قرض الحسنه
شاخه فعاليت قرض الحسنه
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱
ازدواج
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - مابین چهارسوق كوچك و بزرگ - سرای حاج حسن
مسئول آقا / خانم :  احمد رنگرز
تلفن :  ۵۵۶۱۱۶۸۵, ۵۵۶۲۵۳۳۰
الجواد
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - 21متری دهقان - ك. اسلامی - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  غلامحسین امینائی
تلفن :  ۳۳۳۴۴۰۷۱
الزهرا (س)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - م. منیریه - خ. معیری - نرسیده به چهارراه لشگر - پ. 215
مسئول آقا / خانم :  محسن صراف زاده
تلفن :  ۶۶۴۰۴۳۹۸, ۴~۶۶۴۹۱۵۵۲
الزهرا (س)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار مسجد جامع - پاساژ زردوز - پ. 43
تلفن :  ۵۵۶۲۵۲۸۳
المهدی
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، مشیریه - چهارراه اول - جنب اردیبهشت غربی - پ. 218
تلفن :  ۳۳۴۹۹۸۷۳, ۳۳۸۷۳۹۰۸
ام البنین
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - مسجد امام - بازار بین الحرمین - ك. شیخ رضا - پاساژ علمی - ط. دوم - پ. 2
تلفن :  ۵۵۸۰۹۸۴۸
امام جواد (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - ابتدای خیابان میرداماد - انتهای رودبار شرقی - پ. 67
تلفن :  ۵~۲۲۲۶۹۰۱۴
امام جواد (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. اسكندری شمالی - تقاطع شباهنگ - پ. 79
مسئول آقا / خانم :  محمد همتی
تلفن :  ۳~۶۶۴۳۶۲۸۲, ۶۶۴۶۹۸۳۵, ۶۶۹۲۳۵۱۳, ۶۶۹۴۶۱۰۳, ۶۶&
امام حسن عسگری (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - پل سیمان - خ. محمدی - م. صفائیه - پ. 383
مسئول آقا / خانم :  مصطفی مصطفوی
تلفن :  ۳۳۷۴۰۹۰۵, ۳۳۷۶۴۰۰۰
امام حسن مجتبی (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه استانبول - ك. مسجد هدایت
مسئول آقا / خانم :  تهرانی
تلفن :  ۳۳۹۱۶۲۳۰, ۳۳۹۱۱۶۴۱
امام حسن مجتبی (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - بازار چهل تن - سرای دالان دراز
مسئول آقا / خانم :  حاج عباس فصیحی
تلفن :  ۵۵۸۶۶۶۸۸
امام زمان (عج)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - چهارسوق كوچك - سرای درویش - سرای عالی - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  یوسف هندی
تلفن :  ۵۵۶۲۲۳۹۷, ۵۵۶۳۷۹۸۱, ۵۵۶۲۳۹۲۶
امام زمان (عج)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - نبش خیابان بهبودی - مسجد امام زمان
مسئول آقا / خانم :  ظریفیان
تلفن :  ۶۶۴۳۸۸۷۷
امام زمان (عج)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، جاده ساوه - شهرك گلشهر - خ. بهشتی - پ. 9
مسئول آقا / خانم :  عبداله خلیلیان
تلفن :  ۵۵۲۴۲۲۳۲, ۵۵۲۴۰۲۷۹
امام سجاد (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی خیابان پامنار - بازار بوذرجمهری - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  حسین حقانی
تلفن :  ۵۵۶۳۳۵۹۰, ۵۵۶۱۳۱۲۵, ۵۵۶۰۵۹۹۶
امام صادق (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ناصرخسرو - ك. حاج نایب - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  سیدرسول آفرین
تلفن :  ۳۳۹۰۶۶۲۱, ۳۳۹۳۵۱۳۵
امام صادق (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ناصرخسرو - ك. مروی - ساختمان امام صادق - ط. اول - پ. 50
مسئول آقا / خانم :  محمد افضل نژاد
تلفن :  ۳۳۹۱۱۱۹۹, ۵~۳۳۹۵۸۸۶۴
امام صادق (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار بین الحرمین - ك. شیخ رضا - پاساژ مروارید - ط. چهارم - پ. 82/20
مسئول آقا / خانم :  محمد اسكویی
تلفن :  ۵۵۶۲۶۲۷۴, ۵۵۸۱۶۳۹۳
امام علی (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - ساختمان تحصیلی - ط. سوم - پ. 307
مسئول آقا / خانم :  محمد شیرخدایی
تلفن :  ۳۳۹۱۴۷۱۷, ۳۳۹۰۶۲۴۲
امام علی (ع) - پرستاری
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - خ. جمالزاده جنوبی - خ. كلهر - پ. 6
مسئول آقا / خانم :  علی حمیده
تلفن :  ۶۶۴۲۳۴۵۹, ۶۶۴۲۳۴۶۰, ۸~۶۶۹۴۷۱۸۲
