دبیرستان غیر انتفاعی
شاخه فعاليت دبیرستان غیر انتفاعی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۷ ۶ ۵ ۴۳ ۲ ۱ قبلى صفحه اول
دانشوران
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، پاسداران - انتهای بوستان 7
تلفن :  ۲۲۵۲۵۶۷۵
دبیرستان سرای دانش
حوزه فعاليت: نظارت آموزشی و برنامه ریزی درسی : کاظم قلم چی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان انقلاب - فلسطین جنوبی - خیابان شهدای ژاندارمری
مسئول آقا / خانم :  سجاد بابایی
تلفن :  021-66415685
ویژگی های آموزشی :
1. ارائه ی طرح درس
2. ارائه ی خلاصه ی درس یک برگی برای هر جلسه
3. حضور پشتیبان در هر کلاس
4. زنگ کار در کلاس
5. آزمون های صبحانه
6. ارائه ی گزارش به اولیا هر هفته یکبار
دكتر حسابی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بالاتر از فروشگاه قدس مركزی - ك. جاوید - پ. 19
مسئول آقا / خانم :  علی اكبری - ملك پور
تلفن :  ۸۸۹۰۱۹۷۴
دكتر حسابی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه سوم تهرانپارس - بین خیابان عادل و زرین - خ. 194 غربی
مسئول آقا / خانم :  طاهره فرهادی نژاد
تلفن :  ۷۷۷۰۱۴۸۸
دكتر حسابی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - جاده قم - خ. غیبی - پ. 100
مسئول آقا / خانم :  افراسیاب ملكی نژاد
تلفن :  ۵۵۹۳۱۷۰۵, ۵۵۹۱۳۹۲۸, ۵۵۹۱۴۳۵۵
دكتر حسابی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بولوار میرداماد - تقاطع خیابان مدرس والبرز - خ. قبادیان - جنب باشگاه البرز
مسئول آقا / خانم :  علی اكبر افشارپور
تلفن :  ۲۲۲۲۸۸۲۲, ۲۲۲۲۲۱۷۰
دكتر معین
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - جنب ایران فیلم
تلفن :  ۶۶۰۳۷۴۰۲
دكتر هشترودی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهیدلواسانی - پ. 89
مسئول آقا / خانم :  علی هاشمی
تلفن :  ۸~۲۲۲۱۹۷۸۷
دین و دانش
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. باهنر - انتهای خیابان پاسداران - بالاتر از چهارراه فرمانیه - نبش كوچه آرزو
مسئول آقا / خانم :  اخگری
تلفن :  ۲۲۲۹۷۰۰۱, ۲۲۸۳۰۱۸۳
دین پرور
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. بهارستان - ك. قائن - پ. 14
مسئول آقا / خانم :  ناصر آزاده
تلفن :  ۷۷۵۳۴۱۷۹
رئوف
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. قائم مقام فراهانی - م. شعاع - ك. شیوا - پ. 7
مسئول آقا / خانم :  نورمحمد مهرانی
تلفن :  ۸۸۳۰۷۵۸۲, ۸۸۸۲۵۱۱۸
راد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - فاز 1 - خ. مهستان - ك. دوم
تلفن :  ۸۸۰۹۰۷۳۸
راه صالحین
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، پاسداران - گلستان سوم - پ. 97
تلفن :  ۲۲۵۶۱۳۱۸, ۲۲۵۴۹۱۰۵
راه فاطمه (س)
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه رسالت - مجیدیه شمالی - خ. 16متری دوم - گلستان پنجم - ك. شهیدجمشید مقدم - پ. 28
تلفن :  ۲۲۵۰۸۴۳۶
راهیان نور
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، جمالزاده شمالی - بالاتر از بولوار كشاورز - ك. شهیدصدوقی غربی - پ. 10
تلفن :  ۶۶۹۳۶۰۸۵, ۶۶۹۳۶۴۱۶
رجاء
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمالزاده جنوبی - ك. رشتچی - پ. 40
مسئول آقا / خانم :  داود ماجد
تلفن :  ۶۶۹۲۸۰۱۸, ۶۶۹۲۸۰۴۵
رحجان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم صادقیه - م. نور - خ. پیامبر - خ. هجرت - گلزار 9 - پ. 6
تلفن :  ۴۴۰۸۶۹۷۳
رسول اكرم
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه صدر - دیباجی جنوبی - خ. برادران جوزی - پ. 60
