آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۴۱ مورد

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام جنوبی - خ. مختاری - پ. 22

تلفن : ۵۵۶۰۱۴۹۵, ۵۵۸۱۳۶۲۷

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - خ. 16متری نوروزی - پ. 18

تلفن : ۳۳۸۸۷۵۷۷

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - خ. 16متری نوروزی - پ. 18

تلفن : ۳۳۸۸۲۲۳۴, ۳۳۸۹۴۳۱۱

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. محمدیه - خ. خیام - ك. جعفری - پ. 55

تلفن : ۵۵۶۰۳۹۳۷

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام جنوبی - خ. مختاری - ك. واحدی - پ. 31

تلفن : ۵۵۶۳۳۲۶۱

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - خ. عظیما - بنگاه باقری - پ. 19

تلفن : ۵۵۳۱۴۹۳۲

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - خ. عظیمی - بنگاه باقری - انتهای گاراژ

تلفن : ۵۵۳۱۴۹۰۵

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شوش - خ. تختی - بنگاه رضایی 3

تلفن : ۵۵۶۲۴۰۶۷

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه عدالت نو - پ. 49

تلفن : ۵۵۳۱۵۳۳۵

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه عدالت نو - پ. 65

تلفن : ۵۵۳۱۷۸۲۸

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - داخل بنگاه فرد - پ. 9

تلفن : ۵۵۳۱۹۷۸۰, ۵۵۳۰۰۲۵۹

منطقه ۱۶

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه عدالت نو - پ. 67

تلفن : ۵۵۳۱۵۲۶۷

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - پشت چهارراه سیروس - ك. سرپولك - پاساژ فرد حسینی - پ. 12

تلفن : ۵۵۶۳۶۷۶۵

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ری - قبل از پل ری - پ. 316

تلفن : ۳۳۵۵۱۱۷۵

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه روشن - پ. 41

تلفن : ۵۵۳۱۶۵۸۸

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - خ. 16متری نوروزی - پ. 74

تلفن : ۳۳۸۸۳۲۹۷

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پامنار جنوبی - پ. 66

تلفن : ۳۳۹۰۸۲۰۱

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. شوش غربی

تلفن : ۵۵۳۰۰۵۴۵

منطقه ۱۶

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دماوند - نرسیده به چهارراه آیت - خ. گلدار - پ. 20 و 22

تلفن : ۷۷۹۰۲۹۴۹

منطقه ۸

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. افسریه - جنب 35متری قصر فیروزه - بازار آهن توحید - پ. 60

تلفن : ۳۳۱۴۵۵۷۰

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خاوران - انتهای خیابان اتابك - خ. ذوالفقاری جنوبی - نرسیده به كوچه امام حسن - پ. 480

تلفن : ۳۳۷۰۵۳۷۸

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه بعثت - بعد از چهارراه شهرزاد - خ. شهرزاد - پ. 226 و 220

تلفن : ۳۳۸۸۱۹۲۳

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام جنوبی - خ. مختاری - پ. 18

تلفن : ۵۵۶۰۵۸۱۴

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - ابتدای خیابان فدائیان اسلام - بنگاه كدخدا اسماعیل - حیاط دوم - پ. 43

تلفن : ۵۵۳۰۷۶۶۸

منطقه ۱۵
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۴۱ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.