آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۲۳ مورد

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار جنوبی - ك. برلن - پاساژ آسیا - ط. زیرزمین - پ. 1

تلفن : ۳۳۱۱۶۵۴۸

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری اسلامی - بازار حافظ - ط. دوم - پ. 233

تلفن : ۳۳۹۱۴۶۹۲

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بعد از میدان 15خرداد - بازار بزرگ - دالان زرتشتیان - پ. 16

تلفن : ۵۵۶۳۶۴۴۵

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ملت - پایین تر از خیابان جمهوری - پ. 63 - ط. دوم - واحد 5

تلفن : ۳۳۱۱۷۶۶۵

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. سعدی - پایین تر از خیابان جمهوری - پاساژ رضاپور - پ. 99 - ط. سوم

تلفن : ۳۳۱۱۲۶۰۳, ۳۳۹۲۲۷۲۹

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - تقاطع ولی عصر - پاساژ میلاد قائم - ط. اول - پ. 15 غربی

تلفن : ۶۶۴۰۳۱۵۸

منطقه ۱۱

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - خ. ظهیرالاسلام - پ. 56

تلفن : ۳۳۹۰۸۷۷۴

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - ك. اسماعیل حرفه ای - پاساژ شماره 16 - پ. 10

تلفن : ۳۳۹۱۵۳۰۷

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بین خیابان ولی عصر و فلسطین - ساختمان آزاد - ط. سوم - پ. 301

تلفن : ۶۶۴۶۵۵۹۴

منطقه ۱۱

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار بزرگ - پاساژ امین الملك - حاجب الدوله - دالان ششم - پ. 355

تلفن : ۵۵۶۲۳۲۹۵

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار نو - ك. برلن - پاساژ آسیا - ط. زیرزمین - پ. 13

تلفن : ۳۳۱۱۹۹۱۶

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - تقاطع ولی عصر - پاساژ میلاد قائم - ط. اول - پ. 27

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۷۳

منطقه ۱۱

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - تقاطع خیابان ولی عصر - پاساژ میلاد قائم - ط. دوم - پ. 22 غربی

تلفن : ۶۶۴۹۵۵۴۶

منطقه ۱۱

پوشاك : تریكو - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - تقاطع خیابان ولی عصر - پاساژ میلاد قائم - ط. دوم - پ. 17 شرقی

تلفن : ۶۶۴۰۳۵۳۹

منطقه ۱۱

پوشاك : تریكو - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار جنوبی - ك. برلن - پاساژ كاشانی - داخل راهرو حیاط - پ. 14

تلفن : ۳۳۱۱۰۱۸۲

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار جنوبی - پاساژ ایران - پ. 8

تلفن : ۳۳۱۱۷۵۳۳

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - تقاطع ولی عصر - پاساژ میلاد قائم - پ. 12 غربی - ط. اول

تلفن : ۶۶۴۶۰۱۲۶, ۶۶۴۰۰۷۴۲

منطقه ۱۱

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بین خیابان ولی عصر و فلسطین - ساختمان آزاد - ط. سوم - تولیدی ژیان 2000 - پ. 32

تلفن : ۶۶۴۶۰۲۵۷

منطقه ۱۱

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فلسطین جنوبی - پ. 174 - ط. اول

تلفن : ۶۶۴۹۹۰۹۲

منطقه ۱۱

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - خ. ظهیرالاسلام - ساختمان صنعت - ط. هفتم - پ. 28

تلفن : ۳۳۱۱۱۵۰۵

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بین خیابان سعدی و ظهیرالاسلام - پاساژ علمی - طبقه همكف - پ. 9

تلفن : ۳۳۹۳۴۶۶۳

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - پاساژ صفوی - ط. سوم - پ. 47

تلفن : ۳۳۹۲۳۶۸۴

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - بعد از خیابان جمهوری - پاساژ اروپا - پ. 16 - ط. زیرین

تلفن : ۳۳۱۱۵۸۳۱

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار جنوبی - پاساژ جعفر مهران - پ. 7

تلفن : ۳۳۱۱۶۲۶۸

منطقه ۱۲

پوشاك : تریكو - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ظهیرالاسلام - جنب دنیای فرش - ك. مقیم - ساختمان زرین نام - ط. زیرزمین - پ. 107

تلفن : ۳۳۱۱۲۵۳۵

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۲۳ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.