مسئول آقا / خانم :  مظلومیان
تلفن :  ۲۲۲۰۸۰۶۷
رشد جوان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، صدر - م. پیروز - خ. چیذر - جنب باشگاه تنیس ایرانیان - پ. 23
تلفن :  ۲۲۲۰۲۱۸۵, ۲۲۲۳۷۰۰۹
رشد - ش. 1
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - نرسیده به میدان قدس - خ. شهیدواعظی - خ. شهیدبرادران سلیمانی - پ. 116
مسئول آقا / خانم :  آقای مفاخری
تلفن :  ۲۲۲۳۴۲۶۶
رضویه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، نیاوران - خ. ولی اله رفیعی - ایستگاه جوزستان - جنب مسجدالمهدی
تلفن :  ۲۲۸۰۲۱۸۶
رفاه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ایران - ك. گل محمدی - پ. 94
تلفن :  ۳۳۵۶۹۰۶۰, ۳۳۵۶۸۰۲۰
رفاه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ایران - ك. گل محمدی - پ. 31/1
تلفن :  ۳۳۵۶۱۹۵۰, ۳۳۵۶۶۰۳۴
ره توشه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدكلاهدوز - بعد از چهارراه قنات - جنب درمانگاه شیبانی
تلفن :  ۲۲۵۴۶۹۸۲, ۲۲۵۶۰۲۹۱
رهنما
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - فاز 3 - خ. سیف - ك. نهم - پ. 1116
تلفن :  ۲~۸۸۰۹۴۵۴۱
روزبه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سئول - پایین تر از نیایش - 12متری اول - شیخ بهائی شمالی
تلفن :  ۸۸۰۳۰۲۵۸
روشنگر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - فاز 6 - انتهای بولوار ایوانك - خ. گل افشان جنوبی
تلفن :  ۷~۸۸۰۸۲۶۱۵
زاهد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سه راه جمهوری - ك. فلاح زادگان - پ. 4
مسئول آقا / خانم :  عبداله جلالی
تلفن :  ۶۶۴۱۰۰۵۰
زاهد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه جمهوری ولی عصر - ك. شهیدفلاح زادگان - ش. 4
تلفن :  ۶۶۴۶۴۳۵۵
زكیه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. دربند - خ. شهیدطباطبایی پور - پ. 86
تلفن :  ۲۲۷۱۹۶۹۶, ۲۲۷۱۹۶۹۷
زهره
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. ونك - خ. نیلو شمالی - ك. یكم - پ. 2/28
تلفن :  ۸۸۷۷۴۶۹۱
سجاد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه جلال آل احمد - كوی نصر - خ. نهم - پ. 13
مسئول آقا / خانم :  خدیجه امیرحسینی
تلفن :  ۸۸۲۶۷۴۳۳
سراج
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فرحزاد - انتهای خیابان ایثار
تلفن :  ۲۲۰۶۵۵۱۵, ۲۲۰۷۷۹۰۱
سروش
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پاسداران - م. احتشامیه - احتشامیه جنوبی - پ. 164
مسئول آقا / خانم :  مجتبی دانش آشتیانی
تلفن :  ۲۲۵۶۴۲۸۵, ۲۲۵۸۱۷۳۷
سروش ایمان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ابتدای كاشانك - خ. پورابتهاج - ك. خداوردی - پ. 34
تلفن :  ۲۲۲۸۰۷۰۲
سعید
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه آفریقا - بالاتر از سوپر جردن - ك. طاهری - پ. 56
تلفن :  ۲۲۰۴۲۲۰۷
سلیم
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. بهارستان - ك. نظامیه
تلفن :  ۳۳۹۳۴۳۰۸
سما 1
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، پاسداران - خ. بوستان ششم
مسئول آقا / خانم :  علی دلاوران
تلفن :  ۳~۲۲۵۳۴۴۸۱, ۲۲۵۱۷۲۴۵
سماء
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - پل رومی - خ. اسدی - خ. برادران سلیمانی - پ. 15
تلفن :  ۲۲۲۰۱۳۷۰
سماء
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ازگل - خ. نوبهار جنوبی - جنب مجتمع مسكونی فرهنگیان
تلفن :  ۲۲۴۴۴۲۲۸, ۲۲۴۵۰۲۴۹
صفحه آخر بعدى ۷ ۶ ۵ ۴۳ ۲ ۱ قبلى صفحه اول

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.