آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

کد C34362

کد
C34362
نام مسئول :
دکتر عزیزالله تاجیک اسمعیلی (استادیار - دکترای برنامه‌ریزی درسی)
منطقه :
۱
تاریخچه :
ارتقاء سطح علمی علاقه‌مندان به علم‌ خوردگی - کاهش هزینه خسارات‌خوردگی و آموزش برای متقاضیان در سطوح مختلف
نام مسئول :
دکتر محمدجعفر مروارید
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، خیابان دکتر علی شریعتی
نام مسئول :
م
تلفن :
۹ - ۲۲۸۰۰۱ -۰۵۴۱
فکس :
۲۳۳۸۸۴
پست الکترونيکى :
zums@zdmu.ac.ir
نشانى سايت اينترنتى :
http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده‌ها (دانشکده پزشکی)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
دکتر محسن کیان‌پور
تلفن :
۴۴۸۵۸۴
فکس :
۴۴۲۴۸۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده بهداشت

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
دکتر فاطمه رخشانی
تلفن :
۴۴۲۱۹۷
فکس :
۴۴۲۱۷۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده پرستاری و مامائی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر ، بلوار جانبازان
نام مسئول :
محمدرضا سلطانی
تلفن :
۲۰۹۵۰ - ۰۵۴۷
فکس :
۲۰۹۵۱ - ۰۵۴۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده علوم پزشکی زابل

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زابل ، خیابان فردوسی
نام مسئول :
دکتر مصیب گلوی
تلفن :
۸- ۲۳۹۴۷
فکس :
۲۳۹۴۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده دندانپزشکی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، کوی تیراندازی
نام مسئول :
دکتر سودابه سرگلزایی
تلفن :
۴۴۱۸۲۴
فکس :
۲۴۱۴۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده پرستاری و مامائی زاهدان

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، خیابان آزادی
نام مسئول :
دکتر علیرضا سالار
تلفن :
۲۲۹۲۸۶
فکس :
۲۲۹۴۵۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - دانشکده پیراپزشکی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
دکتر امیرحسین محققی
تلفن :
۴۴۰۴۸۶
فکس :
۲۴۱۵۰۸۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان‌های وابسته (بیمارستان خاتم‌الانبیاء)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، بلوار آیت‌الله مطهری
نام مسئول :
م
تلفن :
۲ - ۲۲۸۱۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، خیابان آزادی
نام مسئول :
م
تلفن :
۹۰ - ۲۲۹۶۸۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان و زایشگاه قدس

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، کوی قدس
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۰۶۷۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان مرکز جامع روانپزشکی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، خیابان امام خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۸۰ - ۵۱۳۷۷۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان و چشم پزشکی الزهرا (س)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، بلوار آیت‌الله مطهری
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۴۹۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان امام خمینی (ره) زابل

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زابل ، خیابان هامون
نام مسئول :
م
تلفن :
۱۵ - ۳۲۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان انقلاب

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زابل ، خیابان هامون
نام مسئول :
م
تلفن :
۱۵ - ۳۲۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان سیدالشهدا (ع) زهک

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زهک ، بلوار ۲۲ بهمن
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۲۶۱۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر ، خیابان خاتم‌الانبیاء (ص)
نام مسئول :
م
تلفن :
۱۶ - ۲۷۴۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - زایشگاه ۱۷ شهریور

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر ، خیابان خاتم‌الانبیاء (ص)
نام مسئول :
م
تلفن :
۱۶ - ۲۷۴۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان رازی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، سراوان ، خیابان عدالت
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۳۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان ۲۲ بهمن

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، خاش ، خیابان امام‌خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان سینا

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، چابهار ، خیابان قدس
نام مسئول :
م
تلفن :
۹ - ۲۳۲۲۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - بیمارستان ۲۲ بهمن

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، نیک‌شهر ، کوی ذوالفقاری نیک شهر
نام مسئول :
م
تلفن :
۳ - ۲۶۰۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - مراکز تحقیقاتی (مرکز تحقیقاتی رزمجو مقدم)

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، تقاطع خیابان مصطفی خمینی - آیت‌الله کفعمی
نام مسئول :
ابراهیم میری مقدم
تلفن :
۳۲۰۸۵۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - کتابخانه مرکزی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
آقای محمدعلی طبسی
تلفن :
۲۴۱۵۰۸۲
فکس :
۲۴۱۵۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
آقای علی‌رضا گنج‌علی
تلفن :
۲۴۱۳۱۳۳
فکس :
۲۴۱۹۵۳۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان ، میدان مشاهیر
نام مسئول :
آقای علیرضا مشیری ترخانی
تلفن :
۲۳۱۰۸۳
فکس :
۲۲۴۶۹۷

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان


طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه تهران - کرج - کیلومتر ۱۵ - شهرک پژوهش - بلوار پژوهش

تلفن : ۱۹ - ۶۶۰۲۶۳۱۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهرک قدس - بلوار فرح‌زادی - انتهای بلوار پونک باختری

تلفن : ۴ - ۸۸۰۷۹۴۰۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه جوین

تلفن : ۷ - ۸۸۷۷۱۶۲۶ - ۲۴۱۳۰-۰۲۶۲۲۵

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان دکتر مفتح - جنب دانشگاه تربیت معلم - کوچه شهید بوربور - پلاک ۱۵

تلفن : ۱۶ - ۸۸۸۱۰۳۱۳

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آزادی - خیابان معراج

تلفن : ۶۶۰۱۲۹۱۵ - ۶۶۰۰۷۹۷۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، ۱۴۱۶۶ - بلوار کشاورز - روبروی وزارت کشاورزی - شماره ۱۹۶

تلفن : ۸ - ۸۸۹۶۵۴۳۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان ولی‌عصر - نرسیده به میدان ولی‌عصر - کوچه شهید فرهنگ حسینی

تلفن : ۶۶۴۹۲۶۱۴ - ۶۶۴۹۲۶۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، کارگر شمالی - بعد از تقاطع دکتر فاطمی - کوچه دیدگاه - پلاک ۷

تلفن : ۸۸۹۶۰۶۰۹