خوابگاه
شاخه فعاليت خوابگاه
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۲۱
بهارستان
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. بهارستان - ابتدای خیابان جمهوری - پ. 33
مسئول آقا / خانم :  بوشهری
تلفن :  ۳۳۱۱۸۶۳۳
دانشكده امور اقتصادی - ش. 3
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - نرسیده به خیابان نجات الهی - پ. 198 - بن بست بهار
مسئول آقا / خانم :  محمد قنبری
تلفن :  ۸۸۸۰۷۸۹۸
دانشكده میراث فرهنگی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - بین خیابان بهار و شریعتی - پ. 34/1
مسئول آقا / خانم :  آجرلو
تلفن :  ۷۷۵۳۶۰۱۵
دانشگاه امیركبیر - مجید عاشوری
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. امام حسین - خ. 17شهریور - خ. صفا شرقی - نبش كوچه اسماعیلی - پ. 1
مسئول آقا / خانم :  جواد حبیب الهی
تلفن :  ۳۳۳۴۱۵۷۶
دانشگاه ایران - ساعی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از سه راه بهشتی - ك. كوزه گر - پ. 14
مسئول آقا / خانم :  پیرمرادی
تلفن :  ۸۸۷۱۴۲۷۲, ۸۸۷۱۴۷۰۰
دانشگاه ایران - ش. 4 دختران
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از سه راه بهشتی - ك. كوزه گر - پ. 14
مسئول آقا / خانم :  مهشید یزدان پناه
تلفن :  ۸۸۷۱۴۷۰۰
دانشگاه تربیت مدرس - شاهمرادی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ولی عصر - خ. ولی عصر - خوابگاه شاهمرادی (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس) - پ. 616
مسئول آقا / خانم :  محمدحسین ابراهیمی
تلفن :  ۹~۸۸۸۹۲۳۶۸
دانشگاه تربیت معلم - شهیدحسینی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پاسداران - روبروی نگارستان سوم
مسئول آقا / خانم :  ثریا عیوض نیا
تلفن :  ۲۲۸۵۴۹۸۵
دانشگاه تهران - جلال آل احمد
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه جلال آل احمد - ابتدای بزرگراه كردستان - پشت سازمان حمل و نقل و ترافیك
تلفن :  ۸۸۰۰۰۴۷۵, ۸۸۰۰۰۵۹۰, ۸۸۰۰۹۷۰۱
دانشگاه تهران - 16 آذر
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بولوار كشاورز - خ. 16 آذر - ك. پارسی - پ. 9
مسئول آقا / خانم :  ابراهیم تاج الدین
تلفن :  ۶۶۱۱۳۲۷۷, ۶۶۱۱۲۸۷۷
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - سهروردی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سهروردی شمالی - بین خیابان شهیدبهشتی و هویزه (تكش) - پ. 16
تلفن :  ۸۸۷۵۹۹۹۳
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - ش. 10
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خواجه عبداله انصاری - خ. امیرهوشنگ چگینی - پ. 12
تلفن :  ۲۲۸۶۴۹۶۶, ۲۲۸۶۵۸۷۰
دانشگاه شهیدبهشتی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدبهشتی - خ. پاكستان - خ. دوازدهم - جنب مصلی - پ. 6
مسئول آقا / خانم :  قوامی
تلفن :  ۸۸۹۰۱۸۲۰, ۸۸۸۰۱۵۵۱, ۸۸۷۳۰۱۴۴
دانشگاه شهیدبهشتی - شهیدرحیمی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ونك - خ. ملاصدرا - بزرگراه كردستان شمالی - خ. زاینده رود - پ. 11
مسئول آقا / خانم :  یارولی سوری
تلفن :  ۸۸۰۳۲۳۸۱
دانشگاه شهیدبهشتی - ش. 2
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ابتدای بزرگراه مدرس - خ. غفاری - نبش كوچه لاجوردی - پ. 29
مسئول آقا / خانم :  اعظم وجیهی
تلفن :  ۷~۸۸۳۰۱۱۵۶, ۸۸۳۰۱۱۶۲
دانشگاه شهیدبهشتی - ش. 3
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - نرسیده به چهارراه مفتح
مسئول آقا / خانم :  آقای احمدپور
تلفن :  ۸۸۷۳۹۰۸۲, ۸۸۷۳۹۱۲۳
دانشگاه شهیدبهشتی - ش. 5
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدوحید دستگردی - نرسیده به خیابان نفت شمالی - پ. 160
مسئول آقا / خانم :  قاسم حاتمی
تلفن :  ۲۲۲۲۱۰۴۱
دانشگاه شهیدمفتح - بقیه اله
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ایرانشهر شمالی - پ. 158
مسئول آقا / خانم :  محمدباقر صمیمی فر
تلفن :  ۸۸۳۰۸۸۸۵
دانشگاه صدا و سیما - پاكستان خواهران
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدبهشتی - خ. پاكستان - خ. دوم - پ. 20
مسئول آقا / خانم :  علوی
تلفن :  ۸۸۷۳۰۴۰۵
دانشگاه صنعتی امیركبیر - احمدی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فلسطین - خ. بزرگمهر - پ. 149
مسئول آقا / خانم :  فریبا اسكندری
تلفن :  ۶۶۴۱۸۴۵۳, ۶۶۴۰۲۹۳۷, ۶۶۴۸۳۵۳۴
دانشگاه صنعتی امیركبیر - انصارالحسین
