آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۸ مورد

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - سه راه هاشم آباد - خ. قربانی - پ. 283

تلفن : ۳۳۷۳۲۰۶۷, ۳۳۷۰۸۱۰۳

منطقه ۱۵

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - ایستگاه منبع آب - ك. اعظمی - پ. 20

تلفن : ۳۳۷۰۷۱۱۲

منطقه ۱۵

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه سیروس - خ. 15خرداد - بازار شیرازی - پاساژ زردوز - پ. 17

تلفن : ۵۵۸۱۰۲۴۷

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار آهنگران - ك. حاج خلیل - پاساژ طالب - ط. سوم - پ. 3

تلفن : ۵۵۶۲۷۰۹۴

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بین الحرمین - پاساژ مهتاش - پ. 7و6 شرقی

تلفن : ۵۵۶۳۱۵۰۱

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار نوروزخان - پاساژ عطاران - پ. 9

تلفن : ۵۵۶۹۷۳۱۲

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - خ. اتابك - چهارراه اول - خ. سیدجوادی - خ. سجادی - پ. 14

تلفن : ۳۳۷۲۳۲۶۵

منطقه ۱۵

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خزانه بخارایی - خ. تقوی - جنب نیروگاه بعثت - پ. 37

تلفن : ۵۵۰۶۵۸۱۸

منطقه ۱۶

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه سیروس - خ. 15خرداد - پاساژ زردوز - پ. 45

تلفن : ۵۵۶۰۷۶۳۵

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه سیروس - خ. 15خرداد - بازار شیرازی - پاساژ زردوز - پ. 19

تلفن : ۵۵۸۱۰۲۴۵

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار نوروزخان - ك. مسجد جامع - سرای زردوز - ط. زیرزمین - پ. 13

تلفن : ۵۵۸۱۰۲۴۸

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار آهنگرها - ك. حاج خلیل - پاساژ طالب - ط. دوم - پ. 1

تلفن : ۵۵۸۱۵۶۸۵

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار مسجد جامع - پاساژ زردوز - پ. 12

تلفن : ۵۵۶۰۰۰۶۳

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار نوروزخان - ك. مسجد جامع - پاساژ تحریر - ط. زیرزمین - پ. 2 و 13

تلفن : ۵۵۶۰۹۵۹۰, ۵۵۸۹۰۵۴۰

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - نوروزخان - پاساژ عطاران - پ. 20

تلفن : ۵۵۶۳۳۷۰۵

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار چهارسوق - بازار بین الحرمین - پاساژ عطاران - پ. 16

تلفن : ۵۵۶۱۶۸۹۶

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار حضرتی - ك. قریبان 2 - جنب حمام مسعود - پ. 45

تلفن : ۵۵۸۱۳۶۵۱

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ناصرخسرو - ك. خدابنده لو - پاساژ رحمانیان - ط. دوم - پ. 19 و 18

تلفن : ۳۳۹۰۸۵۲۵

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی - ك. غریبان - پ. 54

تلفن : ۵۵۶۲۵۹۷۲

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بین الحرمین - پاساژ عطاران - پ. 16

تلفن : ۵۵۸۱۰۱۶۳

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شوش - خ. هرندی - خ. ادیب - پ. 46

تلفن : ۵۵۶۰۱۶۹۱

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امین الملك - خ. مهمان نوازان - پ. 1/64

تلفن : ۵۵۷۲۱۳۹۱

منطقه ۱۷

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه سیروس - خ. 15خرداد - بازار آهنگران - پاساژ طالب - پ. 10

تلفن : ۵۵۶۳۴۰۱۳

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار آهنگرها - ك. حاج خلیل پاساژ طالب - ط. زیرزمین - پ. 2

تلفن : ۵۵۶۱۸۹۵۷

منطقه ۱۲

لوازم التحریر، نوشت افزار و مهندسی : دفتر - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، 15خرداد - بازار آهنگران - ك. مسجد جامع - پاساژ تحریر - ط. زیرزمین - پ. 12

تلفن : ۵۵۶۱۶۹۹۵, ۵۵۵۷۷۴۰۷

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۸ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.