳ با عنوان مؤسسه تحقیقات دامپروری کشور نامگذاری گردید و متعاقب آن فعالیت‌هایی در جهت افزایش کیفیت تولیدات دامی آغاز شد و در سال ۱۳۷۶ گرایش‌های تحقیقاتی به هشت بخش پژوهشی تغییر کرد.
نام مسئول :
دکتر قهرمان شمس (رئیس)
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۴۴۳۴-۰۸۳۱
فکس :
۵۸۹۴۵
پست الکترونيکى :
library@ kums.ac.ir
نشانى سايت اينترنتى :
http://adninstore kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - دانشکده‌ها (دانشکده پزشکی)

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، سرخه لیژه
نام مسئول :
دکتر بهزاد حاجی‌مرادی
تلفن :
۴ - ۹۶۰۰۳
فکس :
۹۶۰۰۴ - ۹۴۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - دانشکده پرستاری و مامائی و پیراپزشکی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، اول دولت‌آباد - جنب بیمارستان فارابی
نام مسئول :
دکتر مژده عصاره‌زادگان
تلفن :
۷۵۳۵۰۳
فکس :
۷۵۱۰۰۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - دانشکده بهداشت

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، اول دولت‌آباد - جنب بیمارستان فارابی
نام مسئول :
دکتر علی الماسی
تلفن :
۷۵۳۰۴۸
فکس :
۷۵۴۱۶۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان‌های وابسته (بیمارستان امام‌خمینی)

نشانى :
ایران، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب ، خیابان دکتر چمران
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۱۱۲ - ۴۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان قدس

نشانى :
ایران، کرمانشاه، پاوه ، ابتدای شهر - خیابان ۲۶ مرداد
نام مسئول :
م
تلفن :
۵ - ۳۱۵۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان شهداء

نشانى :
ایران، کرمانشاه، سرپل‌ذهاب ، ۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سرپل ذهاب
نام مسئول :
م
تلفن :
۲ - ۴۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان امام‌خمینی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، سنقر ، روبروی پارک‌ شهر
نام مسئول :
م
تلفن :
۱ - ۲۲۱۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان معاون

نشانى :
ایران، کرمانشاه، صحنه ، بلوار امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۵۷۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان سجاد

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان بهار
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۳۵۹۸ و ۳۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان پرندبان

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان شریعتی روبروی کوچه بعثت
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۴۳۳۳ - ۲۵۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان رازی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - میدان سپاه پاسداران - جنب صدا و سیما
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۸۰۴۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان شهدا

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - روبروی قرارگاه ارتش
نام مسئول :
م
تلفن :
۵ - ۵۴۱۱۳۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان طالقانی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۵۸۷۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان امام‌خمینی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان نقلیه
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۹۰۹۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان سینا

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، جاده کمربندی زورآباد
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۴۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان شهید بهشتی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان شریعتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۹۰۷۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان فارابی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، دولت‌آباد - چهارراه نسجانی
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۵۰۷۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان معتضدی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، میدان فردوسی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان چهارمین شهید محراب

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، جاده دولت‌آباد - روبروی باربری عزیزی
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۷۵۱۰۸۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان شهید فهمیده

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان منیژه
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۸۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان دکتر چمران

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار انقلاب
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۰۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان الزهرا

نشانى :
ایران، کرمانشاه، گیلانغرب ، خیابان یادآوران - جنب انبار بنیاد جانبازان
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۰۸۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان امام علی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۶۰۲۹۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان ابوالفضل العباس

نشانى :
ایران، کرمانشاه، قصرشیرین ، قصر جدید
نام مسئول :
م
تلفن :
۳ - ۳۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان بیستون

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار کیهان‌شهر - شهرک رسالت
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۱۱۷۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - مراکز تحقیقاتی (مرکز تحقیقات قلب)

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - بیمارستان امام علی
نام مسئول :
دکتر معصوم‌علی معصومی
تلفن :
۷۶۲۰۲۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - مرکز ثبت سرطان

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - مستقر در بیمارستان طالقانی
نام مسئول :
دکتر ایزدی
تلفن :
۴ - ۵۸۷۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - کتابخانه مرکزی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی
نام مسئول :
فیض‌الله فروغی
تلفن :
۵۸۸۲۳
فکس :
۵۷۷۷۸
پست الکترونيکى :
Library@Kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی
نام مسئول :
خانم مریم کریمی
تلفن :
۷۶۷۳۹۹
فکس :
۵۳۸۶۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی
نام مسئول :
آقای سهراب رستمی و خانم پروین دهبد
تلفن :
۷۶۷۳۹۷ - ۵۴۱۱۲

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه


شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مواد و تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی می باشد.

