آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

کد C34362

کد
C34362
نام مسئول :
دکتر عزیزالله تاجیک اسمعیلی (استادیار - دکترای برنامه‌ریزی درسی)
منطقه :
۱
تاریخچه :
ارتقاء سطح علمی علاقه‌مندان به علم‌ خوردگی - کاهش هزینه خسارات‌خوردگی و آموزش برای متقاضیان در سطوح مختلف
نام مسئول :
دکتر محمدجعفر مروارید
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، خیابان دکتر علی شریعتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۹ - ۲۲۸۰۰۱ -۰۵۴۱
فکس :
۲۳۳۸۸۴
پست الکترونيکى :
zums@zdmu.ac.ir
نشانى سايت اينترنتى :
http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده‌ها (دانشکده پزشکی)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
دکتر محسن کیان‌پور
تلفن :
۴۴۸۵۸۴
فکس :
۴۴۲۴۸۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده بهداشت

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
دکتر فاطمه رخشانی
تلفن :
۴۴۲۱۹۷
فکس :
۴۴۲۱۷۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده پرستاری و مامائی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر ، بلوار جانبازان
نام مسئول :
محمدرضا سلطانی
تلفن :
۲۰۹۵۰ - ۰۵۴۷
فکس :
۲۰۹۵۱ - ۰۵۴۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده علوم پزشکی زابل

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زابل ، خیابان فردوسی
نام مسئول :
دکتر مصیب گلوی
تلفن :
۸- ۲۳۹۴۷
فکس :
۲۳۹۴۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده دندانپزشکی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، کوی تیراندازی
نام مسئول :
دکتر سودابه سرگلزایی
تلفن :
۴۴۱۸۲۴
فکس :
۲۴۱۴۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده پرستاری و مامائی زاهدان

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، خیابان آزادی
نام مسئول :
دکتر علیرضا سالار
تلفن :
۲۲۹۲۸۶
فکس :
۲۲۹۴۵۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده پیراپزشکی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
دکتر امیرحسین محققی
تلفن :
۴۴۰۴۸۶
فکس :
۲۴۱۵۰۸۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان‌های وابسته (بیمارستان خاتم‌الانبیاء)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، بلوار آیت‌الله مطهری
نام مسئول :
م
تلفن :
۲ - ۲۲۸۱۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، خیابان آزادی
نام مسئول :
م
تلفن :
۹۰ - ۲۲۹۶۸۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان و زایشگاه قدس

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، کوی قدس
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۰۶۷۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان مرکز جامع روانپزشکی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، خیابان امام خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۰ - ۵۱۳۷۷۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان و چشم پزشکی الزهرا (س)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، بلوار آیت‌الله مطهری
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۴۹۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان امام خمینی (ره) زابل

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زابل ، خیابان هامون
نام مسئول :
م
تلفن :
۱۵ - ۳۲۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان انقلاب

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زابل ، خیابان هامون
نام مسئول :
م
تلفن :
۱۵ - ۳۲۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان سیدالشهدا (ع) زهک

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زهک ، بلوار ۲۲ بهمن
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۲۶۱۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر ، خیابان خاتم‌الانبیاء (ص)
نام مسئول :
م
تلفن :
۱۶ - ۲۷۴۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - زایشگاه ۱۷ شهریور

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر ، خیابان خاتم‌الانبیاء (ص)
نام مسئول :
م
تلفن :
۱۶ - ۲۷۴۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان رازی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، سراوان ، خیابان عدالت
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۳۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان ۲۲ بهمن

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، خاش ، خیابان امام‌خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان سینا

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، چابهار ، خیابان قدس
نام مسئول :
م
تلفن :
۹ - ۲۳۲۲۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان ۲۲ بهمن

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، نیک‌شهر ، کوی ذوالفقاری نیک شهر
نام مسئول :
م
تلفن :
۳ - ۲۶۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - مراکز تحقیقاتی (مرکز تحقیقاتی رزمجو مقدم)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، تقاطع خیابان مصطفی خمینی - آیت‌الله کفعمی
نام مسئول :
ابراهیم میری مقدم
تلفن :
۳۲۰۸۵۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - کتابخانه مرکزی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
آقای محمدعلی طبسی
تلفن :
۲۴۱۵۰۸۲
فکس :
۲۴۱۵۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
آقای علی‌رضا گنج‌علی
تلفن :
۲۴۱۳۱۳۳
فکس :
۲۴۱۹۵۳۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
آقای علیرضا مشیری ترخانی
تلفن :
۲۳۱۰۸۳
فکس :
۲۲۴۶۹۷

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان


شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مواد و تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی می باشد.

