آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۷۶۰ مورد

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. باب همایون - پایین تر از میدان امام خمینی - پاساژ 110 - طبقه همكف - پ. 11

تلفن : ۳۳۹۳۶۳۵۰, ۳۳۹۳۷۶۸۳

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - خ. صف - پاساژ مبصر - ط. چهارم

تلفن : ۳۳۹۱۲۰۳۷

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه استانبول - ساختمان پلاسكو - ط. یازدهم - پ. 1117

تلفن : ۳۳۹۰۸۱۰۳

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. ارامنه - ساختمان فدك - ط. زیرین - پ. 8

تلفن : ۵۵۸۱۳۵۳۷

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بین جمهوری وامیراكرم - پاساژ دیبا - ط. دوم - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۹۵۲۴۹

منطقه ۱۱

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، ك. برلن - پاساژ آسیا - پ. 5 - ط. زیرزمین

تلفن : ۳۳۹۰۱۸۱۳

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار نو - ك. برلن - پاساژ كاشانی - ط. زیرزمین - پ. 29

تلفن : ۳۳۱۱۹۶۲۹

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. لاله زار نو - ك. برلن - پاساژ كاشانی - پ. 43

تلفن : ۳۳۹۰۰۰۴۹

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - پ. 148

تلفن : ۵۵۶۳۰۲۰۶

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - نرسیده به 30تیر - واحد 6 - پاساژ محسنی - ساختمان 370

تلفن : ۶۶۷۱۱۳۹۱

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - پاساژ یكتا - پ. 117

تلفن : ۵۵۸۰۲۰۷۸

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - ساختمان پلاسكو - پ. 20 - طبقه همكف

تلفن : ۳۳۱۱۵۱۱۵

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - ساختمان پلاسكو - پ. 258 - ط. سوم

تلفن : ۳۳۱۱۵۹۴۱, ۳۳۹۵۸۷۰۹

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار آهنگران - ك. كلانتری - پاساژ وطن - ط. دوم - پ. 101

تلفن : ۵۵۸۰۹۷۷۱

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، بازار - بازار آهنگرها - ك. قریبان - پاساژ صنایع - ط. اول

تلفن : ۵۵۸۰۷۲۴۲

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه كنت - پاساژ درافشان - پ. 9/3

تلفن : ۳۳۹۰۷۳۵۶

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - چهارراه امیر اكرم - خ. لبافی نژاد - پاساژ ولی عصر - ط. دوم - پ. 219

تلفن : ۶۶۴۱۴۷۶۶

منطقه ۱۱

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه سیروس - خ. 15خرداد - بازار آهنگران - ك. كلانتری - پاساژ جهان - پ. 34

تلفن : ۵۵۶۲۸۵۱۶

منطقه ۱۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، شغل : پوشاك - تولید و/یا پخش

تلفن : ۵۵۸۱۳۴۰۵

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - ساختمان پلاسكو - ط. دوم - پ. 232

تلفن : ۳۳۱۱۶۷۵۰

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. بهارستان - پاساژ بهارستان - پ. 35 - ط. دوم

تلفن : ۳۳۵۵۰۰۴۴

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. جمهوری - پشت ساختمان پلاسكو - ساختمان صمصام - طبقه همكف - پ. 104

تلفن : ۳۳۱۱۱۱۰۲

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدبهشتی - نرسیده به خیابان سهروردی شمالی - پ. 116 - ط. سوم

تلفن : ۸۸۴۰۶۷۰۰

منطقه ۷

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه سیروس - خ. 15خرداد - بازار سیداسماعیل - بازار آهنگران - ك. كلانتری - پ. 41

تلفن : ۵۵۶۰۰۶۳۷

منطقه ۱۲

پوشاك - تولید و/یا پخش

نشانی : ایران، تهران، تهران، مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی - ك. صراف ها - بن بست افشار - پ. 36 - ط. دوم واحد 4

تلفن : ۵۵۶۱۹۱۵۳

منطقه ۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۷۶۰ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.