آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵ مورد

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان آزادی - بیست و یک متری جی - شمارۀ ۶۴۹

تلفن : ۶۶۰۰۷۷۶۶/۶۶۰۰۷۷۲۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان شهید مفتح (روزلت) - میدان هفت‌تیر شمارۀ ۳/۶

تلفن : ۸۸۸۲۴۰۲۰/۸۸۸۲۸۶۴۰

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان پیروزی - صد دستگاه

تلفن : ۳۴۳۳۳۵ - ۳۴۳۳۳۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، صادقیه - فلکۀ دوم - شمارۀ ۲۰-۱۸

تلفن : ۹۴۱۴۷۳

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان مجاهدین اسلام (ژاله) - شمارۀ ۱۵۲

تلفن : ۳۳۱۲۴۹۸۷ - ۳۳۱۲۴۹۱۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان انقلاب - پل چوبی - خیابان سپاه - شمارۀ‌ ۹

تلفن : ۷۷۵۰۳۳۳۲ - ۷۷۵۰۲۲۲۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، صادقیه - فلکۀ دوم - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان شهید علی‌اکبر وحدتی - شمارۀ ۴۹

تلفن : ۹۴۶۱۷۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهرانپارس - ایستگاه داریوش - شمارۀ ۱۶۰۲

تلفن : ۷۷۸۶۲۶۸۶/۷۷۸۶۱۱۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان هفده شهریور - پانزده‌متری اول - شمارۀ ۱۰

تلفن : ۹۴۹۵۲۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان کمالی - خیابان کاشان - شمارۀ ۳۴

تلفن : ۵۴۶۶۶۶ - ۵۴۶۶۶۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان آزادی - کوچۀ نوربخش - شمارۀ ۶

تلفن : ۶۶۰۰۴۴۵۵

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان پیروزی - خیابان پنجم نیروی هوائی - شمارۀ ۷۷۲

تلفن : ۷۲۸۸۹۹ - ۷۲۸۸۸۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان شهید مدنی (نظام‌آباد) - چهارده‌متری حسینی - شمارۀ ۴۳۹

تلفن : ۷۳۷۵۵۹ - ۷۳۹۸۱۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان دماوند - ایستگاه مسجد - شمارۀ ۱۱۷۲/۱۱۷۴

تلفن : ۷۹۰۹۹۹ - ۷۹۰۵۷۵

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان خراسان - شمارۀ ۱/۶۸

تلفن : ۳۵۵۷۵۵

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان فدائیان اسلام - چهارراه بعثت - شمارۀ ۴۴۲

تلفن : ۵۵۱۶۷۹ - ۵۵۰۵۲۱۸۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان هفده شهریور - ایستگاه ورزشگاه - شمارۀ ۷۶۸

تلفن : ۳۳۱۲۸۲۹۸

نشانی : ایران، تهران، تهران، تجریش - خیابان مقصود دبیک - خیابان حسابی - شمارۀ ۵

تلفن : ۲۷۹۳۳۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، قلهک - جنب شهردای - شمارۀ ۱۵۹

تلفن : ۲۶۳۳۲۲/۲۶۳۳۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان فلسطین (کاخ) جنوبی - کوچۀ سیمرغ - شمارۀ ۲۹۹

تلفن : ۶۶۴۶۴۴۴۶ - ۶۶۴۶۶۴۷۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، قلهک - خیابان ظفر - خیابان شهید افشار - بیست و چهار متری نو نهال - شمارۀ ۵۵

تلفن : ۲۶۴۰۹۱-۲۶۱۴۰۸

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان طوس غربی - خیابان زنجان جنوبی - شمارۀ ۳۶۴

تلفن : ۶۶۰۱۵۹۶۰ - ۶۶۰۱۵۹۵۹

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان شوش شرقی - خیابان ارج - شمارۀ ۱۷۸ و ۱۸۰

تلفن : ۵۵۳۰۱۱۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان ولیعصر - روبروی خیابان استاد مطهری (تخت طاووس) - شمارۀ ۸۳۸

تلفن : ۶۲۰۰۰۰

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان وحدت اسلامی (شاپور) - خیابان فرهنگ

تلفن : ۵۸۱۱۲۳ - ۵۸۱۱۲۲

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.