نشانی : ایران، اصفهان، اصفهان، اصفهان-خیابان میرداماد-چهار راه زهیرالاسلام-جنب داروخانه دکتر کوپایی-مجمع الماس

تلفن : 03132373631

عرضه کننده دستگاه های نظافت صنعتی وبیمارستانی

نشانی : ایران، البرز، کرج، خ مظاهری-خ 7-ساختمان سینا-واحد1-جهان پاک

تلفن : 02632212419--02632212432--09120933450--09109114250

آموزش کارکنان دولت، آموزش ضمن خدمت، آموزشهای سازمانی در حوزه های مدیریت، عمومی، فناوری اطلاعات، تخصصی شغلی و زبان انگلیسی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71 سایت: www.jdse.ir

تلفن : 021-66012801

نمایندگی رسمی از دانشگاهها و کالج های معتبر مالزی افتخار دارد که خدمات مشاوره خود را در زمینه های فوق با بهره گیری از آخرین اطلاعات و با برخورداری از کادر متخصص و تکیه بر تجربیات چند ساله خود ، بطورمستقیم و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه پذیرش قطعی از دانشگاهها و کالج های زبان انگلیسی اخذ مینماید.

خدمات مشاوره ای و تحصیلی

1. مشاوره توسط مشاورین مجرب و تحصیلکرده در مالزی بطور رایگان

2. بررسی و ارزیابی مدارک تحصیلی و تعیین مناسبترین دانشگاه بطور رایگان

3. مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی جهت مشمولین فاقد پاسپورت

4. اخذ پذیرش تحصیلی از کلیه مراکز و کالج های زبان انگلیسی بطور رایگان

5. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی بطور رایگان

6. اخذ پذیرش تحصیلی از مقطع کاردانی به کارشناسی بطور رایگان

7. اخذ پذیرش تحصیلی در رشته هایMBA و DBA بطور رایگان

8. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

9. اخذ پذیرش تحصیلی در اکثر رشته ها و مقاطع بدون نیاز به IELTS

10. راهنمایی و کمک جهت تهیه ویزای تحصیلی بطور رایگان

11 . همراهی پس از پذیرش در کشور مقصد و هنگام ثبت نام در دانشگاهتلفن مستقیم مالزی : ۰۰۶۰۱۶۳۳۹۳۵۹۵ - ۰۰۶۰۱۲۶۵۰۰۸۸۵

خط تلفن ویژه تهران : ۸۴۳۱۳۸۰۳ - ۰۲۱

با استفاده از خط تلفن ویژه تهران میتوانید با هزینه داخلی‌ تهران به صورت مستقیم با مشاوران ما در مالزی ارتباط برقرار کرده و مشاور نمایید.سایت : www.studyapply.com

ایمیل : studyaply@yahoo.com

نشانی : ایران، تهران، تهران، studyaply@yahoo.com

تلفن : 84313803

تحصیل + کارثابت + اقامت دائم تنها نماینده ایران

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ امام خ شیخ هادی پ ۱۰۸

تلفن : ۶۶۷۳۱۱۷۶

ارائه خدمات مهاجرت کانادا در زمینه های سرمایه گذاری، نیروی متخصص و ... ارائه خدمات ویژه برای پزشکان ایرانی به منظور ورود به سیستم پزشکی کانادا، ارائه بسته های اطلاعاتی شخصی کاریابی و شناخت بازار کانادا و تهیه اطلاعات تجاری و اقتصادی کانادا برای مدیران و تجار موفق

نشانی : ایران، تهران، تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیاری، خیابان تور، پلاک ۶۶

تلفن : ۰۲۱-۲۲۰۲۵۰۸۴

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

۱ـ ارائه خدمات نشر الکترونیک با مجوزرسمی نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسکن منابع کاغذی(کتاب، نشریه، پایان نامه، پرونده ها)، میکروفیلم و میکرو فیش، نقشه

۲ـ تهیه و تامین منابع اطلاعاتی از داخل و خارج کشور

۳ـ ارائه کننده استانداردهای صنعتی نظیر DIN,ASTM,ISO,BSI,ASME,IEEE,...

۴ـ فروش کتاب های فنی مهندسی لاتین با فرمت PDF

۵ـ تکثیر لیزری جزوات و پایان نامه
۶ـ چاپ کتاب با مجوز و ثبت کتابخانه ملی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بالاتر از میدان هفت حوض(نبوت) ـ خیابان وحید شرقی ـ مجتمع تجاری اداری کیش ـ طبقه ۶ ـ واحد ۱۱

تلفن : +۹۸ ۲۱ ۷۷۴۹۵۳۲۴

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بولوار اكبری - خ. قاسمی - پشت دانشگاه صنعتی شریف

تلفن : ۶۶۰۰۵۷۱۰, ۶~۶۶۱۶۵۱۵۲

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. ناهید غربی - پ. 23

تلفن : ۷۷۹۱۲۴۵۸

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امامت - ضلع غربی میدان - روبروی داروخانه فرح - ط. سوم

تلفن : ۷۷۴۷۵۱۱۱, ۷۷۴۷۱۵۱۵

منطقه ۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. پرچم - پ. 16/8

تلفن : ۶۶۴۲۹۱۲۹

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فلسطین - خ. روانمهر - پ. 5

تلفن : ۶۶۴۰۳۶۵۳, ۶۶۴۰۲۷۴۱, ۶۶۴۰۴۹۲۸

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. خسروی - پ. 32

تلفن : ۸۸۰۰۷۲۲۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - چهارراه كالج - ك. البرز - پ. 26

تلفن : ۶۶۴۱۲۱۰۶

منطقه ۶