آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۴۱ مورد

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازارچه نایب السلطنه - پ. 34

تلفن : ۳۳۱۲۶۹۰۸

منطقه ۱۲

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شوش شرقی - ك. مرتضی غمخوار - پ. 214

تلفن : ۵۵۳۰۳۲۳۰

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهر ری - م. صفائیه - خ. ابن بابویه - پ. 360

تلفن : ۳۳۷۴۵۸۷۱

منطقه ۲۰

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - خ. 16متری نوروزی - پ. 72

تلفن : ۳۳۸۸۶۲۶۹

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - خ. 16متری نوروزی - پ. 79

تلفن : ۳۳۸۸۴۹۷۲

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. شهرزاد - جنب بیمارستان مهدیه - پ. 317

تلفن : ۵۵۳۱۷۶۹۸

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - خ. 16متری نوروزی - پ. 33

تلفن : ۳۳۸۹۱۵۳۵, ۳۳۸۸۰۳۶۴

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه روشن - پ. 28

تلفن : ۵۵۳۱۶۵۸۰

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه اكبر فینی - پ. 10

تلفن : ۵۵۳۱۸۱۷۶

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه روشن - پ. 52

تلفن : ۵۵۳۰۵۲۶۴

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بالاتر از خیابان مهدیه - بنگاه حافظ - پ. 41

تلفن : ۵۵۳۰۴۷۲۶

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه روشن - پ. 1/1

تلفن : ۵۵۳۰۷۰۲۶

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه اكبر فینی - پ. 27

تلفن : ۵۵۳۰۰۹۰۵

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه عدالت نو - پ. 44

تلفن : ۵۵۳۱۸۰۱۶

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - گاراژ كدخدا اسماعیل - پ. 37

تلفن : ۵۵۰۷۱۲۵۰

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - گاراژ حافظ - پ. 16

تلفن : ۵۵۰۷۱۲۵۸

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - جنب باسكول میهن - خ. 16متری نوروزی - پ. 70

تلفن : ۳۳۸۸۶۰۷۷, ۳۳۸۸۸۲۸۶, ۳۳۸۸۰۴۰۴

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 17شهریور جنوبی - 20متری منصور شرقی - بین خیابان ذوالفقاری و عباسی - پ. 74

تلفن : ۳۳۷۷۰۹۴۳

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. رجایی - خ. گلدان سازان - پ. 3

تلفن : ۵۵۰۳۲۶۵۷

منطقه ۱۶

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - بعد از خیابان 16متری نوروزی - بنگاه شركا - پ 95

تلفن : ۳۳۸۸۹۹۷۰, ۳۳۸۸۸۰۹۰, ۳۳۸۸۸۰۷۰

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه بعثت - خ. فدائیان اسلام - خ. 16متری نوروزی - پ. 95

تلفن : ۳۳۸۸۲۹۰۴, ۳۳۸۸۲۲۲۳

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه كدخدا اسماعیل - حیاط دوم - پ. 18

تلفن : ۵۵۳۰۴۷۱۱

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. فدائیان اسلام - پایین تر از میدان شوش - پ. 98

تلفن : ۵۵۳۰۳۷۹۹

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه كدخدا اسماعیل - حیاط دوم - پ. 22

تلفن : ۵۵۳۰۹۴۹۲

منطقه ۱۵

فلزات : ضایعات و خرده های فلزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. فدائیان اسلام - بنگاه روشن - پ. 45

تلفن : ۵۵۳۰۷۶۵۱

منطقه ۱۵
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۴۱ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.