نمایشگاه اتومبیل
شاخه فعاليت نمایشگاه اتومبیل
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ قبلى صفحه اول
راستین
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فرجام شرقی - بین خیابان سراج و چمران - پ. 171
مسئول آقا / خانم :  مسعود مولائی
تلفن :  ۷۷۸۸۹۶۱۴, ۷۷۸۸۷۶۷۷
رامین (رنو)
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم صادقیه - بولوار فردوس - خ. گلستان جنوبی - سنبل شرقی - پ. 28
تلفن :  ۵۵۶۱۶۷۶۴
رایان
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خزانه بخارایی - م. ابریشم - جنب بانك ملی - پ. 73
مسئول آقا / خانم :  امیر زندآستا
تلفن :  ۵۵۰۷۳۳۲۰
رحیمی
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. شوش - خ. شوش شرقی - نبش خیابان ابراهیمی - پ. 192
تلفن :  ۵۵۰۵۴۲۵۲
رز
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. مدنی - پایین تر از پاساژ لوكس - پ. 820
مسئول آقا / خانم :  حسین زهره وند
تلفن :  ۷۷۵۵۷۱۲۹
رز
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 17شهریور - روبروی ایستگاه ناصری - پ. 1079
مسئول آقا / خانم :  رضا رستمی
تلفن :  ۳۳۵۵۶۳۷۹
رستگار
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ثانی - بین خیابان دردشت و مهر - پ. 21
مسئول آقا / خانم :  سعید هنرپیشه
تلفن :  ۷۷۹۰۷۰۸۴
رشید
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - نرسیده به خیابان گرامی - پ. 210
مسئول آقا / خانم :  رشید رشید
تلفن :  ۷۷۵۰۷۰۲۰, ۷۷۶۰۹۲۳۳
رشیدی
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - بین بولوار میرداماد و شهیدوحید دستگردی - پ. 1308
مسئول آقا / خانم :  رشیدی
تلفن :  ۲۲۲۲۲۰۷۳
رضاپور - اپل
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدبهشتی - نبش خیابان احمدقصیر - پ. 297
مسئول آقا / خانم :  رضاپور
تلفن :  ۸۸۷۳۰۷۴۴, ۸۸۷۳۶۶۲۰, ۸۸۷۳۳۶۵۳
رضایی
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خاوران - نرسیده به پمپ بنزین دوم - جنب گاراژ آزادی
تلفن :  ۳۳۷۰۰۰۶۵
رضوانی
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهرزاد - جنب تهران بار - نمایشگاه آئینه - پ. 172
تلفن :  ۵۵۳۱۳۶۶۷
ركورد
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد شرقی - نرسیده به خیابان ری - پ. 1197
مسئول آقا / خانم :  عباس اعتضادی نژاد
تلفن :  ۳۳۵۵۱۲۲۲, ۳۳۱۲۸۲۸۴
ركوردنو
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. راه آهن - خ. بهداری - پ. 32 و 30
مسئول آقا / خانم :  ابوالفضل زندی
تلفن :  ۵۵۶۴۷۷۸۶
رودكی
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - پل چوبی - پ. 262
مسئول آقا / خانم :  محمد كریم پور مطلق
تلفن :  ۷۷۵۲۴۱۰۴, ۶~۷۷۵۲۰۰۲۴
رورئك
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 30متری نیروی هوایی - جنب پمپ بنزین - ش. 355
مسئول آقا / خانم :  عیسی داور
تلفن :  ۷۷۴۷۵۸۱۶, ۷۷۴۷۳۰۱۲
روشن
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كارگر جنوبی - پایین تر از سه راه مختاری
مسئول آقا / خانم :  بایرام نصیری
تلفن :  ۵۵۳۷۳۷۲۳, ۵۵۳۷۳۷۵۵
روشن روان، عبداله
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - نبش خیابان صفی علیشاه - پ. 358
مسئول آقا / خانم :  عبداله روشن روان
تلفن :  ۷۷۵۳۲۱۶۳, ۷۷۵۳۱۱۷۲
رویال
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - چهارراه پل چوبی - پ. 237
مسئول آقا / خانم :  كریم زاده
تلفن :  ۷۷۶۰۸۶۲۹, ۷۷۶۰۹۶۲۹, ۷۷۶۰۹۶۲۸
رویال، نمایشگاه
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سبلان - خ. آزادی - خ. مطلب نژاد - پ. 191
