ایرانیت و شیروانی
شاخه فعاليت ایرانیت و شیروانی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۲۱
آذریت، شركت
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. طالقانی شرقی - ساختمان 471 - ط. چهارم - واحد 401
تلفن :  ۸۸۸۴۴۳۶۸
آزادپوشش
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خزانه بخارایی - خ. پرستویی - پ. 46
مسئول آقا / خانم :  حسین سالمی
تلفن :  ۵۵۰۶۶۷۳۴
افشار
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سه راه تهرانپارس - جاده آبعلی - یك كوچه مانده به اتحاد - سمت چپ - كوچه شهیدرحیمی - پ. 8
تلفن :  ۷۷۳۴۲۹۲۴
اكوستیك كار
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. طالقانی - ابتدای خیابان شریعتی - پ. 147
مسئول آقا / خانم :  یوسفی
تلفن :  ۷۷۵۳۸۵۵۷, ۷۷۶۳۹۷۰۶
امیری
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شوش - خ. هرندی - پ. 65
مسئول آقا / خانم :  ناصر امیری
تلفن :  ۵۵۶۰۷۸۳۱
امیری
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شوش - خ. هرندی - پ. 69
مسئول آقا / خانم :  امیری
تلفن :  ۵۵۶۰۵۳۰۰, ۵۵۶۰۷۸۳۱
ایران زمین
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، امام حسین - خ. دماوند - نرسیده به 30متری نارمك - پ. 807
تلفن :  ۷۷۴۳۳۵۹۶
ایران سقف
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خزانه بخارایی - خ. پرستویی - پ. 44
مسئول آقا / خانم :  رحیم وقاری
تلفن :  ۵۵۰۶۱۰۴۴
ایران پوشش
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شوش غربی - بالاتر از میدان هرندی - پ. 877
مسئول آقا / خانم :  شهریار چایچی
تلفن :  ۵۵۸۱۱۰۴۶, ۵۵۸۰۷۷۱۳
ایرانیت
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه رسالت - نبش خیابان استادحسن بنا - پ. 808
مسئول آقا / خانم :  علی امیرسالاری
تلفن :  ۲۲۵۱۴۶۵۴
ایرانیت، شركت
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كریمخان زند - انتهای خیابان خردمند جنوبی - پ. 31
مسئول آقا / خانم :  قنبری
تلفن :  ۷~۸۸۸۲۶۰۴۶
بونا سبلا
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سهروردی جنوبی - خ. وراوینی - پ. 4 - طبقه همكف
مسئول آقا / خانم :  قره باغی
تلفن :  ۸۸۳۲۳۸۸۹, ۸۸۳۰۶۲۴۶
تقوایی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام جنوبی - بین كوچه جعفری و مختاری - پ. 140
مسئول آقا / خانم :  حسین تقوایی
تلفن :  ۵۵۶۲۳۲۵۴
تقوی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شوش - خ. هرندی - پ. 64
مسئول آقا / خانم :  ناصر تقوی
تلفن :  ۵۵۶۰۰۴۱۴
تهران ایرانیت
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - خ. سلیمان خاطر - پ. 91
مسئول آقا / خانم :  ناصر قنبری
تلفن :  ۸۸۳۰۳۹۹۳, ۸۸۳۰۴۰۳۶, ۳~۸۸۳۰۱۰۷۱
تهرانی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - چهارراه گلوبندك - پاساژ امیرسلیمانی - جنب آب سردكن - ط. دوم - سمت چپ واحد 2
تلفن :  ۵۵۶۳۸۱۱۱
توحید پوشش
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام جنوبی - خ. هرندی - جنب مسجد هرندی - پ. 90
مسئول آقا / خانم :  محمد توكلی
تلفن :  ۵۵۶۰۴۴۶۰
حیدری
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه سیروس - خ. 15خرداد - پ. 528
مسئول آقا / خانم :  مجید حیدری
تلفن :  ۵۵۶۰۲۶۹۰, ۵۵۶۱۰۰۰۹
خدایاری
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خزانه بخارائی - نرسیده به فلكه اول عباسی - پ. 1/107
تلفن :  ۵۵۳۱۰۴۲۹
دائیان
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - قبل از خیابان سمیه - نبش خیابان فولادوند - پ. 77
مسئول آقا / خانم :  محمد دائیان
تلفن :  ۷۷۶۰۷۹۵۳
