دبیرستان غیر انتفاعی
شاخه فعاليت دبیرستان غیر انتفاعی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱
آئین روشن نور
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. باهنر - كامرانیه جنوبی - روبروی سازمان آب
تلفن :  ۶۱~۲۲۲۹۲۹۵۸
آذر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، انتهای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - ك. 69
تلفن :  ۸۸۰۶۶۳۷۲, ۸۸۰۶۸۰۷۲, ۸۸۰۶۷۵۸۷
آریان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - روبروی پارك ساعی - ك. امینی - پ. 30
تلفن :  ۵~۸۸۷۷۳۸۱۳
آفرینش
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - خ. قبا - نرسیده به بولوار شهرزاد - ك. نارون - پ. 18
مسئول آقا / خانم :  فریدون عباسی
تلفن :  ۲۲۸۴۸۴۸۹, ۲۲۸۴۸۴۴۶
آفرینش
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. فدائیان اسلام - خ. چشمه علی - خ. حكیم الهی - پ. 4
مسئول آقا / خانم :  داود زندی
تلفن :  ۳۳۷۵۸۶۰۸
آلاء
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، تهرانپارس - بین فلكه دوم و سوم - خ. 182 غربی - نبش خیابان عادل
مسئول آقا / خانم :  زهرا احسانی
تلفن :  ۷۷۸۶۱۸۲۳, ۷۷۸۶۳۲۹۷
آموزش (بزرگسالان)
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدفروزش - خ. صالح زاده
تلفن :  ۵۵۳۸۴۱۱۳
اباصالح
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وحید دستگردی - نرسیده به خیابان نفت - پ. 129
مسئول آقا / خانم :  محمدرضا محمدزاده
تلفن :  ۲۲۲۲۶۱۵۰, ۲۲۲۵۸۱۵۴
ابن سینا
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدكلاهدوز - خ. شهیدمطهری - كوی جمشید - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  عباس رحیمی
تلفن :  ۲۲۵۴۴۵۱۵, ۲۲۵۴۰۸۰۶
ابوریحان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - سه راه قیطریه - ك. حسینی - بن بست ابوریحان
تلفن :  ۲۲۲۳۵۹۳۵, ۲۲۲۰۱۶۵۸
ابوعلی سینا
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ستارخان - خ. خسرو جنوبی - خ. 27 - پ. 9
تلفن :  ۴۴۲۰۱۳۲۴, ۴۴۲۲۰۳۷۵
احرار
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فرجام شرقی - بین خیابان آیت و حیدرخانی - نبش خیابان 43 - پ. 25
مسئول آقا / خانم :  یحیی سادات منصوری
تلفن :  ۷۷۴۵۲۰۶۴
احمدیه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، تهران نو - خ. قاسم آباد - خ. انصارالحسین - مجتمع آموزشی احمدیه
تلفن :  ۷۷۵۶۳۰۳۰
ادیب
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - خ. جمالزاده - پ. 24
مسئول آقا / خانم :  ادیب
تلفن :  ۶۶۹۳۷۷۹۳
ادیب فرزانه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. نوبنیاد - نبش نارنجستان چهارم - روبروی پمپ بنزین - پ. 3
تلفن :  ۲۲۲۸۵۸۱۸, ۲۲۸۳۰۸۲۴
ادیب و گلستان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پاسداران - گلستان پنجم - خ. مجید افشاری - خ. شقاقی - خ. بقایی - خ. علی دوست - پ. 5
تلفن :  ۲۲۵۱۴۶۱۶
ارشاد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - خ. یزدانیان - نبش كوچه شاد - پ. 21
مسئول آقا / خانم :  علیرضا رضوانیان
تلفن :  ۲۲۶۰۶۶۰۰, ۲۲۶۰۴۲۷۸
استاد شهریار
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه آفریقا - بعد از خیابان شهیدوحید دستگردی - خ. نور - پ. 11
مسئول آقا / خانم :  ابوالفضل فراهانی
تلفن :  ۲~۸۸۷۸۲۷۴۱
اشتیاق
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - فاز 6 - خ. گل افشان شمالی - ك. هفتم
مسئول آقا / خانم :  معصومه اشتیاق
تلفن :  ۸۸۰۸۰۱۵۰, ۸۸۰۹۲۷۶۶
ام ابیها
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - خ. شكوفه - خ. سیرجان - پ. 51 و 61
مسئول آقا / خانم :  معصومه لقمانی
