لوازم ورزشی
شاخه فعاليت لوازم ورزشی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱
آبان اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - تولید و/یا پخش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. مولوی - خ. ولی عصر - پاساژ انقلاب - ط. اول
مسئول آقا / خانم :  محمد آقا عبادی
تلفن :  ۵۵۳۸۹۱۵۴, ۵۵۳۸۸۵۵۹
آدیداس
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - خ. ایران زمین - مجتمع تجاری گلستان - واحد 114
مسئول آقا / خانم :  دبستانی
تلفن :  ۸۸۰۷۹۳۵۳
آدیداس
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. منیریه - خ. ولی عصر - پ. 1233
مسئول آقا / خانم :  ضبیه اله یوسفیان
تلفن :  ۶۶۴۱۷۹۶۷
آدیران
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از میدان منیریه - نبش خیابان فرید صنیعی پور - پ. 1152
مسئول آقا / خانم :  رضا موذن
تلفن :  ۶۶۴۰۴۵۴۷, ۶۶۴۹۴۰۵۴, ۶۶۷۱۷۵۵۹
آذین
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شمیران نو - خ. 20متری شهدا شرقی - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  علی اصغر برغمدی
تلفن :  ۷۷۴۵۵۷۳۸
آرتا
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. ابوسعید - پ. 15
تلفن :  ۵۵۳۸۳۸۰۱
آرتا اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه جلال آل احمد - كوی نصر - پ. 23
مسئول آقا / خانم :  داریوش كریمی
تلفن :  ۸۸۲۶۷۰۸۳
آرزو اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه استانبول - پاساژ كویتی ها - پ. 141 - ط. زیرزمین
مسئول آقا / خانم :  حسن امیرجهادی
تلفن :  ۳۳۹۰۴۳۴۲
آرسنال
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه استانبول - پاساژ كویتی ها - پ. 169 - ط. زیرزمین
مسئول آقا / خانم :  اكبر محمدی
تلفن :  ۳۳۱۱۱۹۸۷
آرش
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. زكریای رازی - خ. شیرمحمدی - پ. 19
مسئول آقا / خانم :  مسلم برنجی
تلفن :  ۵۵۹۰۵۳۸۳
آرش اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از میدان منیریه - مقابل تعاونی سپه - پ. 1371
مسئول آقا / خانم :  ناصر صالحی
تلفن :  ۶۶۴۶۶۸۵۲, ۶۶۴۹۷۳۴۹
آرش اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - بین خیابان دوم و سوم نیروی هوایی - پ. 626/1
تلفن :  ۷۷۴۷۴۶۸۰
آرمین اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - تولید و/یا پخش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه شهیدمحلاتی - بولوار نبرد جنوبی - 18متری انصارحسین - خ. آقاجانلو - خ. شهیددستجردی - پ. 19
تلفن :  ۳۳۷۳۱۶۸۲
آریا
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. منیریه - خ. ولی عصر - پ. 1215
مسئول آقا / خانم :  عبدالرحیم كریمی
تلفن :  ۶۶۴۶۴۱۵۲, ۶۶۴۶۸۷۲۰
آریا
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - جاده قم - قبل از خیابان غیبی - پ. 183
مسئول آقا / خانم :  ناصر صالح
تلفن :  ۵۵۹۰۵۲۰۹
آریافر
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. منیریه - خ. ولی عصر - پ. 1387
مسئول آقا / خانم :  نجف بیانی
تلفن :  ۶۶۴۰۹۸۱۶
آزاد
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - بین خیابان ویلا و چهارراه كالج - نبش كوچه سمنان
مسئول آقا / خانم :  حمیدرضا احمدی
تلفن :  ۵~۸۸۸۰۸۰۲۴, ۸۸۸۹۰۱۵۹, ۸۸۸۰۷۵۶۸
آس میلان
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه استانبول - پاساژ كویتی ها - ط. زیرزمین - پ. 37
تلفن :  ۳۳۹۲۴۱۶۲
آقاتختی
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك غرب - بولوار فرحزاد - بولوار پونك باختری - خ. بهارستان - مركز خرید سپهر
تلفن :  ۸۸۰۹۴۴۵۹
آقاجانی، حسن
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه محلاتی - خ. صفری - پ. 101
مسئول آقا / خانم :  حسن آقاجانی
تلفن :  ۳۳۷۰۳۵۸۹
آلامد
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بین خیابان امیریه و معزالسلطان - پ. 592
