آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۸۱ مورد

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. خراسان - خ. 17شهریور جنوبی - خ. رضایی (منصور) - پ. 2

تلفن : ۳۳۷۲۶۱۵۸

منطقه ۱۵

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - پایین تر از خیابان جمهوری - پ. 568 - ط. دوم

تلفن : ۳۳۱۱۵۳۶۰

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - پایین تر از خیابان جمهوری - ك. فخرایی - پاساژ فرهاد - طبقه همكف - پ. 41

تلفن : ۳۳۹۱۴۴۲۳, ۳۳۹۰۵۱۴۰

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - پایین تر از خیابان جمهوری - ك. فخرایی - پاساژ فرهاد - ط. زیرزمین - پ. 7

تلفن : ۳۳۱۱۷۵۵۹

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بعد از چهارراه بهار - نبش پاساژ روشن - پ. 583

تلفن : ۷۷۶۰۸۱۴۸, ۷۷۵۱۱۷۸۴, ۷~۷۷۵۱۱۷۵۵

منطقه ۷

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - ك. بوشهری - پاساژ نیرو صنعت - پ. 18/0

تلفن : ۳۳۹۱۵۸۲۴

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - بالاتر از جمهوری - ك. فخرائی - پاساژ صدقی نژاد - طبقه همكف - پ. 25

تلفن : ۳۳۹۱۲۲۱۵, ۳۳۹۱۶۵۵۲

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - پایین تر از خیابان جمهوری - ك. فخرایی - پاساژ فرهاد - ط. زیرزمین - پ. 14

تلفن : ۳۳۹۰۶۲۲۷

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - پایین تر از خیابان جمهوری - ك. فخرایی - پاساژ صدقی نژاد - پ. 4 - طبقه همكف

تلفن : ۳۳۹۰۳۳۲۰, ۳۳۹۵۵۳۵۶

منطقه ۱۲

واردات کلیه کالاهای بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ امام خمینی پلاک ۳۶ واحد ۲

تلفن : ۶۶۴۱۵۷۵۹

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار جنوبی - ك. بوشهری - پاساژ نیروصنعت - پ. 19

تلفن : ۳۳۹۳۱۴۷۲, ۳۳۹۳۵۴۰۴

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - پایین تر از خیابان جمهوری - ك. فخرایی - روبروی بانك ملی - پ. 9

تلفن : ۳۳۱۱۰۲۴۰, ۳۳۹۱۴۵۷۶

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - مركز تجاری سعدی - ط. زیرزمین - پ. 04/1

تلفن : ۳۳۹۳۵۸۴۶, ۷~۳۳۹۵۸۸۲۶

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - پ. 305

تلفن : ۹~۳۳۹۱۳۲۰۷

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - پاساژ سعدی - ط. سوم - پ. 79

تلفن : ۳۳۹۱۲۳۴۳, ۳۳۹۳۷۴۳۷

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - روبروی بانك ملی - سرای صدقی نژاد - پ. 12/1

تلفن : ۳۳۹۳۰۷۷۷, ۳۳۹۴۴۴۴۶

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - پایین تر از خیابان جمهوری - ك. فخرایی - پاساژ صدقی نژاد - ط. اول - پ. 53

تلفن : ۳۳۹۰۱۱۳۵

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - پ. 716 - مركز تجاری سعدی - طبقه همكف - پ. 18/0

تلفن : ۳۳۹۱۲۳۹۶

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - روبروی كوچه مهران - جنب پاساژ رضاپور - طبقه همكف - پ. 40

تلفن : ۳۳۱۱۸۷۲۳

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - ك. گودرزی - ساختمان سلامت - پ. 9

تلفن : ۳۳۹۰۱۹۲۹, ۳۳۹۳۰۹۸۱

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - پاساژ سلامت - پ. 45

تلفن : ۳۳۱۱۴۷۱۱, ۳۳۹۳۴۳۹۸, ۳۳۱۱۷۳۱۰

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - مركز تجاری سعدی - ط. اول - ش. 102

تلفن : ۷~۳۳۹۱۹۸۵۵

منطقه ۷

برق و الكترونیك : الكتروموتور - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - مركز تجاری سعدی - ط. اول - ش. 102

تلفن : ۷~۳۳۹۱۹۸۵۵

منطقه ۷

برق و الكترونیك : الكتروموتور - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی جنوبی - ك. بوشهری - پاساژ نیرو صنعت - طبقه همكف - پ. 8

تلفن : ۳۳۹۱۳۶۲۶, ۱~۳۳۹۷۱۱۸۰

منطقه ۱۲

برق و الكترونیك : الكتروموتور - تولید

نشانی : ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز، تبریز - خ. 17شهریور جدید - ش. 9

تلفن : (0411) 5532359

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۸۱ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.