مسافرخانه
شاخه فعاليت مسافرخانه
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۲۱
آریا
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. راه آهن - پ. 1353
مسئول آقا / خانم :  علی تلسمی
تلفن :  ۵۵۶۵۰۱۵۲
آشوری
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - خ. قزوین - بعد از دخانیات - پ. 732
مسئول آقا / خانم :  كاظم فندكی
تلفن :  ۵۵۴۱۶۶۸۷
اروندرود
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ناصرخسرو - ك. خدابنده لو - پ. 59
مسئول آقا / خانم :  سیدعلیرضا سعادت یزدی
تلفن :  ۳۳۱۱۸۸۷۹
اسفند
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فرودسی جنوبی - خ. سرهنگ سخایی - ك. بهنیا - ك. بخت - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  بهمن صادقی
تلفن :  ۶۶۷۰۸۴۱۰
اسلام پناه
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كارگر جنوبی - نرسیده به میدان راه آهن - سه راه پرسپولیس - پ. 1529
مسئول آقا / خانم :  سیدعبداله میرشفیعی
تلفن :  ۵۵۶۴۱۷۷۱
اسلامی
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. راه آهن - خ. شوش غربی - پ. 1387
مسئول آقا / خانم :  حسن خازنی
تلفن :  ۵۵۶۴۵۰۸۴
اصفهان
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه سیروس - خ. 15خرداد - پ. 414
مسئول آقا / خانم :  عیسی مولایی
تلفن :  ۵۵۶۱۰۰۰۸
الجواد
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. هلال احمر - خ. مرادی - روبروی حوزه 15 انتظامی - پ. 290
مسئول آقا / خانم :  ولی اله كشاورز
تلفن :  ۵۵۴۱۲۰۲۵
ایران فرد
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - ك. منصورالحكماء - پ. 141
مسئول آقا / خانم :  جلال امین زاده
تلفن :  ۳۳۱۱۲۶۷۸
بحرخزر
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - جنب شركت گوشت - ك. اوحدی - پ. 12
تلفن :  ۳۳۱۱۳۸۶۰
بهارستان
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - نبش خیابان سعدی جدید
تلفن :  ۳۳۹۰۸۴۵۹
بوعلی
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. راه آهن - ضلع جنوبی پارك امیریه - پاساژ دریانی - پ. 2
مسئول آقا / خانم :  رشید شجاعی
تلفن :  ۵۵۳۷۹۵۸۸, ۵۵۳۷۰۶۷۱
تمدن
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. هلال احمر - پ. 391
مسئول آقا / خانم :  عزت اله نادی دمقی
تلفن :  ۵۵۴۱۷۴۷۸
جمشید
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - م. راه آهن - ك. شهیدركاب گردان - پ. 2
مسئول آقا / خانم :  حاج داود لولوعی
تلفن :  ۵۵۳۷۶۹۴۴
جهان
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كارگر جنوبی - نرسیده به راه آهن - سه راه كارگران - پ. 2110
مسئول آقا / خانم :  اصغر فتوحی
تلفن :  ۵۵۳۷۳۰۸۸
حسینی، عبدالفاضل
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. حرم - جنب مسجد خاتم النبیین - پ. 136
مسئول آقا / خانم :  عبدالفاضل حسینی
تلفن :  ۵۵۹۰۲۶۵۳
سعید
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - بین خیابان سعدی و پامنار - ك. امین دربار - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  مرتضی حبشی
تلفن :  ۳۳۱۱۲۶۵۹
سیادت
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - ابتدای خیابان ملت - پ. 132
تلفن :  ۳۳۹۱۳۹۱۰
شجاعی فرد
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی جنوبی جدید - بلوك 7 شرقی
مسئول آقا / خانم :  فیروز كامیار
تلفن :  ۳۳۹۱۰۸۹۷
شفق
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قزوین - پل امامزاده معصوم - روبروی پمپ بنزین
مسئول آقا / خانم :  مهدی مضیفیان
تلفن :  ۵۵۷۰۲۵۲۲
شهر ری
