روتختی و ملحفه
شاخه فعاليت روتختی و ملحفه
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
امید
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار كویتی ها - پاساژ مفید - ط. دوم - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  رضا صانعی
تلفن :  ۵۵۶۳۳۰۰۷
امیر
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - سه راه جمهوری - جنب بانك ملت - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  شیریان
تلفن :  ۶۶۴۰۸۲۵۶
تماشا
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه استانبول - پاساژ كویتی ها - پ. 33 - ط. زیرزمین
مسئول آقا / خانم :  فرهاد صانعی
تلفن :  ۳۳۹۱۶۱۸۱
دایموند
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. پونك - مجتمع تجاری اداری بوستان - روبروی ورودی درب C
مسئول آقا / خانم :  محمود شریعت خواه
تلفن :  ۴۴۴۵۸۲۱۰
دیوار چین
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - مسجد امام - بازار بین الحرمین - ك. بانك صادرات - پاساژ زیلوچیان - ط. دوم - پ. 34
مسئول آقا / خانم :  مجید اسماعیلیان
تلفن :  ۵۵۶۱۹۳۹۶
سلیمانی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار كویتی ها - پاساژ مفید - ط. سوم - پ. 7
تلفن :  ۵۵۶۱۷۱۰۷
سهند
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه مولوی - م. امین السلطان - روبروی آتش نشانی - خ. شهرداری - پ. 253
مسئول آقا / خانم :  علی اكبر كریمی و اصغری
تلفن :  ۵۵۶۳۱۵۹۶
شادی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار تجریش - پاساژ البرز - پ. 23
مسئول آقا / خانم :  عباس ناجی
تلفن :  ۲۲۷۱۲۸۱۹
شركاء
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، جاده ساوه - شهرك ولی عصر - خ. رجایی - نبش كوچه كریمی - پ. 260
مسئول آقا / خانم :  علی مسعودی
تلفن :  ۶۶۲۳۶۸۰۴
شهابی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - سبزه میدان - بازار كیلویی ها - پاساژ ناصری - پ. 8
تلفن :  ۵۵۶۳۳۶۱۸
فتح الهی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك ولی عصر - خ. بهرامی - خ. حیدری جنوبی - پ. 154
مسئول آقا / خانم :  مصطفی فتح الهی
تلفن :  ۶۶۲۳۲۴۵۹
فیروز
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بالاتر از خیابان 15خرداد - سبزه میدان - پ. 852
مسئول آقا / خانم :  حمید اصفهانچی
تلفن :  ۵۵۶۲۹۸۷۶
فیروزی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار بین الحرمین - بازار كویتی ها - پاساژ مفید - ط. دوم - پ. 13
مسئول آقا / خانم :  فیروزی
تلفن :  ۵۵۶۳۶۰۵۹
كاشانی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - م. سرآسیاب دولاب - خ. داورزنی - پ. 79
مسئول آقا / خانم :  مجید مجیدی
تلفن :  ۳۳۱۶۹۵۴۸
كوثر
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار كفاش ها - بازار كیلویی ها - پاساژ ناصر - پ. 6
تلفن :  ۵۵۸۰۹۸۳۹
كویت اخوان طالبی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار كویتی ها - پاساژ مفید - ط. دوم - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  فرزاد صانعی
تلفن :  ۵۵۶۰۵۵۴۸
محبوب
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خاوران - شهرك مسعودیه - خ. كلهر - بین چهارراه دوم وسوم - پ. 237
تلفن :  ۳۳۸۰۴۱۸۸
محمدی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار بزرگ - حمام چال - ك. ماهرویان - سرای پیروزی - پ. 4
تلفن :  ۵۵۶۱۵۳۳۹
مریم، شركت
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - چهارسوق كوچك - سرای حاج حسن - دالان یك - زیرزمین - پ. 5
مسئول آقا / خانم :  اصغر لیل نهاری
تلفن :  ۵۵۶۱۴۶۵۴, ۵۵۶۳۴۴۵۵
منسوجات تهرانی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - نرسیده به میدان ولی عصر - پایین تر از خیابان دمشق - پ. 16/464
مسئول آقا / خانم :  شهریار تهرانی
تلفن :  ۸۸۹۰۴۲۰۶
میكاییلی ممقانی
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار كویتی ها - ط. دوم - پ. 5
مسئول آقا / خانم :  بهنام میكاییلی ممقانی
تلفن :  ۵۵۶۳۸۶۷۸
نظری
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار كویتی ها - پاساژ مفید - ط. سوم - پ. 4
مسئول آقا / خانم :  محمد نظری
تلفن :  ۵۵۶۳۱۴۹۹
نفیس، گالری
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - روبروی پارك ملت - پ. 1441
مسئول آقا / خانم :  -
تلفن :  ۲۲۰۴۴۴۴۵
نقش باف
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - ش. 1137 - ساختمان صدف - ط. هفتم
تلفن :  ۸۸۷۹۹۱۵۸
نوژان
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كارگر شمالی - جنب فروشگاه سپه - پ. 217
مسئول آقا / خانم :  نیما بقایی
تلفن :  ۸۸۹۵۳۶۳۱
پردیس
حوزه فعاليت: تزئینات : روتختی، ملحفه، رومیزی و پرده توری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - ابتدای خیابان اسكندری جنوبی - پ. 583
مسئول آقا / خانم :  حسینی
تلفن :  ۶۶۹۲۰۵۵۸

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.