پارچه رومبلی
شاخه فعاليت پارچه رومبلی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۳ ۲۱
آذرسرا
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بین خیابان باستان و گلشن - پ. 652
مسئول آقا / خانم :  رحمان نوری
تلفن :  ۶۶۹۲۳۰۵۷
آذین
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بین خیابان باستان و اسكندری جنوبی - پ. 738
مسئول آقا / خانم :  سیدجعفر پورمقیم
تلفن :  ۶۶۴۲۷۸۲۹
آراز
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ابن سینا - خ. روشندلان - پ. 80
مسئول آقا / خانم :  حسین كاظم زاده
تلفن :  ۷۷۵۳۷۶۷۴, ۷۷۵۲۵۷۴۷
آرش
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ابن سینا - خ. روشندلان - پ. 23
مسئول آقا / خانم :  پرویز دبیری
تلفن :  ۷۷۵۲۷۴۷۹
احمدزاده
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - توتون فروش ها - سرای خورشید - پ. 211 - ط. دوم
تلفن :  ۵۵۶۰۳۳۰۷
اخوان
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پاساژ خورشید - ط. سوم - پ. 308
مسئول آقا / خانم :  نوری مظاهرپور
تلفن :  ۵۵۶۱۵۱۵۷
ارومیا
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - توتون فروش ها - سرای اعظم - پ. 213 - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  محمود جمشیدی
تلفن :  ۵۵۶۰۴۲۳۲
ارومیه
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - خ. روشندلان - پ. 74
مسئول آقا / خانم :  حسین كولا
تلفن :  ۷۷۵۳۳۵۷۸
اطلس
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، دروازه شمیران - م. ابن سینا - خ. روشندلان - پ. 58
مسئول آقا / خانم :  ابراهیم زاده
تلفن :  ۷۷۵۲۷۳۷۶
اطلس
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، 20متری یافت آباد شرقی - خ. مجید محمدی - پاساژ كوثر - پ. 27
مسئول آقا / خانم :  رحیم ابراهیم زاده
تلفن :  ۲~۶۶۲۱۱۵۳۰
افضلی
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پاساژ خورشید - ط. زیرزمین - پ. 12
مسئول آقا / خانم :  محمد افضلی
تلفن :  ۵۵۶۱۹۹۶۳
المپیا
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - نرسیده به چهارراه اسكندری - جنب بانك ملی - جنب پلاك 679
مسئول آقا / خانم :  مهدی حسینی
تلفن :  ۶۶۴۳۴۲۳۶, ۶۶۹۲۳۳۶۸
امید
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، یافت آباد شرقی - نرسیده به جاده ساوه - پ. 227
مسئول آقا / خانم :  امید امیری علیمردی
تلفن :  ۶۶۶۱۱۴۵۱
امیر
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ابتدای خیابان یافت آباد - خ. ولی عابدی - پ. 45/1
مسئول آقا / خانم :  امیر آقایی
تلفن :  ۶۶۲۲۳۰۲۷, ۶۶۲۱۱۹۶۸
ایران بافت
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - ك. توتون فروش ها - سرای خورشید - پ. 1 - ط. زیرین
مسئول آقا / خانم :  علی اصغر طالبی
تلفن :  ۵۵۶۰۸۵۴۸, ۵۵۶۰۲۰۷۷, ۵۵۶۱۹۹۴۴
بنكدار
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - نرسیده به خیابان نوفلاح - پ. 511
مسئول آقا / خانم :  سعید بنكدارزاده
تلفن :  ۶۶۹۲۳۲۵۳
بیژن
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بین خیابان نوفلاح و یاسری - پ. 523
مسئول آقا / خانم :  پوریان
تلفن :  ۶۶۹۲۶۵۹۵
ترمه
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ابن سینا - خ. روشندلان - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  عسكر عبدی راد
تلفن :  ۷۷۵۲۳۳۴۹
ترمه
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، 20متری یافت آباد شرقی - پ. 127
مسئول آقا / خانم :  امیر داداشی
تلفن :  ۶۶۶۱۶۱۵۱
تقدیری، حمیدرضا
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ابن سینا - خ. روشندلان - پ. 144
