آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۴۲ مورد

لباس زیر زنانه

نشانی : ایران، تهران، تهران، مولوی_بازارحضرتی-کوچه ارامنه

تلفن : 02155155635

لباس زیرزنانه_تولیدی

نشانی : ایران، تهران، تهران، مولوی_بازارحضرتی_کوچه ارامنه

تلفن : 55155635

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار سلطانی - پ. 51

تلفن : ۵۵۶۳۳۰۸۲

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - تقاطع ولی عصر - پاساژ میلاد قائم - پ. 64

تلفن : ۶۶۴۹۵۴۴۹, ۶۶۴۶۷۶۳۹

منطقه ۱۱

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار سلطانی - پاساژ كمپانی - پ. 7

تلفن : ۵۵۶۰۴۴۴۷

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - سبزه میدان - كفاش ها - پاساژ شكروی - پ. 1/1

تلفن : ۵۵۶۱۱۰۴۱

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سپهبد قرنی - ك. كامل - پ. 3/1

تلفن : ۸۸۸۲۴۱۴۸, ۸۸۸۲۴۲۴۷

منطقه ۶

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار آهنگرها - ك. كلانتری - پاساژ جهان - ط. سوم - پ. 7

تلفن : ۵۵۶۱۴۶۲۲

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه گلوبندك - خ. 15خرداد غربی - روبروی بانك ملی - ساختمان جوادی - ط. سوم - پ. 15 و 14

تلفن : ۵۵۶۳۱۸۱۲, ۵۵۶۳۲۴۶۹

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ وحدتی - پ. 36 - ط. دوم

تلفن : ۵۵۶۲۳۵۱۱

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بین خیابان جمهوری وامیراكرم - پاساژ آزاد - پ. 43

تلفن : ۶۶۴۶۹۶۶۷

منطقه ۱۱

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - ك. مزینی - پ. 6

تلفن : ۵۵۶۰۳۶۷۲

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - پ. 113

تلفن : ۵۵۶۲۷۱۰۰

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - چهارراه استانبول - پاساژ كمپانی - پ. 86

تلفن : ۳۳۹۰۲۸۴۷

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - روبروی پامنار - ط. دوم - پ. 72

تلفن : ۵۵۶۰۴۸۱۴

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بین خیابان جمهوری و چهارراه امیراكرم - ساختمان آزاد - پ. 50

تلفن : ۶۶۴۶۰۹۷۲

منطقه ۱۱

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - امین الملك - پ. 58

تلفن : ۵۵۶۰۱۶۹۶

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بعد از مسجد امام خمینی - روبروی بانك رفاه - پاساژ موثقی - ط. سوم - پ. 70

تلفن : ۵۵۶۲۷۱۴۶, ۵۵۶۱۸۱۳۰

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پیروزی - خ. دهقان - ك. جمشیدی اقدم - پ. 3

تلفن : ۳۳۳۳۶۵۴۴

منطقه ۱۳

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پیروزی - خ. درودیان - پ. 575

تلفن : ۳۳۳۳۸۸۷۷

منطقه ۱۴

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار دروازه نو - ك. مزینی - پاساژ رضا - پ. 50

تلفن : ۵۵۶۲۳۹۴۲

منطقه ۱۲

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فلسطین جنوبی - پ. 175 - ط. اول

تلفن : ۶۶۴۱۶۰۳۶, ۶۶۴۸۱۷۰۹

منطقه ۱۱

پوشاك : لباس زیر - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. بهرامی - جنب آراكلیان - پ. 45

تلفن : ۶۶۴۰۲۸۶۴, ۶۶۴۰۴۳۳۸

منطقه ۱۱

پوشاك : لباس زیر - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - بازار عباس آباد - ك. حسام الشگر - پ. 9

تلفن : ۵۵۶۲۰۷۳۵

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۴۲ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.