آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

فرش و/یا قالی : خدمات - رنگرزی و لكه برداری

نشانی : ایران، تهران، تهران، سبزه میدان - انتهای بازار كفاش ها - ك. كبابی ها - سرای یمین - ط. سوم - پ. 15

تلفن : ۵۵۶۰۳۲۰۸

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : خدمات - رنگرزی و لكه برداری

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. محمدیه - خ. خیام شمالی - بازار پاچنار - ك. فراش باشی - تیمچه قدس حسینی - ط. اول - پ. 26

تلفن : ۵۵۶۱۵۲۲۶

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : خدمات - رنگرزی و لكه برداری

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. محمدیه - خ. خیام شمالی - بازار پاچنار - ك. فراشباشی - سرای آزاد - ط. سوم - پ. 55

تلفن : ۵۵۶۱۳۱۴۵

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : خدمات - رنگرزی و لكه برداری

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - پاچنار - سرای بوعلی نو - ط. سوم - پ. 93

تلفن : ۵۵۸۰۳۸۱۶

منطقه ۱۲

فرش و/یا قالی : خدمات - رنگرزی و لكه برداری

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - چهارسوق كوچك - بازار عباس آباد - سرای حریری - طبقه همكف - پ. 9 - 1

تلفن : ۵۵۸۰۸۲۰۲

منطقه ۱۲

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.