پوشاك بچه گانه
شاخه فعاليت پوشاك بچه گانه
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱
آبتین
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. لبافی نژاد - پاساژ امید - ط. اول - پ. 110
مسئول آقا / خانم :  حمید ازغندی
تلفن :  ۶۶۴۹۱۶۹۴
آدخ
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - مسجد امام - بازار كویتی ها - پاساژ منصور قدیم - ط. دوم - پ. 21
مسئول آقا / خانم :  سیدكمال آدخ
تلفن :  ۵۵۶۱۷۱۶۸
آدمك
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. طالقانی - خ. بهار جنوبی - پ. 110
مسئول آقا / خانم :  حسین طیبی جبلی
تلفن :  ۸۸۸۲۲۷۶۱
آذری، حسن
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - پاساژ خاچویی - پ. 19 - ط. اول
مسئول آقا / خانم :  حسن آذری
تلفن :  ۶۶۴۱۸۰۶۶
آرش
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بن بست كلانتری - پ. 296
مسئول آقا / خانم :  سلطان محمود اسماعیل خانی
تلفن :  ۶۶۷۰۸۰۲۳, ۶۶۷۳۰۵۰۳
آرش
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - ط. سوم - پ. 342
مسئول آقا / خانم :  شاهرخ خلیفه ای
تلفن :  ۶۶۴۱۹۹۲۸
آرمان
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. امیراكرم - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - طبقه همكف - پ. 3 غربی
مسئول آقا / خانم :  غلامرضا وطن خواه
تلفن :  ۶۶۴۱۷۰۰۶
آروند، محمد
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - ط. سوم - پ. 315
مسئول آقا / خانم :  محمد آروند
تلفن :  ۶۶۴۹۵۵۴۲
آروین
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امیراكرم - ساختمان كیان - ط. اول - پ. 1
مسئول آقا / خانم :  گل محمد مینویی
تلفن :  ۶۶۴۶۶۹۴۴
آروین
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - ط. سوم - پ. 330
مسئول آقا / خانم :  حاج آقایی
تلفن :  ۶۶۴۹۵۴۵۵
آروین
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ونك - خ. ونك - مركز خرید ونك - پ. 12
مسئول آقا / خانم :  آروین شعرباف كاشی
تلفن :  ۸۸۷۹۰۲۳۰
آفتاب مهتاب
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهرداری (تجریش) - روبروی بانك ملی - پ. 210
مسئول آقا / خانم :  اسماعیل محمدزاده
تلفن :  ۲۲۷۳۹۵۹۶
آقامیری، سیدجعفر
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. رجایی - روبروی سه راه مدائن - ك. علی رضاییان - پ. 1/5
مسئول آقا / خانم :  جعفر آقامیری
تلفن :  ۵۵۰۶۹۶۷۹
آلاله
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. لاله زار جنوبی - پاساژ بهار - پ. 7/3
مسئول آقا / خانم :  غلامرضا صبوری
تلفن :  ۳۳۹۰۴۳۷۸
آلان
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - ك. گشتاسب - ساختمان رم - پ. 501
مسئول آقا / خانم :  حسین حسینی
تلفن :  ۶۶۷۰۸۰۳۴
آناهیتا
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. بهار جنوبی - بازار چهلستون - طبقه همكف - پ. 28
مسئول آقا / خانم :  محمدحسین آتش زران
تلفن :  ۷۷۵۲۲۶۰۵
آهودوخت
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. ولی عصر - پاساژ سیمرغ - ط. سوم - پ. 21
مسئول آقا / خانم :  حسن آهوی
تلفن :  ۶۶۴۰۴۳۶۴
آی سان
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. ولی عصر - پاساژ سیمرغ - ط. سوم - پ. 18
مسئول آقا / خانم :  عباس سرافی
تلفن :  ۶۶۴۰۰۷۹۹
آیدا
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - پاساژ جمهوری - ط. چهارم - پ. 407
مسئول آقا / خانم :  حسن كریم پور
تلفن :  ۶۶۷۱۳۵۱۹
آیدین
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سه راه جمهوری - روبروی پاساژ همایون
مسئول آقا / خانم :  حافظ آخوندی
تلفن :  ۶۶۴۱۹۵۴۴
ابتسام
