مجتمع قضایی
شاخه فعاليت مجتمع قضایی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۲۱
دادسرای ناحیه 1 شمیران
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - پل صدر - خ. الهیه - پ. 2
مسئول آقا / خانم :  كامكار
تلفن :  ۸۱~۲۲۰۰۷۳۷۹, ۹~۲۲۰۰۰۴۳۸
دادسرای ناحیه 10 هاشمی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - روبروی پمپ بنزین - نبش خیابان خوش
مسئول آقا / خانم :  امیدی
تلفن :  ۵~۶۶۹۳۰۰۸۳, ۶۶۹۲۰۰۱۸
دادسرای ناحیه 12 - 15خرداد
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه گلوبندك - نبش میدان 15خرداد
تلفن :  ۳۳۸۰۱۵۲۷, ۳۳۸۰۹۹۹۶, ۳۰~۳۳۱۱۱۰۲۶
دادسرای ناحیه 14 شهیدمحلاتی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهیدمحلاتی - انتهی بولوار شهیدمحلاتی - بولوار ابوذر - بین پل چهارم و پنجم
مسئول آقا / خانم :  آدابی
تلفن :  ۳۳۸۰۰۸۳۶, ۳۳۸۱۳۷۱۴, ۳۳۸۲۲۱۱۰
دادسرای ناحیه 16 بعثت
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ضلع شمالی ترمینال جنوب - مجتمع قضایی بعثت
مسئول آقا / خانم :  رزم ساز
تلفن :  ۵۵۳۲۴۰۸۰
دادسرای ناحیه 18 شهیدمطهری
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، جاده ساوه - چهارراه یافت آباد - بولوار معلم - بعد از میدان - نبش خیابان حیدری - پ. 216
مسئول آقا / خانم :  بختیاری
تلفن :  ۶۶۲۳۹۹۹۰
دادسرای ناحیه 19 ویژه جرایم دارویی و پزشكی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - بعد از قائم مقام فراهانی - نبش كوچه گلریز - پ. 284
مسئول آقا / خانم :  الهی منش
تلفن :  ۸~۸۸۳۲۸۹۸۷
دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سعادت آباد - خ. علامه شمالی - خ. 18 غربی - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  نظری
تلفن :  ۹~۲۲۰۷۸۸۸۴
دادسرای ناحیه 21 ارشاد
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدبهشتی - خ. احمدقصیر - جنب بیمارستان آسیا
مسئول آقا / خانم :  مقدس
تلفن :  ۸۸۷۳۹۵۸۲
دادسرای ناحیه 22 اقتصادی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - ك. یازدهم - پ. 28
مسئول آقا / خانم :  موحدی
تلفن :  ۸۸۵۰۰۶۶۱
دادسرای ناحیه 23 نیابت
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - نبش خیابان خوش - دادسرای هاشمی - ط. اول
مسئول آقا / خانم :  خدایی
تلفن :  ۶۶۹۲۹۰۲۲
دادسرای ناحیه 29 ویژه نوجوانان
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه تهران كرج - نرسیده به عوارضی قدیم - خ. آزادگان - پ. 144
مسئول آقا / خانم :  سعیدنیا
تلفن :  ۸~۴۴۰۶۴۴۶۷, ۴۴۰۶۱۱۶۰
دادسرای ناحیه 4 رسالت
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، رسالت - فلكه دوم تهرانپارس - خ. جشنواره - جنب فرهنگسرا
مسئول آقا / خانم :  یزدانی چرائی
تلفن :  ۵~۷۷۳۴۱۰۴۱, ۷۷۳۴۱۰۴۶
دادسرای ناحیه 5 صادقیه
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم صادقیه - خ. آیت اله كاشانی - بولوار ابوذر
مسئول آقا / خانم :  رفیعی
تلفن :  ۴۴۰۹۲۹۹۷
دادسرای ناحیه 6 خارك
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خارك - روبروی دانشكده علوم قضایی
مسئول آقا / خانم :  احمدآبادی
تلفن :  ۶۶۷۱۳۲۰۷
دادسرای ناحیه 7 انقلاب
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - نرسیده به چهارراه قصر - نبش خیابان معلم
مسئول آقا / خانم :  موحدی
تلفن :  ۸۸۴۳۳۷۹۰
دادسرای ناحیه 9 فرودگاه
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، مجتمع ویژه فرودگاه - فرودگاه مهرآباد
مسئول آقا / خانم :  صابری
تلفن :  ۴۴۶۵۹۱۵۴
دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - ابتدای خیابان معلم
مسئول آقا / خانم :  غلامحسین رهبرپور
تلفن :  ۵~۸۸۴۱۵۱۱۱
دادگاه های تجدید نظر استان تهران
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ضلع جنوبی پارك شهر - جنب شهرداری مركز