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - خ. پورموسی - بن بست آرژانتین - پ. 43
مسئول آقا / خانم :  یداله حشمتی
تلفن :  ۸۸۸۰۸۸۱۷, ۸۸۸۰۸۸۱۹
دانشگاه صنعتی امیركبیر - برنجیان
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - بعد از تقاطع حافظ - ك. سعید - ك. مرزبان - پ. 60
مسئول آقا / خانم :  شهرام نیكوكار
تلفن :  ۶۶۴۱۸۷۵۳, ۶۶۴۹۳۷۸۳
دانشگاه صنعتی امیركبیر - شهیدجلیل شرقی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. دمشق - پ. 21
مسئول آقا / خانم :  غفار عموزاده
تلفن :  ۸۸۹۰۵۴۶۸
دانشگاه صنعتی امیركبیر - شهیدغلامحسین بسطامی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. طالقانی - جنب آژانس رز - پ. 1/163
مسئول آقا / خانم :  مینا ایروانی
تلفن :  ۶۶۴۰۴۶۶۰
دانشگاه صنعتی امیركبیر - صنعتی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - بین خیابان حافظ و ویلا - خ. پورموسی - پ. 21
تلفن :  ۸۸۸۹۷۵۶۰
دانشگاه صنعتی امیركبیر - عصاری
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - خ. پورموسی - روبروی نظام پزشكی - پ. 63 و 62
تلفن :  ۸۸۸۰۸۳۳۱, ۸۸۸۰۸۴۳۷, ۸۸۸۰۸۱۲۸
دانشگاه صنعتی امیركبیر - غلامحسین سحرخیز
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بولوار كشاورز - خ. ورنوس - پ. 12
مسئول آقا / خانم :  حسن تكابی
تلفن :  ۸۸۹۶۷۰۳۲, ۸۸۹۶۴۷۱۵
دانشگاه صنعتی امیركبیر - فیض
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - نرسیده به حافظ - نرسیده به چهارراه كالج - پ. 1032
مسئول آقا / خانم :  امین نایبی
تلفن :  ۶۶۷۱۰۰۷۲, ۶۶۷۰۵۱۴۲
دانشگاه صنعتی امیركبیر - كبكانیان
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - خ. پورموسی
مسئول آقا / خانم :  ابوالفضل علی یاری
تلفن :  ۸۸۸۰۹۲۹۵, ۹~۸۸۹۲۱۳۱۸, ۸۸۸۰۹۵۸۳
دانشگاه صنعتی امیركبیر - كشاورز
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدباهنر - روبروی پمپ بنزین - ك. جشن - جنب پلاك 1
مسئول آقا / خانم :  بازگیر
تلفن :  ۲۲۲۹۰۵۳۳, ۲۲۲۹۳۰۰۶, ۲۲۲۸۸۳۱۱
دانشگاه صنعتی امیركبیر - مرادی (دختران)
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. رشت - پ. 125
مسئول آقا / خانم :  فاطمه طهماسبی
تلفن :  ۶۶۴۶۳۵۹۱, ۶۶۴۰۷۴۵۴, ۶۶۴۹۳۸۴۲
دانشگاه صنعتی امیركبیر - مركز كامپیوتر شهیدقاضی زاده
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. رشت - روبروی درب دانشگاه امیركبیر
مسئول آقا / خانم :  والانژاد
تلفن :  ۶۶۴۹۳۸۴۲, ۶۶۴۰۷۴۵۴, ۶۶۴۰۳۵۹۱
دانشگاه صنعتی امیركبیر - نجات الهی
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كریمخان زند - نرسیده به میدان ولی عصر - پ. 67
مسئول آقا / خانم :  خلج
تلفن :  ۳~۸۸۸۹۱۱۳۱, ۸۸۸۹۱۰۹۱, ۸۸۸۰۱۴۳۷
دانشگاه صنعتی امیركبیر - همایون پور
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - بعد از خیابان ویلا - خ. شهیدپورموسی - نرسیده به خیابان پاشاده - پ. 34
مسئول آقا / خانم :  نیكوكار
تلفن :  ۸۸۸۰۹۱۷۸, ۸۸۸۰۹۰۵۱
دانشگاه صنعتی امیركبیر - گلشن
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. حافظ - ك. هورچهر - نبش خیابان به آفرین - پ. 99
مسئول آقا / خانم :  عباسی
تلفن :  ۸۸۹۰۹۶۷۸, ۸۸۸۹۷۰۸۳, ۸۸۹۱۷۷۷۸, ۸۸۹۰۳۵۶۹
دانشگاه صنعتی امیركبیر - یاوری
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. دمشق - ك. شهیدذاكری - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  اسماعیلی
تلفن :  ۸۸۹۰۳۸۵۷, ۸۸۸۰۶۲۷۶
دانشگاه صنعتی شریف - كشاورز
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بولوار كشاورز - خ. شوریده - تقاطع پرویز شوریده - پ. 19
مسئول آقا / خانم :  رسول آخوتی
تلفن :  ۸۸۹۶۸۰۰۱
دانشگاه طباطبایی - شهیدارشاد
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ونك - خ. حقانی - پ. 49
تلفن :  ۸~۸۸۷۹۶۵۴۷
دانشگاه علامه طباطبایی - كوشك
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فردوسی - خ. تقوی - پ. 100
تلفن :  ۶۶۷۰۳۵۰۹
دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس - ش. 1
حوزه فعاليت: اقامتی : خوابگاه دانشجویان
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدبهشتی - خ. میرعماد - انتهای كوچه پنجم - پ. 16
مسئول آقا / خانم :  ملكه نعیمی
تلفن :  ۸۸۷۴۵۲۹۳
صفحه آخر بعدى ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.