پیچ و مهره
شاخه فعاليت پیچ و مهره
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱
آدران
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - مجتمع 17شهریور - بلوك B/ج - ط. اول - ش. 216
تلفن :  ۶۶۶۹۰۴۱۱
آذربایجان
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - مجتمع 17شهریور - بلوك دA - پ. 248
مسئول آقا / خانم :  غلام علی سلیمانی
تلفن :  ۶۶۶۲۰۴۴۳, ۶۶۶۲۹۵۶۵
آذرپیچ
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پ. 290
مسئول آقا / خانم :  فریدون - مختار یگانه - ایمانی
تلفن :  ۵۵۴۰۳۴۰۸, ۵۵۴۰۲۲۷۲
آذری
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - بازار بزرگ پیچ و مهره - پاساژ فرجی - ط. دوم - پ. 323
تلفن :  ۵۵۴۱۷۲۱۱
آذری
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سه راه آذری - خ. قزوین - پ. 1/1784
مسئول آقا / خانم :  ناصر قناعت جو
تلفن :  ۶۶۶۹۱۵۰۴
آراسگ
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ امید - پ. 16
تلفن :  ۵۵۴۰۷۷۰۳
آرمان نوین صبا، شركت
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - واردات و/یا صادرات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - بعد از مفتح - پ. 151 - ط. اول - واحد 1
مسئول آقا / خانم :  سیدمحمدحسین بهفر
تلفن :  ۸۸۷۶۳۱۱۳, ۸۸۷۴۳۸۶۵
آریان پیچ
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - نبش كوچه خادم - پ. 190
مسئول آقا / خانم :  حسین محمدحسن زاده
تلفن :  ۶۶۷۱۶۸۴۳, ۶۶۷۱۱۰۶۸
آریاپیچ
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ فرجی - پ. 9/1
مسئول آقا / خانم :  ناصر مولایی
تلفن :  ۵۵۴۱۹۶۲۲
آرین احرار، شركت
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وحدت اسلامی - روبروی پارك شهر - پاساژ وحدت - ط. سوم - پ. 2
تلفن :  ۶۶۴۹۲۵۰۴
آرین پیچ
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - جنب گاراژ مشهد - پ. 351
تلفن :  ۵۵۴۰۸۳۳۷, ۵۵۴۱۷۸۱۹
آزادبخت
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ناصرخسرو - ك. خادم - پ. 43
مسئول آقا / خانم :  منصور آزادبخت
تلفن :  ۳۳۹۰۸۲۸۳
آساهی
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - خ. قزوین - پاساژ امید - پ. 44
تلفن :  ۵۵۴۰۳۸۱۶
آسیا
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قزوین - خ. مخصوص - پاساژ مهرنیا - پ. 23
مسئول آقا / خانم :  رضا وهابی
تلفن :  ۵۵۴۱۸۲۱۱
آسیا پیچ
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - مجتمع 17شهریور - بلوك A ج - پ. 231
مسئول آقا / خانم :  مسعود احمدی
تلفن :  ۶۶۶۲۸۴۱۹
آسیابولت
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - خ. قزوین - پاساژ فرجی - ط. زیرین - پ. 425
تلفن :  ۵۵۴۱۷۷۵۶
آلن داران
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - خ. حاج عبدالمحمود - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  حسین شیشه بر
تلفن :  ۵۵۴۱۶۷۱۷
آلن كار
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - مجتمع 17شهریور - بلوك بA - پ. 41
مسئول آقا / خانم :  محمد رحمتی
تلفن :  ۶۶۶۲۲۹۱۲
آلن گستر
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آذری - شادآباد - مجتمع 17شهریور - بلوك بA - طبقه همكف - پ. 57
مسئول آقا / خانم :  حسین محمدقاسمی
تلفن :  ۶۶۶۹۰۰۰۴
آلن گستر 2
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ فرجی - ط. زیرین - پ. 410
تلفن :  ۵۵۴۱۹۳۴۰
آی بولت
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - مجتمع 17شهریور - بلوك بA - طبقه همكف - پ. 119
مسئول آقا / خانم :  انعام اله غلامپور
تلفن :  ۶۶۶۹۵۱۸۴
آیدین
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ فرجی - پ. 128