مسئول آقا / خانم :  حمیدرضا تقدیری
تلفن :  ۷۷۵۲۲۸۶۶
تك 2
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ابن سینا - روبروی كفش وین - پ. 197
مسئول آقا / خانم :  رضا مقدم
تلفن :  ۷۷۵۲۷۴۸۳
تماشا
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ابن سینا - ابتدای خیابان روشندلان - نبش كوچه فروغی - پ. 168
مسئول آقا / خانم :  سیدجعفر طباطبائی
تلفن :  ۷۷۵۲۴۸۵۱, ۷۷۵۲۴۸۷۹
تهران اسپرت
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، مجیدیه - ابتدای 16متری اول - ابتدای خیابان جانبازان غربی - پ. 1
مسئول آقا / خانم :  فاضل خسرونژاد
تلفن :  ۸۸۴۱۵۸۰۰
تینا
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بین خیابان نوفلاح و یاسری - پ. 537 و 535
مسئول آقا / خانم :  علی حمیدی
تلفن :  ۶۶۴۲۴۳۷۴
جعفری
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - سرای اعظم - دالان دوم - پ. 115
تلفن :  ۵۵۸۱۰۳۳۸
جعفری
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پاساژ خورشید - ط. دوم - پ. 220
مسئول آقا / خانم :  فضل اله جعفری
تلفن :  ۵۵۶۱۸۳۶۹
جلیلیان
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - توتون فروش ها - سرای خورشید - پ. 301
مسئول آقا / خانم :  حمید جلیلیان
تلفن :  ۵۵۶۲۳۶۵۱
جلیلیان
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پاساژ خورشید - ط. سوم - پ. 315
مسئول آقا / خانم :  حشمت جلیلیان
تلفن :  ۵۵۶۱۶۵۹۰
جوادی
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - توتون فروش ها - سرای خورشید - پ. 213 - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  علی جوادی
تلفن :  ۵۵۸۱۰۵۹۹
حسن زاده
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پاساژ خورشید - ط. زیرزمین - پ. 6
مسئول آقا / خانم :  اكبر حسن زاده
تلفن :  ۵۵۶۱۴۹۱۱
حصار
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. اردیبهشت جنوبی - پ. 137
مسئول آقا / خانم :  محمدولی - رحیم اسدزاده
تلفن :  ۶۶۴۰۱۱۶۶
حصار
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بین خیابان جمالزاده و پیروز - پ. 471
مسئول آقا / خانم :  حمیدرضا عربی
تلفن :  ۶۶۹۳۴۴۷۸
حقی
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - توتون فروش ها - سرای خورشید - پ. 318 - ط. سوم
مسئول آقا / خانم :  حسین حقی
تلفن :  ۵۵۶۱۱۵۰۱
حلال زاده
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - بالاتر از میرداماد - پ. 1135
مسئول آقا / خانم :  حلال زاده
تلفن :  ۲۲۲۲۹۰۳۷
حمید
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بین خیابان باستان و گلشن - پ. 5/652
مسئول آقا / خانم :  علی سمرقندی
تلفن :  ۶۶۹۲۳۰۳۸, ۶۶۹۲۷۶۱۶
داودی
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. یافت آباد - بعد از امین الملك - پ. 90
مسئول آقا / خانم :  سیدرضا داودی
تلفن :  ۶۶۲۳۸۷۸۴
دنیا
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پاساژ خورشید - ط. زیرزمین - پ. 2
مسئول آقا / خانم :  ابراهیم دیبایی
تلفن :  ۵۵۶۳۰۶۴۲
دنیای پارچه
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. یافت آباد - بعد از امین الملك - پ. 110
تلفن :  ۶۶۲۳۶۹۵۳
دیبا
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ابن سینا - خ. روشندلان - پ. 158
مسئول آقا / خانم :  نادر دیبایی
تلفن :  ۷۷۵۲۲۸۳۳
دیبا پود تبریز
حوزه فعاليت: پارچه رو مبلی
نشانی :  ایران ، آذربایجان‌شرقی ، تبریز ، جاده تبریز - كیلومتر 7 - مرند - نرسیده به شركت دوكال
تلفن :  (0411) 4438484
صفحه آخر بعدى ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.