آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۲۰ مورد

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - پارك شهر - پاساژ وحدت - پ. 1348 - ط. اول - پ. 6

تلفن : ۶۶۴۹۸۲۰۰

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پ. 426

تلفن : ۵۵۴۱۶۴۳۱

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ فرجی - پ. 213 و 214

تلفن : ۹~۵۵۴۱۰۵۷۸

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام شمالی - روبروی پارك شهر - پاساژ بزرگ خیام - ط. چهارم - پ. 488

تلفن : ۵~۳۳۹۴۱۷۹۴, ۳۳۹۳۲۶۷۰

منطقه ۱۲

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - خ. حاج عبدالمحمود - پ. 19

تلفن : ۵۵۴۱۱۲۱۳, ۵۵۴۱۴۴۴۵

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - واردات و/یا صادرات

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ امید - پ. 29و39

تلفن : ۵۵۰۴۸۷۵۹, ۵۵۰۴۶۸۹۴, ۵۵۰۴۳۰۳۲

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ امید - پ. 29و39

تلفن : ۵۵۰۴۸۷۵۹, ۵۵۰۴۶۸۹۴, ۵۵۰۴۳۰۳۲

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - پاساژ فرجی - ط. زیرزمین - پ. 417

تلفن : ۵۵۴۱۵۴۳۷

منطقه ۱۲

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - پاساژ فرجی - طبقه زیر همكف - پ. 411

تلفن : ۵۵۴۰۳۰۴۹, ۵۵۴۰۸۶۶۰, ۵۵۴۱۰۶۱۵

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، ضلع شمال غربی میدان فردوسی - ساختمان شهد - ط. سوم

تلفن : ۲~۸۸۸۰۸۹۴۰

منطقه ۶

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. حسن آباد - خ. وحدت اسلامی - پ. 1430

تلفن : ۶۶۴۱۹۴۰۱

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. میرداماد - پ. 82

تلفن : ۲۲۲۲۶۴۶۲, ۲۲۲۷۱۱۰۹

منطقه ۳

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. مولوی - ك. میخ چی - پ. 14/7

تلفن : ۵۵۳۷۹۶۴۷, ۵۵۳۹۹۵۰۳

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - پاساژ فرجی - پ. 3

تلفن : ۵۵۴۱۷۰۴۰

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده ساوه - كیلومتر 4 - ابتدای نعمت آباد - روبروی بانك صادرات - پ. 609

تلفن : ۵۵۸۳۴۷۳۳

منطقه ۱۸

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ فرجی - پ. 212

تلفن : ۵۵۴۰۴۴۵۴

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - خ. مخصوص - پاساژ مهرنیا - پ. 3

تلفن : ۵۵۴۱۶۱۲۰

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - پاساژ فرجی - ط. دوم - پ. 307

تلفن : ۵۵۴۱۳۶۶۲

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - روبروی پارك شهر - پاساژ وحدت - ش. 7

تلفن : ۶۶۴۹۰۲۵۷, ۶۶۹۵۲۶۹۵

منطقه ۱۲

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قزوین - بین چهارراه ملك و میدان قزوین - پاساژ شهاب الدین - ط. زیرین - پ. 4

تلفن : ۵۵۳۷۷۶۱۹

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، نارمك - خ. ارجمند - بین خیابان جانبازان غربی و چمن - پ. 25

تلفن : ۷۷۹۱۳۰۰۴

منطقه ۸

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، حسن آباد - پاساژ ابزار و یراق - ط. دوم - پ. 253

تلفن : ۶۶۷۲۴۰۶۶

منطقه ۱۲

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ امید - پ. 18

تلفن : ۵۵۴۰۵۴۷۵, ۵۵۴۱۹۳۶۷, ۵۵۴۱۰۱۹۶, ۵۵۴۱۰۱۸۹

منطقه ۱۱

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كریمخان زند - خ. ایرانشهر - ك. بهرام چوبینی - ش. 10 - واحد 4

تلفن : ۶~۸۸۳۰۹۷۷۵, ۸۸۸۳۷۷۲۱

منطقه ۶

ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ فرجی - پ. 216

تلفن : ۵۵۴۱۱۱۴۵

منطقه ۱۱
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۲۰ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.