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - پاساژ صفوی - پ. 15 - طبقه همكف
مسئول آقا / خانم :  ضیاء آخرت
تلفن :  ۳۳۹۰۰۵۰۱
اتابكی، علیرضا
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - بازار آهنگران - ك. مسجد جامع - پاساژ زردوز - ط. اول - پ. 47
مسئول آقا / خانم :  علیرضا اتابكی
تلفن :  ۵۵۶۳۶۶۴۷
احسان
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آیت - خ. بهمن شرقی - پاساژ كویتی ها - پ. 38
مسئول آقا / خانم :  افشین معینی
تلفن :  ۷۷۸۹۳۲۷۷
ارغوان
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. طالقانی - خ. بهار جنوبی - پ. 94
مسئول آقا / خانم :  محمدرضا طلاچیان
تلفن :  ۸۸۸۲۵۶۵۶, ۸۸۸۳۵۰۲۵
اركیده
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - ط. سوم - پ. 305
مسئول آقا / خانم :  فتحی نژاد
تلفن :  ۶۶۴۶۲۰۳۸
اشكان
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - پاساژ خاچویی - پ. 2/49 - ط. چهارم
مسئول آقا / خانم :  كیانفر دوستدار
تلفن :  ۶۶۴۱۳۲۲۳
اطمینان بخش، شركت
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. آرژانتین - خ. بهاران - پ. 11 - ساختمان شماره 8
مسئول آقا / خانم :  سهراب عاقل كهن
تلفن :  ۸۸۷۹۳۳۸۲
افشار
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - ط. دوم - پ. 233
تلفن :  ۶۶۴۹۸۶۴۱
افق
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - امیراكرم - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - پ. 11 غربی
مسئول آقا / خانم :  حسین سلیمانی
تلفن :  ۶۶۴۱۰۹۹۴
افق بهار
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - خ. بهار جنوبی - نبش كوچه بانك پارس - پ. 106
مسئول آقا / خانم :  مجتبی فضل الهی
تلفن :  ۸۸۳۰۵۱۷۰
اكبرزاده
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار آهنگران - ك. كلانتری - پ. 65
مسئول آقا / خانم :  رضا اكبرزاده
تلفن :  ۵۵۶۰۹۲۶۱
اكبری
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. لاله زار جنوبی - ك. برلن - پاساژ گوهربین - جنب پاساژ
مسئول آقا / خانم :  اكبری
تلفن :  ۳۳۹۳۴۸۸۷
المیرا
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - ط. زیرزمین - پ. 48
مسئول آقا / خانم :  روبرت گلبدی
تلفن :  ۶۶۴۱۸۹۲۶
امان اله پور، عادل
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. هلال احمر - خ. عباسی - ك. خادم شریف - پ. 93 و 91
مسئول آقا / خانم :  عادل امان اله پور
تلفن :  ۵۵۶۵۲۵۰۶
امید
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه رسالت - خ. استادحسن بنا جنوبی - پ. 607
مسئول آقا / خانم :  جعفر زرین درفش
تلفن :  ۲۲۵۱۴۶۲۱
امید
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. برلن - ك. شرقی - پاساژ مسعود - پ. 1
مسئول آقا / خانم :  احمد زینت لو
تلفن :  ۳۳۹۰۰۱۶۱
امید
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - چهارراه ولی عصر - پاساژ میلاد قائم - طبقه همكف - پ. 100
مسئول آقا / خانم :  حسن پیری
تلفن :  ۶۶۴۰۳۲۶۸
امیر
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - پ. 24
مسئول آقا / خانم :  محمدحسین فروز
تلفن :  ۸۸۳۰۵۱۱۸
امیر
حوزه فعاليت: پوشاك : فروش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، امامزاده حسن - ك. خردپی - پاساژ آسیا - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  احمد علی اكبر
تلفن :  ۵۵۷۱۳۳۳۴
امیر
حوزه فعاليت: پوشاك - تولید و/یا پخش پوشاك بچه گانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. خراسان - روبروی مدرسه نامجو - پاساژ محمدی - پ. 17
مسئول آقا / خانم :  سیدكمال پورمصطفی
تلفن :  ۳۳۷۲۷۳۶۱
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.