نشانی : ایران، اصفهان، اصفهان، اصفهان-خیابان میرداماد-چهار راه زهیرالاسلام-جنب داروخانه دکتر کوپایی-مجمع الماس

تلفن : 03132373631

عرضه کننده دستگاه های نظافت صنعتی وبیمارستانی

نشانی : ایران، البرز، کرج، خ مظاهری-خ 7-ساختمان سینا-واحد1-جهان پاک

تلفن : 02632212419--02632212432--09120933450--09109114250

آموزش کارکنان دولت، آموزش ضمن خدمت، آموزشهای سازمانی در حوزه های مدیریت، عمومی، فناوری اطلاعات، تخصصی شغلی و زبان انگلیسی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71 سایت: www.jdse.ir

تلفن : 021-66012801

نمایندگی رسمی از دانشگاهها و کالج های معتبر مالزی افتخار دارد که خدمات مشاوره خود را در زمینه های فوق با بهره گیری از آخرین اطلاعات و با برخورداری از کادر متخصص و تکیه بر تجربیات چند ساله خود ، بطورمستقیم و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه پذیرش قطعی از دانشگاهها و کالج های زبان انگلیسی اخذ مینماید.

خدمات مشاوره ای و تحصیلی

1. مشاوره توسط مشاورین مجرب و تحصیلکرده در مالزی بطور رایگان

2. بررسی و ارزیابی مدارک تحصیلی و تعیین مناسبترین دانشگاه بطور رایگان

3. مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی جهت مشمولین فاقد پاسپورت

4. اخذ پذیرش تحصیلی از کلیه مراکز و کالج های زبان انگلیسی بطور رایگان

5. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی بطور رایگان

6. اخذ پذیرش تحصیلی از مقطع کاردانی به کارشناسی بطور رایگان

7. اخذ پذیرش تحصیلی در رشته هایMBA و DBA بطور رایگان

8. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

9. اخذ پذیرش تحصیلی در اکثر رشته ها و مقاطع بدون نیاز به IELTS

10. راهنمایی و کمک جهت تهیه ویزای تحصیلی بطور رایگان

11 . همراهی پس از پذیرش در کشور مقصد و هنگام ثبت نام در دانشگاهتلفن مستقیم مالزی : ۰۰۶۰۱۶۳۳۹۳۵۹۵ - ۰۰۶۰۱۲۶۵۰۰۸۸۵

خط تلفن ویژه تهران : ۸۴۳۱۳۸۰۳ - ۰۲۱

با استفاده از خط تلفن ویژه تهران میتوانید با هزینه داخلی‌ تهران به صورت مستقیم با مشاوران ما در مالزی ارتباط برقرار کرده و مشاور نمایید.سایت : www.studyapply.com

ایمیل : studyaply@yahoo.com

نشانی : ایران، تهران، تهران، studyaply@yahoo.com

تلفن : 84313803

تحصیل + کارثابت + اقامت دائم تنها نماینده ایران

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ امام خ شیخ هادی پ ۱۰۸

تلفن : ۶۶۷۳۱۱۷۶

ارائه خدمات مهاجرت کانادا در زمینه های سرمایه گذاری، نیروی متخصص و ... ارائه خدمات ویژه برای پزشکان ایرانی به منظور ورود به سیستم پزشکی کانادا، ارائه بسته های اطلاعاتی شخصی کاریابی و شناخت بازار کانادا و تهیه اطلاعات تجاری و اقتصادی کانادا برای مدیران و تجار موفق

نشانی : ایران، تهران، تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیاری، خیابان تور، پلاک ۶۶

تلفن : ۰۲۱-۲۲۰۲۵۰۸۴

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

۱ـ ارائه خدمات نشر الکترونیک با مجوزرسمی نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسکن منابع کاغذی(کتاب، نشریه، پایان نامه، پرونده ها)، میکروفیلم و میکرو فیش، نقشه

۲ـ تهیه و تامین منابع اطلاعاتی از داخل و خارج کشور

۳ـ ارائه کننده استانداردهای صنعتی نظیر DIN,ASTM,ISO,BSI,ASME,IEEE,...

۴ـ فروش کتاب های فنی مهندسی لاتین با فرمت PDF

۵ـ تکثیر لیزری جزوات و پایان نامه
۶ـ چاپ کتاب با مجوز و ثبت کتابخانه ملی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بالاتر از میدان هفت حوض(نبوت) ـ خیابان وحید شرقی ـ مجتمع تجاری اداری کیش ـ طبقه ۶ ـ واحد ۱۱

تلفن : +۹۸ ۲۱ ۷۷۴۹۵۳۲۴

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بولوار اكبری - خ. قاسمی - پشت دانشگاه صنعتی شریف

تلفن : ۶۶۰۰۵۷۱۰, ۶~۶۶۱۶۵۱۵۲

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. ناهید غربی - پ. 23

تلفن : ۷۷۹۱۲۴۵۸

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امامت - ضلع غربی میدان - روبروی داروخانه فرح - ط. سوم

تلفن : ۷۷۴۷۵۱۱۱, ۷۷۴۷۱۵۱۵

منطقه ۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. پرچم - پ. 16/8

تلفن : ۶۶۴۲۹۱۲۹

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فلسطین - خ. روانمهر - پ. 5

تلفن : ۶۶۴۰۳۶۵۳, ۶۶۴۰۲۷۴۱, ۶۶۴۰۴۹۲۸

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. خسروی - پ. 32

تلفن : ۸۸۰۰۷۲۲۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - چهارراه كالج - ك. البرز - پ. 26

تلفن : ۶۶۴۱۲۱۰۶

منطقه ۶