مسئول آقا / خانم :  محمود محتشمی
تلفن :  ۵۵۳۸۹۵۳۱
آلپ اسپورت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - خ. خواجه عبداله انصاری - خ. تیسفون - بازارچه تیسفون - پ. 5/35
مسئول آقا / خانم :  قاسم علی پور
تلفن :  ۲۲۸۵۶۲۶۳
آپسن
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه آفریقا - نرسیده به بزرگراه مدرس - ساختمان تجاری الهیه - طبقه همكف
مسئول آقا / خانم :  مرتضی
تلفن :  ۲۲۰۱۰۴۷۲
آی تك اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از خیابان منیریه - جنب بیمارستان اخوان - پ. 1403
مسئول آقا / خانم :  غلامی
تلفن :  ۶۶۴۰۳۷۳۱
ابراهیمی نژاد، بازرگانی
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - نرسیده به سه راه توانیر - پ. 1185 - ط. دوم - واحد 7 - كد پستی : 14335-644
مسئول آقا / خانم :  فرید ابراهیمی نژاد
تلفن :  ۸۸۸۸۸۵۴۹, ۸۸۷۸۰۹۹۹, ۸۸۷۷۰۴۶۱
اتحاد
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بین خیابان فرهنگ و میدان منیریه - پ. 1131
مسئول آقا / خانم :  وحید نبی
تلفن :  ۵۵۳۸۲۳۳۰, ۵۵۳۸۵۱۶۲
احسان
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه استانبول - پاساژ كویتی ها - پ. 107 - ط. زیرین
مسئول آقا / خانم :  رحمعلی نجفی آذر
تلفن :  ۳۳۹۳۳۸۷۶
احسان اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه استانبول - پاساژ كویتی ها - ط. زیرزمین - پ. 5
مسئول آقا / خانم :  احمد رضا سلطان زاده
تلفن :  ۳۳۹۳۴۹۵۴
احمدنژاد
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از میدان منیریه - نرسیده به خیابان صنیعی پور - پ. 1142
تلفن :  ۶۶۴۶۷۲۱۸
احمدی
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. مدنی - پایین تر از درمانگاه رقیه - پ. 463
مسئول آقا / خانم :  علی محمدی
تلفن :  ۷۷۸۱۷۲۲۰
اختری اسپرت
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - نرسیده به خیابان امام خمینی - پ. 1264
تلفن :  ۶۶۴۶۶۵۲۴
ادب
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه استانبول - پاساژ كویتی ها - ط. زیرزمین - پ. 30
مسئول آقا / خانم :  حمید رحیمی نژاد
تلفن :  ۳۳۹۰۲۰۰۰
ارس رزم
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - تولید و/یا پخش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - پاساژ المپیك - ط. اول
تلفن :  ۸۸۸۲۳۴۵۲, ۶۶۴۱۱۰۷۵
اركیده
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - جنب لاله زار نو - پاساژ الوند - طبقه همكف - پ. 11
تلفن :  ۶۶۷۱۳۴۸۶
اركیده
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از میدان منیریه - پاساژ المپیك - پ. 23
تلفن :  ۶۶۴۹۹۶۶۴, ۶۶۴۹۶۹۰۸
اركیده
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - تولید و/یا پخش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - بین میدان فردوسی و خیابان لاله زار نو - ساختمان الوند - پ. 11
مسئول آقا / خانم :  حمید سوهانی
تلفن :  ۶۶۷۱۸۰۴۹
اسدی
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - نرسیده به میدان قدس - ك. واعظی - پ. 65
مسئول آقا / خانم :  امیر چیتگر
تلفن :  ۲۲۲۳۲۴۶۴
اسكندر، محمد
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - ایستگاه البرز - پ. 1361
مسئول آقا / خانم :  محمد اسكندر
تلفن :  ۶۶۴۶۸۵۰۵
اسكوئی
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - تولید و/یا پخش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - م. منیریه - خ. معیری - پ. 32
تلفن :  ۵۵۳۷۳۵۷۳
اسماعیل زاده، فریدون
حوزه فعاليت: ورزش : لوازم و پوشاك ورزشی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از میدان منیریه - پ. 1132 و 1130 - جنب بانك تجارت
مسئول آقا / خانم :  فریدون اسماعیل زاده
تلفن :  ۶۶۴۱۱۷۵۸, ۶۶۴۱۱۸۲۵
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.