آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

کد C34371

کد
C34371
وابستگی :
غیردولتی (غیرانتفاعی)
منطقه :
۱
تاریخچه :
مؤسسه تحقیقات دامی کشور با نام بنگاه دامپروری حیدرآباد در سال ۱۳۱۲ با هدف اصلاح نژاد دام تأسیس گردید و در سال ۱۳۲۹ فعالیت‌هایی در جهت تکمیل و تجهیز بنگاه دامپروری حیدرآباد به عنوان مؤسسه مادر صورت پذیرفت. در سال ۱۳۵۳ با عنوان مؤسسه تحقیقات دامپروری کشور نامگذاری گردید و متعاقب آن فعالیت‌هایی در جهت افزایش کیفیت تولیدات دامی آغاز شد و در سال ۱۳۷۶ گرایش‌های تحقیقاتی به هشت بخش پژوهشی تغییر کرد.
نام مسئول :
دکتر قهرمان شمس (رئیس)
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۴۴۳۴-۰۸۳۱
فکس :
۵۸۹۴۵
پست الکترونيکى :
library@ kums.ac.ir
نشانى سايت اينترنتى :
http://adninstore kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - دانشکده‌ها (دانشکده پزشکی)

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، سرخه لیژه
نام مسئول :
دکتر بهزاد حاجی‌مرادی
تلفن :
۴ - ۹۶۰۰۳
فکس :
۹۶۰۰۴ - ۹۴۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - دانشکده پرستاری و مامائی و پیراپزشکی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، اول دولت‌آباد - جنب بیمارستان فارابی
نام مسئول :
دکتر مژده عصاره‌زادگان
تلفن :
۷۵۳۵۰۳
فکس :
۷۵۱۰۰۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - دانشکده بهداشت

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، اول دولت‌آباد - جنب بیمارستان فارابی
نام مسئول :
دکتر علی الماسی
تلفن :
۷۵۳۰۴۸
فکس :
۷۵۴۱۶۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان‌های وابسته (بیمارستان امام‌خمینی)

نشانى :
ایران، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب ، خیابان دکتر چمران
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۱۱۲ - ۴۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان قدس

نشانى :
ایران، کرمانشاه، پاوه ، ابتدای شهر - خیابان ۲۶ مرداد
نام مسئول :
م
تلفن :
۵ - ۳۱۵۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان شهداء

نشانى :
ایران، کرمانشاه، سرپل‌ذهاب ، ۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سرپل ذهاب
نام مسئول :
م
تلفن :
۲ - ۴۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان امام‌خمینی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، سنقر ، روبروی پارک‌ شهر
نام مسئول :
م
تلفن :
۱ - ۲۲۱۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان معاون

نشانى :
ایران، کرمانشاه، صحنه ، بلوار امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۵۷۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان سجاد

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان بهار
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۳۵۹۸ و ۳۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان پرندبان

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان شریعتی روبروی کوچه بعثت
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۴۳۳۳ - ۲۵۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان رازی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - میدان سپاه پاسداران - جنب صدا و سیما
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۸۰۴۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان شهدا

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - روبروی قرارگاه ارتش
نام مسئول :
م
تلفن :
۵ - ۵۴۱۱۳۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان طالقانی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۵۸۷۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان امام‌خمینی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان نقلیه
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۹۰۹۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان سینا

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، جاده کمربندی زورآباد
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۴۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان شهید بهشتی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان شریعتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۹۰۷۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان فارابی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، دولت‌آباد - چهارراه نسجانی
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۵۰۷۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان معتضدی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، میدان فردوسی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان چهارمین شهید محراب

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، جاده دولت‌آباد - روبروی باربری عزیزی
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۷۵۱۰۸۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان شهید فهمیده

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، خیابان منیژه
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۸۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان دکتر چمران

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار انقلاب
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۰۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان الزهرا

نشانى :
ایران، کرمانشاه، گیلانغرب ، خیابان یادآوران - جنب انبار بنیاد جانبازان
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۰۸۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان امام علی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۶۰۲۹۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان ابوالفضل العباس

نشانى :
ایران، کرمانشاه، قصرشیرین ، قصر جدید
نام مسئول :
م
تلفن :
۳ - ۳۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - بیمارستان بیستون

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار کیهان‌شهر - شهرک رسالت
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۱۱۷۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - مراکز تحقیقاتی (مرکز تحقیقات قلب)

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - بیمارستان امام علی
نام مسئول :
دکتر معصوم‌علی معصومی
تلفن :
۷۶۲۰۲۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - مرکز ثبت سرطان

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - مستقر در بیمارستان طالقانی
نام مسئول :
دکتر ایزدی
تلفن :
۴ - ۵۸۷۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - کتابخانه مرکزی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی
نام مسئول :
فیض‌الله فروغی
تلفن :
۵۸۸۲۳
فکس :
۵۷۷۷۸
پست الکترونيکى :
Library@Kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی
نام مسئول :
خانم مریم کریمی
تلفن :
۷۶۷۳۹۹
فکس :
۵۳۸۶۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی
نام مسئول :
آقای سهراب رستمی و خانم پروین دهبد
تلفن :
۷۶۷۳۹۷ - ۵۴۱۱۲

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه


طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه تهران - کرج - کیلومتر ۱۵ - شهرک پژوهش - بلوار پژوهش

تلفن : ۱۹ - ۶۶۰۲۶۳۱۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهرک قدس - بلوار فرح‌زادی - انتهای بلوار پونک باختری

تلفن : ۴ - ۸۸۰۷۹۴۰۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه جوین

تلفن : ۷ - ۸۸۷۷۱۶۲۶ - ۲۴۱۳۰-۰۲۶۲۲۵

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان دکتر مفتح - جنب دانشگاه تربیت معلم - کوچه شهید بوربور - پلاک ۱۵

تلفن : ۱۶ - ۸۸۸۱۰۳۱۳

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آزادی - خیابان معراج

تلفن : ۶۶۰۱۲۹۱۵ - ۶۶۰۰۷۹۷۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، ۱۴۱۶۶ - بلوار کشاورز - روبروی وزارت کشاورزی - شماره ۱۹۶

تلفن : ۸ - ۸۸۹۶۵۴۳۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان ولی‌عصر - نرسیده به میدان ولی‌عصر - کوچه شهید فرهنگ حسینی

تلفن : ۶۶۴۹۲۶۱۴ - ۶۶۴۹۲۶۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، کارگر شمالی - بعد از تقاطع دکتر فاطمی - کوچه دیدگاه - پلاک ۷

تلفن : ۸۸۹۶۰۶۰۹