امام محمد تقی (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سرآسیاب دولاب - موتور آب - ابتدای خیابان پاسدار گمنام - پ. 5
مسئول آقا / خانم :  ابوالفضل نوروزبیگی
تلفن :  ۳۳۱۸۱۲۳۴
امداد اسلامی
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. محمدیه - خ. خیام شمالی - بازار پاچنار - ك. فراشباشی - پ. 81
مسئول آقا / خانم :  مرتضی مصطفایی
تلفن :  ۵۵۶۳۸۸۸۸, ۵۵۶۲۲۹۷۸
امیرالمومنین (ع)
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. محمدیه - نبش خیابان ترقی - پاساژ فیروزه - طبقه بالای همكف - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  حمیدرضا محمدی
تلفن :  ۵۵۸۱۹۶۳۲
امین
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انبار نفت - خ. رباط كریم - سه راه شهیدفاتح چهر
تلفن :  ۵۵۶۴۴۵۵۵
امین
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - خ. بیمارستان فجر - پ. 56
مسئول آقا / خانم :  علی اكبر رفاهی فر
تلفن :  ۳۳۳۴۱۰۹۵, ۳۳۳۴۰۳۴۹
انصارالمجاهدین
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پاسداران - نبش خیابان بهارستان 7 - پ. 2
مسئول آقا / خانم :  محمود رهنما
تلفن :  ۸~۲۲۵۶۶۷۳۵
انصارالمجاهدین - سرپرستی غرب - كد 1801
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بهارستان - سه راه مجلس - نبش كوی شهیدرحمانی
مسئول آقا / خانم :  اسماعیل كاسه آقایی نهری
تلفن :  ۵~۷۷۵۲۲۱۹۳
انصارالمجاهدین - شعبه امام حسین - كد 3815
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه بابایی - جنب دانشگاه امام حسین
تلفن :  ۷۷۳۰۸۶۶۴, ۷۷۳۱۲۰۴۰, ۷۷۳۰۱۰۴۰, ۷۷۳۰۸۶۶۵
انصارالمجاهدین - شعبه بقیه اله - كد 1814
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ونك - خ. ملاصدرا - خ. شیخ بهایی جنوبی - جنب درب اورژانس بیمارستان
مسئول آقا / خانم :  داود ظریف
تلفن :  ۸۸۰۳۷۶۷۲, ۸۸۰۶۱۳۳۱
انصارالمجاهدین - شعبه جمهوری اسلامی - كد 1844
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. جمهوری - ناحیه مقاومت غرب
تلفن :  ۶۶۹۴۹۲۸۷
انصارالمجاهدین - شعبه حضرت ابوالفضل (ع) - كد 1848
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، جاده قدیم كرج - بعد از سه راه شهریار
تلفن :  ۴۴۹۰۱۹۵۰, ۴۴۹۰۸۰۸۰
انصارالمجاهدین - شعبه حكیمیه - كد 3824
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، تهرانپارس - شهرك حكیمیه
تلفن :  ۷۷۳۱۱۹۶۳
انصارالمجاهدین - شعبه حمزه سیدالشهداء - كد 3811
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه بسیج - پادگان 21 حمزه
تلفن :  ۳۳۰۶۰۹۰۳
انصارالمجاهدین - شعبه سازمان جغرافیایی - كد 1853
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - خ. معلم - جنب سازمان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
تلفن :  ۸۸۴۰۳۰۲۰, ۸۸۴۱۱۱۵۳
انصارالمجاهدین - شعبه سرپرستی شرق - كد 3801
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - بعد از چهارراه كوكاكولا - روبروی خیابان پرستار
تلفن :  ۴~۷۷۴۶۲۶۰۱
انصارالمجاهدین - شعبه شهدا بهداری - كد 3828
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه بسیج - سه راه تختی - بولوار هجرت - پادگان صفوی - فرماندهی بهداری
تلفن :  ۳۳۳۵۶۹۶۸, ۳۳۷۸۱۴۵۶
انصارالمجاهدین - شعبه شهدای خلیج فارس - كد 3812
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه بسیج - جنب پادگان نیروی دریایی سپاه
تلفن :  ۳۳۳۳۷۶۷۵, ۷۷۴۳۷۶۱۱
انصارالمجاهدین - شعبه شهیدآقابابایی - كد 3822
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سه راه تختی - جنب شهرك شهیدالماسی
تلفن :  ۳۳۱۹۰۷۷۹
انصارالمجاهدین - شعبه شهیدحاجی پور - كد 3814
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه بسیج - پادگان امام حسن (ع)
تلفن :  ۷۷۴۲۵۳۴۲, ۷۷۴۳۸۳۲۳
انصارالمجاهدین - شعبه شهیددستواره - كد 1845
حوزه فعاليت: بانك ها و موسسات مالی : صندوق های قرض الحسنه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه كرج - نرسیده به عوارضی - جنب دانشكده علوم و فنون
تلفن :  ۴۴۷۰۷۷۴۴, ۴۴۷۰۷۷۳۳, ۵~۴۴۷۲۴۹۴۴
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.