تلفن :  ۵۵۶۳۷۲۱۵, ۴~۵۵۶۰۲۰۵۰
دیوان عالی كشور
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، پارك شهر - خ. خیام - ساختمان مركزی كاخ دادگستری
مسئول آقا / خانم :  فراج اله تقوایی
تلفن :  ۳۸۵۸۱
شعبه 13 دادگاه
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - نبش خیابان معلم - سازمان قضایی نیروی مصلح
تلفن :  ۸۸۲۹۰۲۲۰
مجتع قضایی رسیدگی به جرائم اقتصادی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - ك. یازدهم
تلفن :  ۸۸۵۰۰۶۵۱
مجتمع قضایی امام خمینی (ره)
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. 15خرداد - جنب مسجد ارك
تلفن :  ۳۲۴۳۱
مجتمع قضایی بعثت
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. گمرك - خ. انبار نفت
تلفن :  ۵۵۶۶۴۸۹۷, ۵۵۶۵۲۸۱۲, ۵۵۶۵۳۴۹۱
مجتمع قضایی خانواده 1
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه شهیدمحلاتی - خ. نبرد جنوبی - جنب ساختمان آتش نشانی
تلفن :  ۷~۳۳۰۰۹۱۱۳, ۳۳۰۰۹۱۲۹
مجتمع قضایی رسالت
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، تهرانپارس - انتهای خیابان جشنواره - روبروی فرهنگ سرای اشراق
تلفن :  ۵~۷۷۳۴۱۰۴۱
مجتمع قضایی شمیران
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - جنب پل بزرگراه شهیدآیت اله صدر - خ. الهیه
تلفن :  ۲۲۰۰۹۰۴۵, ۲۲۶۶۶۶۶۴, ۸۱~۲۲۰۰۷۳۷۹, ۹~۲۲۰۰۰۴۳۷,
مجتمع قضایی شهیدبهشتی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سپهبد قرنی - نبش خیابان سمیه - ك. بیمه
تلفن :  ۷~۸۸۸۹۵۹۹۴
مجتمع قضایی شهیدقدوسی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - خ. كوه نور - ك. هفتم - پ. 43
تلفن :  ۸۸۷۳۸۳۴۶, ۵~۸۸۷۳۲۸۴۴, ۸۸۷۳۲۸۴۸, ۸۸۷۳۰۴۴۹, ۸۸&
مجتمع قضایی شهیدمحلاتی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - بولوار ابوذر - بین پل چهارم و پل پنجم
تلفن :  ۳۳۸۰۰۰۳۰, ۳۳۸۰۱۵۲۷
مجتمع قضایی شهیدمدرس (نارمك)
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. امام حسین - خ. دماوند - ابتدای خیابان وحیدیه
تلفن :  ۸~۷۷۸۱۹۳۱۶
مجتمع قضایی شهیدمطهری (یافت آباد)
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، یافت آباد - بولوار معلم - بعد از میدان معلم - ابتدای خیابان حیدری جنوبی
تلفن :  ۷۳~۶۶۲۲۴۴۶۹
مجتمع قضایی صادقیه
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم صادقیه - بولوار آیت اله كاشانی - بولوار اباذر - ك. بوستان 2 غربی
مسئول آقا / خانم :  نصراله برهانی
تلفن :  ۶~۴۴۰۹۲۹۹۳, ۴۴۰۸۹۷۲۳, ۵~۴۴۰۸۹۷۳۴
مجتمع قضایی فهمیده (اطفال)
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ابتدای بزرگراه تهران كرج - خ. آزادگان - بین پل محمدعلی جناح و عابرپیاده
تلفن :  ۶۱~۴۴۰۶۱۱۵۹, ۸~۴۴۰۶۴۴۶۷
مجتمع قضایی قدس
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم صادقیه - بولوار آیت اله اشرفی اصفهانی - بالاتر از فلكه پونك - تقاطع ایران پارس - نبش نیایش
تلفن :  ۸~۴۴۴۲۹۳۵۵
مجتمع قضایی میرداماد - خانواده شماره 2
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - ضلع شمالی میدان ونك
تلفن :  ۲~۸۸۷۷۳۶۲۱, ۸۸۷۷۳۶۲۴
مجتمع قضایی هاشمی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - نبش خیابان خوش شمالی
تلفن :  ۵~۶۶۹۳۰۰۸۳, ۴~۶۶۴۲۰۴۴۳
مجتمع قضایی ولی عصر
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - ضلع غربی میدان منیریه
تلفن :  ۲~۵۵۳۷۵۷۵۰
مجتمع قضایی ویژه امور جنایی
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وحدت اسلامی - پایین تر از چهارراه وحدت اسلامی - جنب اداره آگاهی مركز
تلفن :  ۹~۵۵۳۷۵۰۸۸
مجتمع قضایی ویژه كاركنان دولت
حوزه فعاليت: حقوقی : دادگاه ها و مجتمع های قضایی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - جنب فرمانداری
تلفن :  ۳۰~۸۸۷۵۰۰۲۱
صفحه آخر بعدى ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.