آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۰۳ مورد

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پاساژ 213 - ط. دوم - پ. 49

تلفن : ۶۶۶۲۸۵۱۷

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - روبروی دخانیات - خ. میرجلیلی - پ. 2/105

تلفن : ۵۵۴۰۴۹۲۶, ۲~۵۵۴۱۱۵۸۱

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. سلیمانیه (حسینی) - پ. 10

تلفن : ۵۵۷۳۲۸۲۸, ۵~۵۵۷۰۴۰۵۴

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - دوراهی قپان - مجتمع تجاری الجواد

تلفن : ۵۵۷۲۵۳۸۳, ۵۵۷۳۹۷۶۱

منطقه ۱۲

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - روبروی بانك ملی - پ. 630

تلفن : ۵۵۴۰۳۶۳۸, ۵۵۴۱۸۴۹۷

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، مهرآباد جنوبی - ایستگاه فردوس - جنب مجتمع فنی فردوس - پ. 639

تلفن : ۶۶۶۱۰۴۴۲, ۶۶۶۲۶۸۵۵

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - نرسیده به دخانیات - روبروی بانك صادرات - پ. 492

تلفن : ۵۵۴۰۳۲۳۲, ۵۵۴۱۶۵۳۹

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. سلیمانیه (حسینی) - پ. 4

تلفن : ۵۵۷۳۳۳۳۳

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - نرسیده به پل نواب - پ. 711

تلفن : ۵۵۴۱۶۶۷۸, ۵۵۴۱۹۲۰۴

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - مجتمع تجاری كاترپیلار - ط. اول - پ. 150

تلفن : ۶۶۶۹۴۱۵۳, ۶۶۶۹۶۰۳۰

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پشت درمانگاه مشیری

تلفن : ۶۶۶۹۷۵۱۲, ۶۶۶۹۶۵۰۰, ۶۶۶۹۹۱۴۲

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، مهرآباد جنوبی - بعد از ایستگاه فردوس - روبروی بازار آهن تهران

تلفن : ۶۶۶۹۷۷۰۱

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پ. 89

تلفن : ۶۶۶۲۰۶۶۲, ۶۶۶۹۱۳۳۰

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پاساژ 213 - پ. 4

تلفن : ۶۶۶۹۰۲۰۰

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، مهرآباد جنوبی - خ. پادگان - بعد از چهارراه تفرش - پ. 87

تلفن : ۶۶۶۱۳۹۱۰, ۶۶۶۳۵۶۱۵

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پ. 111

تلفن : ۶۶۶۹۶۶۴۴, ۶۶۶۹۱۲۸۹

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. اسكندر طالبی - پ. 1/22

تلفن : ۵۵۷۳۵۰۶۰

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده ساوه - روبروی دانشكده دامپزشكی - نبش كوچه خوشی - پ. 37

تلفن : ۶۶۶۹۴۳۰۸

منطقه ۱۸

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. مخصوص - نبش پاساژ مهرنیا - پ. 1/56

تلفن : ۵۵۴۱۶۲۰۴, ۵۵۴۱۳۳۳۲

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. هلال احمر - خ. عباسی شمالی - خ. محمود اسكندری - خ. شهیدمیرجلیلی - پ. 1/1

تلفن : ۵۵۴۱۵۸۰۰, ۵۵۴۱۵۹۶۷

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سلیمانیه - بعد از چهارراه اول - پ. 1/62

تلفن : ۵۵۷۳۰۱۳۶

منطقه ۱۰

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پاساژ 213 - پ. 24

تلفن : ۶۶۶۹۸۱۱۷, ۶۶۶۹۲۸۰۸

منطقه ۹

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - خ. قزوین - چهارراه عباسی - جنب گاراژ شفاهی - پ. 720

تلفن : ۵۵۴۰۴۲۹۷

منطقه ۱۱

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - روبروی سینما تیسفون - پ. 1134

تلفن : ۵۵۴۱۵۸۷۰, ۵۵۴۰۹۷۲۱

منطقه ۱۷

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : گیربكس و دیفرانسیل - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. ابراهیم حسینی - پ. 35

تلفن : ۵۵۷۳۰۵۰۵

منطقه ۱۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۰۳ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.