تلفن :  ۵۵۴۱۴۳۰۴
آیدین
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - پاساژ فرجی - پ. 128
تلفن :  ۵۵۴۱۴۳۰۴
ابتكارسازه پیچ، شركت
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - به سمت خیابان امیریه - مجتمع تجاری شهاب الدین - طبقه همكف - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  محمدی
تلفن :  ۵۵۳۹۰۸۳۱, ۵۵۳۶۲۹۳۷, ۵۵۳۷۱۴۴۷
ابراهیمی
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آذری - شادآباد - بازار آهن - مجتمع 17شهریور - بلوك الف A - پ. 27 - طبقه همكف
مسئول آقا / خانم :  ابراهیمی
تلفن :  ۶۶۶۹۱۶۱۲
ابزار آلومینیوم
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وحدت اسلامی - روبروی پارك شهر - پ. 1388
مسئول آقا / خانم :  منوچهر نوروزی
تلفن :  ۶۶۴۶۹۵۸۰
ابزار رضا
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - مجتمع 17شهریور - بلوك جA - پ. 216
تلفن :  ۶۶۶۲۵۷۵۸
ابزار سرا
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - مجتمع 17شهریور - بلوك B ج - طبقه همكف - پ. 216
تلفن :  ۶۶۶۲۶۴۷۵
ابزار شرق
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - بازار آهن غرب تهران - مجتمع 17شهریور - بلوك بA - پ. 33
مسئول آقا / خانم :  شاپور شجاعی
تلفن :  ۶۶۶۹۷۴۲۹
ابزار عماد
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - خ. قوام دفتر - پاساژ امیر - پ. 21
مسئول آقا / خانم :  ملك مویدی ملك لو
تلفن :  ۵۵۴۰۶۷۴۶, ۵۵۴۰۶۹۹۲
ابزار غرب
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - تولید
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آذری - شادآباد - روبروی بازار آهن غرب - مجتمع تجاری 17شهریور - بلوك A ج - پ. 244
مسئول آقا / خانم :  عزیزاله حنفی
تلفن :  ۶۶۶۹۳۷۲۶, ۳۳۶۹۱۱۷۵
ابزار فولاد
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خاوران - م. آقانور - جنب تعمیرگاه فولاد
مسئول آقا / خانم :  فارسیجانی
تلفن :  ۳۳۸۷۲۲۲۷
ابزار مركزی
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وحدت اسلامی - روبروی پارك شهر - بازارچه ابزار شركا - پ. 1354 - ط. اول - پ. 6
مسئول آقا / خانم :  جلال یونس پور
تلفن :  ۶۶۴۱۴۳۵۳
ابزار مهدی
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. حسن آباد - بازار حسن آباد - پ. 34 و 32 - طبقه همكف
مسئول آقا / خانم :  علی اكبر خاكزاد
تلفن :  ۶۶۷۰۵۷۹۲, ۶۶۷۲۷۱۹۸
ابزار واحد
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - 17شهریور - بلوك جB - پ. 258
تلفن :  ۶۶۶۲۵۵۵۹
ابزار پیام
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. قزوین - ابتدای خیابان قزوین - خ. قوام دفتر - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  پیام شیری
تلفن :  ۵۵۴۱۱۲۳۴, ۵۵۴۱۳۰۸۸
اتحاد
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وحدت اسلامی - روبروی پارك شهر - بازارچه ابزار شهری - پ. 1354 - ط. اول - پ. 8
مسئول آقا / خانم :  بابائی وسعیدی
تلفن :  ۶۶۴۹۲۷۸۱
اتحاد
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی - خ. اكباتان - ك. ناظم الاطبا - پاساژ مهاجر - پ. 9 - ط. زیرین
مسئول آقا / خانم :  كرمی
تلفن :  ۳۳۹۲۰۹۲۲, ۳۳۹۳۹۵۷۷
اتوشاسی
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی جنوبی - ك. نفیسی - پاساژ رسالت - پ. 75
تلفن :  ۳۳۹۱۴۹۱۱
اتوپارت یدك
حوزه فعاليت: ابزار و یراق : پیچ و مهره و/یا میخ و پرچ - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی - خ. اكباتان - ك. ناظم الاطبا - ك. نفیسی - پ. 45
مسئول آقا / خانم :  محمدعلی صفری
تلفن :  ۳۳۹۱۵۰۴۵, ۳۳۱۱۰۹۴۶
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.