سنگ بری
شاخه فعاليت سنگ بری
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۵ ۴ ۳ ۲۱
آرش گرانیت، شركت
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سهروردی شمالی - خ. هویزه - پ. 25 - ط. دوم - ش. 4
مسئول آقا / خانم :  علی عجمی
تلفن :  ۸۸۷۳۶۶۹۵, ۸۸۷۶۲۶۷۸
آزاده
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شوش غربی - مجتمع سنگ تراشی تهران - پ. 41
مسئول آقا / خانم :  مهدی امینی
تلفن :  ۵۵۳۰۴۱۸۷
آزادی
حوزه فعاليت: سنگ بری : لوازم و تجهیزات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. فدائیان اسلام - سه راه پل سیمان - خ. محمدی - پ. 1148
مسئول آقا / خانم :  محمد آزادی
تلفن :  ۳۳۷۴۷۱۳۸
آسیا
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فدائیان اسلام - ایستگاه میهن - روبروی باسكول میهن - پ. 4/399
تلفن :  ۵۵۰۶۰۱۲۶
آسیا
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - ایستگاه تهران - ك. افشارنو
مسئول آقا / خانم :  رضا جویان
تلفن :  ۳۳۸۸۰۹۲۱, ۳۳۸۹۴۶۹۹
آلاو، شركت
حوزه فعاليت: سنگ بری : لوازم و تجهیزات
نشانی :  ایران ، اصفهان ، اصفهان ، اصفهان - منطقه صنعتی محمودآباد - خ. دوازدهم
تلفن :  (0311) 302361, 304328
ابزار سنگ وحدت
حوزه فعاليت: سنگ بری : لوازم و تجهیزات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. فدائیان اسلام - سه راه پل سیمان - خ. محمدی - پ. 12
مسئول آقا / خانم :  حسین پورمتشكر
تلفن :  ۳۳۷۵۱۸۸۰
ابزار 2000
حوزه فعاليت: سنگ بری : لوازم و تجهیزات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. حسن آباد - بازارچه حسن آباد - ط. اول - پ. 40
مسئول آقا / خانم :  جعفر مرندی
تلفن :  ۶۶۷۰۸۹۶۳
ابوطالبی
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فدائیان اسلام - جنب پمپ بنزین دولت آباد
مسئول آقا / خانم :  ابوطالبی
تلفن :  ۳۳۷۴۱۵۳۲
احرار همدان، شركت
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - خ. 37 - ش. 38 - ط. سوم - واحد 5
تلفن :  ۸۸۰۶۵۹۳۵, ۸۸۰۶۰۰۱۶
احسان
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه بهشت زهرا - صالح آباد غربی - جنب پل هوایی - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  میرداماد حسینی
تلفن :  ۵۵۰۱۴۱۰۶
احسان
حوزه فعاليت: سنگ بری : لوازم و تجهیزات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. فدائیان اسلام - سه راه پل سیمان - خ. محمدی - پ. 28
مسئول آقا / خانم :  عبداله صادقی
تلفن :  ۳۳۷۴۲۷۳۰, ۳۳۷۶۱۶۰۹
احمدی
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، اصفهان - شهرك صنعتی دولت آباد
تلفن :  (۰۳۱۲) ۵۵۸۲۶۴۴۸
اخوان راطبی، صنایع
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر زیبا - بولوار اندیشه - تعاونی سنگ غرب تهران - واحد 45
مسئول آقا / خانم :  اخوان راطبی
تلفن :  ۴۴۱۱۰۳۳۹
اخوان ملك زاده، شركت
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - پایین تر از خیابان بهارشیراز - ایستگاه عوارضی - پ. 393 - ط. چهارم - واحد 7
مسئول آقا / خانم :  رمضانعلی ملك زاده
تلفن :  ۷۷۶۰۲۴۴۷, ۷۷۵۳۸۵۲۷
ارگ گرانیت
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، حسن آباد - شهرك صنعتی شمس آباد - بولوار گلستان - گلشن 4
تلفن :  (۰۲۲۹) ۳۳۳۸۲۵۹۵, ۳۳۳۸۲۵۹۴
استوار
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك صنعتی شمس آباد - بولوار بوستان - گلبن ششم
تلفن :  (۰۲۲۹) ۳۳۳۸۲۳۵۰
اسدی
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، كیلومتر 2 جاده قدیم قم - بعد از آسیاب قرمز - 10متری تكنو - ش. 7
تلفن :  ۵۵۲۰۲۵۹۷
اسكان
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، جاده قدیم قم - روبروی شهرك صنعتی شمس آباد - ك. سنگبری ها
تلفن :  (۰۲۲۹) ۹۰~۳۳۲۲۲۳۸۹
اسپادنا
