آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۴۰۲ مورد

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدبهشتی - پ. 347 - ط. چهارم

تلفن : ۲~۸۸۷۲۷۰۲۱, ۸۸۷۱۰۰۰۱, ۸۸۴۲۱۳۸۰, ۸۸۴۳۱۵۳۶

منطقه ۶

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. میرزای شیرازی - پایین تر از پمپ بنزین - پ. 65

تلفن : ۸۸۸۲۳۲۲۰, ۶~۸۸۳۲۵۷۰۲

منطقه ۶

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. خراسان - خ. طیب - روبروی خیابان خیام - پ. 391

تلفن : ۳۳۰۰۲۰۲۰

منطقه ۱۵

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. كوه نور - ك. سوم - پ. 22 - ط. چهارم

تلفن : ۸۸۷۳۱۷۱۱

منطقه ۶

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای لاله زار نو - پاساژ بزرگ 110 - ط. دوم - پ. 13

تلفن : ۳۳۱۱۴۸۷۸, ۳۳۹۳۳۷۸۵

منطقه ۱۲

مخابرات : تلفن سانترال و فاكس - فروش و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار جنوبی - جنب بانك ملی - پاساژ جهان الكتریك

تلفن : ۳۳۱۱۹۶۳۹

منطقه ۱۲

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار جنوبی - پاساژ حضرت ابوالفضل - ط. دوم - پ. 73

تلفن : ۳۳۱۱۷۱۳۷

منطقه ۱۲

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فرودسی جنوبی - جنب پاساژ فردوسی - طبقه چهارم - واحد 3

تلفن : ۶۶۷۲۴۷۲۰

منطقه ۱۲

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالااتر از پل امیربهادر - خ. مقربی - پ. 11

تلفن : ۵۵۳۸۱۸۳۷

منطقه ۱۱

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار جنوبی - پاساژ بازار صنعت - پ. 3/0

تلفن : ۳۳۹۳۴۵۰۲, ۸~۳۳۹۷۱۰۳۶

منطقه ۱۲

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام جنوبی - بازار دروازه نو - سرای غفاری - پ. 13/1

تلفن : ۵۵۶۰۷۷۰۲

منطقه ۱۲

فن آوری اطلاعات: سامانه های مدیریتی ارتباط با مشتریان و sms
مخابرات : تلفن دیجیتال و سانترال

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه آفریقا - خ. شهیدعاطفی شرقی - ش.71

تلفن : ۸۸۷۲۸۷۲۱-۲

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - پایین تر از میدان ولی عصر - روبروی وزارت بازرگانی - خ. ولدی - پ. 3 طبقه همكف

تلفن : ۶۶۴۹۲۳۷۰, ۶۶۴۹۲۳۷۸, ۴~۶۶۴۹۲۳۴۲, ۸~۶۶۹۶۶۶۱۶, ۷

منطقه ۶

مخابرات : تلفن دیجیتال و سانترال

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - نرسیده به میدان ولی عصر - ساختمان 637 - ط. دوم - ش. 204

تلفن : ۶۶۴۶۹۵۹۲, ۶۶۴۶۳۶۱۲, ۸۸۷۸۷۴۳۱

منطقه ۶

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - ساختمان آلومینیوم - ط. دوازدهم - پ. 1221

تلفن : ۶۶۷۰۷۲۰۰

منطقه ۱۱

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدبهشتی - چهارراه پاشا - خ. میترا - نرسیده به وطنی - پ. 27

تلفن : ۶~۸۸۷۵۵۴۷۵

منطقه ۷

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فلسطین - پایین تر از بولوار كشاورز - بولوار 146 - ط. هفتم - واحد 25

تلفن : ۸۸۹۶۷۱۳۰

منطقه ۶

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. رجایی - خ. طباطبایی - خ. اوجانی - پ. 127

تلفن : ۵۵۰۱۷۰۷۳

منطقه ۱۶

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. آفریقا - ك. فرزان شرقی - پ. 50

تلفن : ۵~۸۸۸۷۹۱۹۱

منطقه ۳

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه آفریقا - بالاتر از بولوار میرداماد - خ. فرزان شرقی - پ. 50

تلفن : ۸۸۷۹۴۳۲۹, ۸۸۷۹۸۷۱۱

منطقه ۳

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان شهیدمطهری - پ. 165

تلفن : ۸۸۷۳۲۸۱۱, ۸۸۷۳۱۱۸۲, ۴~۸۸۷۴۶۷۶۳

منطقه ۶

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، پل كریمخان زند - خ. سنایی - نبش كوچه سیزدهم - ش. 116 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۳۲۳۷۴۰

منطقه ۶

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدبهشتی - خ. مهناز - ك. دوم - ش. 19 - واحد 1

تلفن : ۲~۸۸۷۵۷۲۲۱

منطقه ۷

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. امام خمینی - خ. اكباتان غربی - جنب سینما تابان - پ. 125

تلفن : ۳۳۱۱۷۰۳۹

منطقه ۱۲

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. محبوب مجاز - بین خیابان رسول قدیمی و خرمشهر - پ. 210

تلفن : ۵۵۴۱۳۸۷۵

منطقه ۱۱
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۴۰۲ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.