مدرسه راهنمایی
شاخه فعاليت مدرسه راهنمایی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱
آئین اسلام
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سرآسیاب - مهرآباد 30متری طالقانی
تلفن :  ۶۶۶۹۶۶۰۱
آئین اسلام
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - م. منیریه - خ. معیری - خ. معتمدی - پ. 14
مسئول آقا / خانم :  كبری شفیعی
تلفن :  ۶۶۴۰۲۱۰۸
آئین روشن
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، پاسداران - بهارستان 10 - خ. جهانی نیا
تلفن :  ۲۲۵۸۸۷۴۰, ۲۲۵۴۵۵۲۵
آئین روشن
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. اسدی - خ. بوعلی - محققی اول
تلفن :  ۲۲۲۴۲۴۲۲, ۲۲۲۰۱۰۴۷
آئینه روشن
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - خ. اسدی - بن بست محققی اول
مسئول آقا / خانم :  فاطمه حجتی همدانی
تلفن :  ۲۲۲۰۱۰۴۷, ۲۲۲۴۲۲۲۴
آزاده
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بزرگراه رسالت - پل سیدخندان - خ. دبستان
مسئول آقا / خانم :  خانم خلیلی
تلفن :  ۸۸۴۶۸۰۸۰
آزاده
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، جاده لشگرك - لویزان 3 - روبروی شهرك ابوذر
تلفن :  ۲۲۲۸۶۰۱۳
آزادگان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، افسریه - انتهای 15متری اول - جنب 8متری 12 - اسلام آباد
مسئول آقا / خانم :  فاطمه مهرعلیان
تلفن :  ۳۳۱۴۲۸۰۶
آزادگان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. فلسطین - خ. طوس - ك. حجت دوست - پ. 68
مسئول آقا / خانم :  دانشور
تلفن :  ۸۸۹۶۲۹۹۲
آزادگان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شمیران - جاده لشگرك - شهرك مسكونی رزمندگان - كوی لویزان 3
تلفن :  ۲۲۲۸۷۲۶۶
آزادگان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، دروازه شمیران - خ. خورشید - ك. چوبینه
مسئول آقا / خانم :  ایران مرادی
تلفن :  ۷۷۵۰۸۹۶۵
آزادگان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، جاده مخصوص كرج - تهرانسر - بولوار یاس
تلفن :  ۴۴۵۱۷۲۸۴
آزادگان اسلام
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم صادقیه - م. نور - انتهای بزرگراه رسالت - ك. ششم غربی
مسئول آقا / خانم :  محمد مومنی نسب
تلفن :  ۴۴۱۱۰۷۰۰
آزادگان اسلام
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خزانه - علی آباد شمالی - خ. شهیدهمدانی
تلفن :  ۵۵۰۵۹۱۸۱
آزادگان سدید - نمونه دولتی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك ولی عصر - حیدری جنوبی - ك. درختی
تلفن :  ۶۶۲۲۷۸۶۸
آزادی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك قدس - فاز 1 - خ. گلستان - روبروی زمین تنیس
تلفن :  ۸۸۰۹۰۰۳۲
آزادی ملت
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ظهیرالاسلام - ك. دیلمان
مسئول آقا / خانم :  جامعی
تلفن :  ۳۳۹۱۴۶۴۳
آزداگان
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، یافت آباد - م. الغدیر - جنب مسجدالغدیر
مسئول آقا / خانم :  بشیر تقوی
تلفن :  ۶۶۸۰۷۲۷۴
آسیه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهرك ولی عصر - خ. حیدری جنوبی - خ. آخوندی - نبش خیابان صنعت
مسئول آقا / خانم :  بهجت صفاری
تلفن :  ۶۶۲۲۵۵۷۵
آیت اله خامنه ای
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، انتهای خط نازی آباد - خ. بهمنیار - جنب اداره آموزش و پرورش منطقه 19
تلفن :  ۵۵۰۰۴۸۰۰
آیت اله سعیدی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امامزاده حسن - ابتدای یافت آباد
تلفن :  ۶۶۲۱۴۹۵۳
آیت اله صدر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، افسریه - شهرك مسعودیه - خ. مظاهر - جنب پارك نیكو
تلفن :  ۳۳۸۶۰۰۱۱
آیت اله طالقانی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ستارخان - خ. پاتریس لومومبا - ك. نسیم
تلفن :  ۸۸۲۵۴۴۴۰
آیت اله كاشانی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - پایین تر از خیابان جمهوری - خ. رجب بیگی - پ. 16
مسئول آقا / خانم :  ربیعی
تلفن :  ۶۶۴۱۴۳۱۸
ابرار 2
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم صادقیه - بولوار آیت اله اشرفی اصفهانی - گلستان هشتم
تلفن :  ۴۴۰۷۸۲۹۷, ۴۴۰۸۰۹۵۴
ابراهیمی
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. امام خمینی - بین خیابان خوش و قصرالدشت
مسئول آقا / خانم :  اسكندر عقبایی
تلفن :  ۶۶۸۳۸۰۰۹
ابوذر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - خ. كلینی - پ. 75
مسئول آقا / خانم :  هادی سراج
تلفن :  ۳۳۳۴۰۲۴۳
ابوذر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - خ. اوستا - پایین تر از پارك اوستا - انتهای كوچه فكور
مسئول آقا / خانم :  عباس درودی
تلفن :  ۶۶۹۲۸۳۸۹
ابوذر
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. امام حسین - خ. دماوند - خ. عاشقباه
مسئول آقا / خانم :  حسین مزینانی
تلفن :  ۷۷۵۴۸۶۷۰
ابوعلی سینا
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. دانشگاه - ك. تابش - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  احمد خلفی زاده
تلفن :  ۶۶۴۰۷۱۱۷
ارشاد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. امام حسین - خ. خانلری
مسئول آقا / خانم :  اسدپور
تلفن :  ۵۵۹۰۵۲۵۰
ارشاد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ابتدای جاده ساوه - شهرك ولی عصر - خ. شهیدرجایی
تلفن :  ۶۶۶۹۵۷۹۸
ارشاد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - خ. یخچال - نبش كوچه 22بهمن
تلفن :  ۲۲۶۰۱۰۶۴
ارشاد
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چیذر - م. ندا - ك. مدرسه
مسئول آقا / خانم :  معصومه بخشی رضازاد
تلفن :  ۲۲۲۳۵۱۳۲
ارشاد 1 و 2
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ری جنوبی - روبروی پارك كوثر - پ. 781
مسئول آقا / خانم :  ایرج یوسفی
تلفن :  ۳۳۵۶۹۶۷۶, ۳۳۱۲۴۵۹۲
ارم
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پیروزی - خ. نبرد - خ. نبی اكرم
تلفن :  ۳۳۱۷۶۷۶۷
استقلال
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، راه آهن - 20متری كوچه اسماعیلی (نان ماشینی)
تلفن :  ۵۵۶۴۰۲۵۲
اسوه
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. مهرآباد جنوبی - خ. پادگان - خ. انصاری
مسئول آقا / خانم :  درخشان
تلفن :  ۶۶۶۹۵۶۸۸
اشراق
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی پسرانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم صادقیه - م. نور - بولوار آیت اله كاشانی - بولوار آسیا - نرسیده به خیابان شربیانی - پ. 2
تلفن :  ۴۴۱۱۰۳۹۸
اشرف رهنما
حوزه فعاليت: آموزش : مدارس دولتی - راهنمایی تحصیلی دخترانه
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. خراسان - خ. طیب - پ. 400
مسئول آقا / خانم :  پوران مجیدی
تلفن :  ۳۳۷۰۳۵۹۴
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.