تلفن :  ۷۷۵۲۵۹۱۲
زرین
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، نارمك - خ. 46متری شرقی - نرسیده به میدان شقایق - پ. 74
مسئول آقا / خانم :  علی موحدی
تلفن :  ۷۷۹۰۰۰۷۹, ۷۷۹۰۵۶۶۹
زرین
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. مدنی - نرسیده به خیابان فتحنائی (ایستگاه كهن) - پ. 626
مسئول آقا / خانم :  مهدی بستگان
تلفن :  ۷۷۵۴۸۳۳۹
زرین
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قصرالدشت - بین خیابان مالك اشتر و مرتضوی - پ. 122
تلفن :  ۶۶۸۷۸۷۲۱
زرین
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. خراسان - خ. 17شهریور جنوبی - پ. 478
مسئول آقا / خانم :  نعمت عاطفت
تلفن :  ۳۳۷۰۸۵۸۳
زرین نو
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خاوران - نرسیده به سه راه هاشم آباد - پ. 811 و 813
مسئول آقا / خانم :  كاشانی
تلفن :  ۳۳۷۰۰۸۸۲
زمان پور
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - بعد از خیابان كلینی - پ. 82
تلفن :  ۳۳۳۴۱۲۸۷, ۳۳۳۳۱۸۸۸
زمانی
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قلعه مرغی - خ. ابوذر - پ. 118
مسئول آقا / خانم :  جواد زمانی
تلفن :  ۵۵۶۴۶۴۱۳
زند
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - بین خیابان گرگان و نظام آباد - پ. 144
مسئول آقا / خانم :  مجتبی شیخی
تلفن :  ۷۷۵۰۸۹۹۸, ۷۷۵۲۵۴۳۳
زندی، عباس
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 17شهریور شمالی - پ. 561
مسئول آقا / خانم :  عباس زندی
تلفن :  ۷۷۵۳۲۷۱۵
زواره ای
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خواجه نصیر - نبش خیابان مقدم - پ. 288
مسئول آقا / خانم :  داود زواره ای
تلفن :  ۷۷۵۱۰۳۲۳
ساسان
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كاوه - نبش خیابان ساسان - پ. 146
مسئول آقا / خانم :  حسین مجدی زاده
تلفن :  ۶۶۹۲۲۳۰۴, ۶۶۹۲۲۳۰۷
ساعی
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وحدت - پایین تر از خیابان مولوی - پ. 550
تلفن :  ۵۵۳۸۹۳۷۲
سامان
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. طالقانی - خ. خواجه نصیرالدین طوسی - پ. 255
مسئول آقا / خانم :  مصطفی فرجی
تلفن :  ۷۷۵۳۹۵۱۴
سایپا
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه آفریقا - بولوار میرداماد - پ. 323
مسئول آقا / خانم :  حریث
تلفن :  ۸۸۷۸۵۴۲۲
سبحان
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شادآباد - خ. جعفری - نبش كوچه سبحانی - پ. 31
تلفن :  ۶۶۸۰۰۷۸۹
سبلان
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سبلان شمالی - پ. 390
مسئول آقا / خانم :  موسی ویاستار
تلفن :  ۸۸۴۱۳۴۳۵
ستارخان
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. توحید - خ. ستارخان - روبروی نمازی دوم - پ. 83
مسئول آقا / خانم :  مسعود عباسی
تلفن :  ۶۶۹۲۹۶۱۰, ۶۶۹۳۳۸۰۸
ستاره
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. رجایی - ایستگاه ورزشگاه - روبروی شهرداری منطقه 16 - پ. 336
مسئول آقا / خانم :  محمد مظاهری
تلفن :  ۵۵۰۶۴۱۳۹
ستاره
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - انتهای خیابان 21متری جی - نرسیده به خیابان هاشمی - پ. 70
مسئول آقا / خانم :  حمید فرشاد
تلفن :  ۶۶۰۱۰۰۶۰, ۶۶۰۰۵۸۶۹
ستاره نو
حوزه فعاليت: اتومبیل - فروش (نمایشگاه)
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كارگر جنوبی - پ. 1525
مسئول آقا / خانم :  عباس قندی پور
تلفن :  ۵۵۶۵۳۸۴۶
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ قبلى صفحه اول

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.