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. حرم - پشت بازار - پ. 128
مسئول آقا / خانم :  علیرضا فرهادی
تلفن :  ۵۵۹۰۲۴۸۸
شهریار
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. رازی - خ. رباط كریم - پ. 121
مسئول آقا / خانم :  اسماعیل رحیم زاده ربطی
تلفن :  ۵۵۶۵۲۶۴۵
شهسوار
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سرچشمه - ابتدای خیابان پامنار - پ. 6
مسئول آقا / خانم :  حسین آریانا
تلفن :  ۳۳۱۱۰۸۳۹
شیراز
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. امام خمینی - ابتدای خیابان فردوسی - پ. 94
مسئول آقا / خانم :  اسماعیل كامیار
تلفن :  ۶۶۷۱۵۲۱۰
شیك
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. راه آهن - خ. ولی عصر - پ. 102
مسئول آقا / خانم :  غلامحسین خانی علی لو
تلفن :  ۵۵۳۷۲۶۰۷
صبا
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. بهداری راه آهن - خ. شوش غربی - پ. 1441
مسئول آقا / خانم :  عباسعلی علی همتی
تلفن :  ۵۵۶۵۰۹۴۱
فردوس
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پ. 271
مسئول آقا / خانم :  مرتضی - اصغر جعفری - صادقی
تلفن :  ۵۵۳۸۲۳۲۱
كارون
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ناصرخسرو - ك. نقیب السادات - پ. 4
مسئول آقا / خانم :  مرتضی یاهو
تلفن :  ۳۳۹۰۴۲۷۸
كشاورز
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ولی عصر - بولوار كشاورز - نرسیده به خیابان فلسطین - پ. 26
مسئول آقا / خانم :  ایوب روحی
تلفن :  ۸۸۹۰۹۹۳۹
كیان
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی بازار آهنگرها - پ. 5
مسئول آقا / خانم :  احمد پاكدل
تلفن :  ۳۳۱۱۹۹۶۹
لوكس
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - ابتدای جاده قم - پ. 47
مسئول آقا / خانم :  حسن علی زاده حیدری
تلفن :  ۵۵۹۰۰۲۸۳
مركزی
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - خ. سعدی جنوبی جدید - بلوك 2 شرقی - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  میكاییل سعدی
تلفن :  ۳۳۹۰۳۳۱۶
مركزی
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. حرم - ك. ادیب كاشانی - پ. 154
مسئول آقا / خانم :  حسن علینقی
تلفن :  ۵۵۹۰۲۶۵۱
مركزی ایران (سانترال)
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. لاله زار نو - پ. 324
مسئول آقا / خانم :  پرویز پناهی
تلفن :  ۳۳۱۱۵۷۶۴, ۳۳۹۱۴۷۹۸
مرمرنو
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - ك. امین دربار - پ. 49
مسئول آقا / خانم :  علی فردحسینی
تلفن :  ۳۳۱۱۳۶۷۶
مشهد
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - بین خیابان سعدی و پامنار - روبروی مسجد سراج - پ. 281
مسئول آقا / خانم :  حاج نوروز فتحعلی پور
تلفن :  ۳۳۱۱۳۰۶۲
مقدسی، سیدمحمدباقر
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. راه آهن - خ. شوش غربی - پ. 1377
مسئول آقا / خانم :  سیدمحمدباقر مقدسی
تلفن :  ۵۵۶۵۰۵۶۷
ملی نو
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امام خمینی - بعد از ترمینال فیاض بخش - ك. حسین سلطانی - ك. مهمانپزیرملی نو - پ. 6
مسئول آقا / خانم :  حسن پوراول غفاری
تلفن :  ۶۶۷۱۶۰۰۱
مهتاب
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قزوین - نرسیده به میدان قزوین - پ. 244
مسئول آقا / خانم :  محمد حمیدزاده
تلفن :  ۵۵۳۸۶۷۸۹
مهر
حوزه فعاليت: اقامتی : مسافرخانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - ك. سراج - نبش كوچه مسجد
تلفن :  ۳۳۹۵۶۴۲۴
صفحه آخر بعدى ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.