تلفن :  ۳۳۳۴۸۴۴۳, ۳۳۳۴۵۶۷۹
امام حسین (ع)
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك شهیدمحلاتی - فاز 3 - م. امام علی (ع)
تلفن :  ۲۲۴۴۱۴۶۵
امام رضا (ع)
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - بعد از دانشگاه شریف - ك. اكبرآباد شمالی - ك. ناهید - پ. 7
مسئول آقا / خانم :  علیرضا عبدالهی
تلفن :  ۶۶۰۳۴۳۵۱
امام صادق (ع)
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. افسریه - ابتدای بزرگراه بسیج - نبش خیابان نهم اسلام آباد
مسئول آقا / خانم :  جمال فقیهی
تلفن :  ۳۳۱۴۲۷۵۷, ۳۳۱۴۷۱۸۳
امام صادق (ع)
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - فاز 4 - خ. زرافشان - خ. خوارزم
تلفن :  ۸۸۰۸۱۸۱۸
امام صادق (ع)
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - فاز 7 - توحید 6 - بولوار دریا - روبروی پارك دلاوران
تلفن :  ۸۸۰۸۳۷۷۰
امامت
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - انتهای خیابان برادران مظفر - ابتدای خیابان بولوار كشاورز - پ. 240
تلفن :  ۸۸۹۰۷۰۲۷
امیر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، پیچ شمیران - ابتدای خیابان شریعتی - ك. یونسی زاده - پ. 28 و 26
مسئول آقا / خانم :  مسعود دیبایی
تلفن :  ۷۷۵۲۲۱۱۱, ۷۷۶۰۰۱۴۱
امیر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، تهرانپارس - بالاتر از فلكه سوم - خ. 202 شرقی - پ. 31
تلفن :  ۷۷۸۷۵۲۷۷, ۷۷۸۷۶۸۷۷
امیرالمومنین
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك ژاندارمری - خ. ایثار - جنب بولوار خرمرودی - پ. 41
تلفن :  ۸~۴۴۲۱۴۷۹۶
امیركبیر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه رسالت - خ. عراقی - ك. عابدی - پ. 8
مسئول آقا / خانم :  معین
تلفن :  ۲۲۵۱۵۵۷۵, ۲۲۵۱۷۰۶۸
امیركبیر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه جلال آل احمد - كوی نصر - خ. 40 - پ. 76
مسئول آقا / خانم :  شعبان علی بیگی
تلفن :  ۸۸۲۷۴۷۴۲, ۸۸۲۷۵۷۹۹
امین
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، تهرانسر - بولوار گل ها - روبروی نیروی هوایی
تلفن :  ۴۴۵۶۲۴۴۴
اندیشمندان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سعادت آباد - بالاتر از میدان كاج - خ. شهیدرامین عبقری - انتهای شاخه شمالی - پ. 26
تلفن :  ۲۲۰۶۱۴۰۷
ایران
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كریمخان زند - خ. دكتر عضدی (آبان شمالی) - روبروی سازمان آب
تلفن :  ۸۸۹۰۱۷۹۴, ۸۸۹۰۴۴۳۴
ایران زمین
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چیذر - م. ندا - خ. سلیمی - پ. 18
مسئول آقا / خانم :  رضا خدایی
تلفن :  ۲۲۲۱۵۵۷۰, ۲۲۲۳۶۱۲۲
بحرالعلوم
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. 7تیر - خ. مفتح شمالی - ك. بخشی موقر - پ. 23
مسئول آقا / خانم :  علی اكبر جابری مقدم
تلفن :  ۸۸۸۲۹۲۴۶, ۸۸۸۲۸۹۵۴
بزرگمهر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - خ. زعفرانیه - خ. مقدس اردبیلی - جنب ثبت احوال - پ. 40
مسئول آقا / خانم :  اقلامی محمدعلی
تلفن :  ۲۲۰۴۰۱۰۵
بشری
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه چمران - جنب هتل اوین
تلفن :  ۲۲۳۴۱۹۵۸
بشیر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه جلال آل احمد - كوی نصر - خ. فروزانفر - ك. سوسن - پ. 11
مسئول آقا / خانم :  حسین رزازی
تلفن :  ۸۸۲۷۷۸۶۲, ۸۸۲۶۷۳۲۵
بشیر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس غیرانتفاعی - متوسطه عمومی (دبیرستان) پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. رسالت - ابتدای خیابان سرسبز غربی - پ. 199
تلفن :  ۷۷۸۹۴۹۰۸, ۷۷۸۹۱۷۹۸
صفحه آخر بعدى ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.