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، قم - شهرك صنعتی شمس آباد - بولوار بولوار گلستان - گلشن 4
تلفن :  (۰۲۲۹) ۸~۳۳۳۸۲۱۵۷, ۳۳۳۸۲۳۰۹
اعلاء
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، شمس‌آباد ، جاده قدیم قم - شهرك صنعتی شمس آباد - گلبن 4
تلفن :  (0229338) 2846, 2845
اعلاء
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، شمس‌آباد ، جاده قدیم قم - شهرك صنعتی شمس آباد - گلبن 4
مسئول آقا / خانم :  رضا حقیقت نژاد
تلفن :  (0229338) 2845~6
افضلی و پسران
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. شوش - خ. شوش غربی - مجتمع سنگ تهران - پ. 441
مسئول آقا / خانم :  سیدمحمد افضلی
تلفن :  ۵۵۳۰۴۸۵۸
البرز
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فدائیان اسلام - نبش پل سیمان - پ. 195
مسئول آقا / خانم :  بهزاد نمازی
تلفن :  ۳۳۷۴۱۱۸۹, ۳۳۷۵۶۰۰۵
امكو، شركت
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. افریقا - خ. آرش غربی - ش. 16
تلفن :  ۲۲۰۵۷۰۱۸, ۲۲۰۱۹۵۴۱
امید
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، صالح آباد غربی - روبروی بزرگراه بهشت زهرا - بعد از پل - پ. 93
مسئول آقا / خانم :  حسن زینال نژاد
تلفن :  ۵۵۰۳۰۲۸۴
امید
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، دولت آباد - خ. شهرزاد - خ. قدس - نبش خیابان دهخدا - پ. 34
مسئول آقا / خانم :  حسین علی عادلی
تلفن :  ۳۳۷۴۶۰۰۲
امینی
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ضلع جنوب شرقی میدان شوش - ك. كوه گچی - پ. 50
مسئول آقا / خانم :  امینی
تلفن :  ۵۵۳۱۲۲۴۲
امینی، محمد
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شوش غربی - مجتمع سنگ تراشی تهران
مسئول آقا / خانم :  محمد امینی
تلفن :  ۵۵۳۰۷۱۸۵
اورست
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فرمانیه - خ. دیباجی شمالی - ش. 63
مسئول آقا / خانم :  غلامحسین اسلامی
تلفن :  ۲۲۲۹۹۱۹۶
اورست
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه بعثت - خ. فدایئان اسلام - ایستگاه تهران - ك. خسروی - پ. 5
مسئول آقا / خانم :  اسلامی
تلفن :  ۲~۳۳۸۸۸۵۹۰
ایران
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - نبش كوچه سلامت - تعمیرگاه اتحاد
مسئول آقا / خانم :  ارزانی
تلفن :  ۳۳۸۸۷۵۶۷
ایران استن
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، كیلومتر 10 جاده ساوه - چهاردانگه - جنب پمپ بنزین
مسئول آقا / خانم :  مهدی طاهری
تلفن :  ۵۵۲۴۲۹۲۳
ایران سنگ، صنایع
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر زیبا - بولوار تعاون - بولوار اندیشه - مجتمع سنگ تهران - واحد 43
تلفن :  ۴۴۱۱۳۸۴۲
ایران مرمر
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - بولوار پاك نژاد - بولوار دریا - ش. 77 - ساختمان ساحل - ط. سوم - واحد 7
مسئول آقا / خانم :  حسن زنگنه
تلفن :  ۸۸۰۸۸۵۹۲
ایران مرمر، شركت
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فدائیان اسلام - پل سیمان - ش. 891
تلفن :  ۳۳۷۶۵۹۶۸, ۳۳۷۴۱۴۷۱
ایران مهر
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. فدائیان اسلام - نرسیده به پل سیمان - ك. شهیدسرزعیم - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  رضا محمدعلی زنگنه
تلفن :  ۳۳۷۴۰۳۲۵
ایران گرانیت
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فدائیان اسلام - ك. اول سنگبری ها - پ. 147
تلفن :  ۵۵۰۶۲۴۹۱
ایرانا
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فدائیان اسلام - كوچه اول سنگبری ها
تلفن :  ۵۵۰۶۲۷۶۴
بازرگان
حوزه فعاليت: سنگ بری
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - خ. فرزانه
مسئول آقا / خانم :  حسینعلی ملك زاده
تلفن :  ۳۳۸۸۲۴۲۸
صفحه آخر بعدى ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.