ذوقی - نعمتی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قزوین - خ. قلعه مرغی - پ. 196
مسئول آقا / خانم :  علی نعمتی
تلفن :  ۵۵۶۶۲۱۶۰
رستمی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام جنوبی - خ. هرندی - جنب مسجد هرندی - پ. 98
مسئول آقا / خانم :  رضا رستمی
تلفن :  ۵۵۶۰۱۲۱۱
رستمی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام جنوبی - خ. هرندی - جنب مسجد هرندی - پ. 82
مسئول آقا / خانم :  قدرت اله رستمی
تلفن :  ۵۵۶۰۶۱۳۳
سپهر پوشش
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام جنوبی - خ. هرندی - پ. 306
تلفن :  ۵۵۸۰۶۵۸۶
سیدتهرانی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آذربایجان - بین خیابان كارون و قصرالدشت - پ. 1095
مسئول آقا / خانم :  سیدباقر سیدتهرانی
تلفن :  ۶۶۸۷۴۱۳۸
شاهد پوشش
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام جنوبی - خ. هرندی - نرسیده به میدان هرندی - پ. 19
تلفن :  ۵۵۶۰۲۹۰۲
شرفی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، امام حسین - خ. دماوند - نرسیده به 30متری نارمك - پ. 837
مسئول آقا / خانم :  بهرامی
تلفن :  ۷۷۴۱۱۲۳۷
شمیران سقف
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سهروردی جنوبی - ك. بیجار - پ. 1
مسئول آقا / خانم :  آرشالوس نصیری
تلفن :  ۸۸۳۰۶۸۰۵
صالحی، محمدعلی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، تهرانپارس - بولوار پروین - خ. 182 شرقی - پ. 189
مسئول آقا / خانم :  محمدعلی صالحی
تلفن :  ۷۷۳۴۳۸۲۳
عابدی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امیركبیر - خ. پامنار شمالی - بعد از كلانتری سابق - پ. 305
مسئول آقا / خانم :  رضا عابدی
تلفن :  ۳۳۱۱۵۹۷۲
عبادزاده
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خزانه بخارایی - خ. تقوی - ك. عابدی - پ. 14
مسئول آقا / خانم :  عبادزاده
تلفن :  ۵۵۰۶۳۲۳۸
علیجانی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قزوین - خ. قلعه مرغی - پ. 38
مسئول آقا / خانم :  حیدر علیجانی
تلفن :  ۵۵۶۵۲۴۳۹
فدك
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شوش غربی - خ. هرندی - م. هرندی - پ. 64
تلفن :  ۵۵۶۰۱۰۴۹, ۵۵۶۲۱۹۹۶
كرپی ابزار میرطاهری
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی بازار آهنگران - جنب مسافرخانه طوس مركز - پ. 381
مسئول آقا / خانم :  سیدابوالحسن میرطاهری
تلفن :  ۳۳۹۰۴۷۶۸
كوششی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام جنوبی - خ. هرندی - پ. 162
مسئول آقا / خانم :  اصغر پوششی
تلفن :  ۵۵۶۳۱۶۴۶
محمدیان
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام جنوبی - خ. هرندی - پ. 1/285
مسئول آقا / خانم :  ماشااله محمدیان
تلفن :  ۵۵۶۰۵۸۸۴
مرادی، شاپور
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آذربایجان - بین خیابان كارون و قصرالدشت - پ. 1000
مسئول آقا / خانم :  شاپور مرادی
تلفن :  ۶۶۸۷۳۵۶۳
معصومی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خاوران - خ. تفرشی - ك. دهنادی - پ. 122
مسئول آقا / خانم :  معصومی
تلفن :  ۳۳۷۲۲۵۹۵
معصومی، علی
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - خ. 10فروردین - ك. حنیفی زاده - روبروی پلاك 24
مسئول آقا / خانم :  علی معصومی
تلفن :  ۳۳۱۷۷۶۷۰
نوبری
حوزه فعاليت: ساختمان : آردواز، آزبست، ایرانیت و شیروانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه افسریه - نبش خیابان 31 - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  حمید نجارنوبری
تلفن :  ۱~۳۳۱۴۹۹۳۰
صفحه آخر بعدى ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.