آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵ مورد

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان فدائیان اسلام - دولت‌آباد - شمارۀ ۹۱۲

تلفن : ۵۹۱۱۱۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهرری - خیابان پیمان - شمارۀ ۴۳۰

تلفن : ۵۹۱۳۷۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان هفده شهریور - پانزده‌متری اول - شمارۀ ۱۰

تلفن : ۹۴۹۵۲۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان امامزاده حسن - یازده‌متری ابطحی - شمارۀ ۱۰

تلفن : ۹۴۹۵۲۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان فدائیان اسلام - چهارراه بعثت - شمارۀ ۴۴۲

تلفن : ۵۵۱۶۷۹ - ۵۵۰۵۲۱۸۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان شهید رجائی - انبار کالای راه‌آهن - شمارۀ ۶۴

تلفن : ۵۵۴۵۶۸ - ۵۵۰۰۰۵

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان شهید رجائی (یادآوران) - ایستگاه بانک - شمارۀ ۴۱۰

تلفن : ۵۵۰۳۲۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان شوش شرقی - خیابان ارج - شمارۀ ۱۷۸ و ۱۸۰

تلفن : ۵۵۳۰۱۱۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان هفده شهریور - ایستگاه ورزشگاه - شمارۀ ۷۶۸

تلفن : ۳۳۱۲۸۲۹۸

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان پیروزی - صد دستگاه

تلفن : ۳۴۳۳۳۵ - ۳۴۳۳۳۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان وثوق - خیابان شهید احمدزاده

تلفن : ۷۲۱۸۱۹ - ۷۲۰۳۵۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان پیروزی - خیابان پنجم نیروی هوائی - شمارۀ ۷۷۲

تلفن : ۷۲۸۸۹۹ - ۷۲۸۸۸۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان خراسان - شمارۀ ۱/۶۸

تلفن : ۳۵۵۷۵۵

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان مجاهدین اسلام (ژاله) - شمارۀ ۱۵۲

تلفن : ۳۳۱۲۴۹۸۷ - ۳۳۱۲۴۹۱۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان مازندران - شمارۀ ۱۰۹

تلفن : ۷۷۵۰۵۷۳۳ - ۷۷۵۰۶۹۴۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان انقلاب - پل چوبی - خیابان سپاه - شمارۀ‌ ۹

تلفن : ۷۷۵۰۳۳۳۲ - ۷۷۵۰۲۲۲۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان حر (باغشاه) - خیابان امام خمینی (سپه)

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۲۱ - ۶۶۴۰۴۴۴۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان پانزده خرداد (بوذرجمهری) - شمارۀ ۱۱۵۹

تلفن : ۳۵۰۰۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان منیریه - شمارۀ ۳۰

تلفن : ۵۸۱۴۲۷ - ۵۸۴۶۲۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان انقلاب - پیچ‌شمیران - خیابان شهید نورمحمدی - شمارۀ ۲۳

تلفن : ۳۹۲۰۰۰

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان ری - سه راه ورامین حضور - شمارۀ‌ ۴۴

تلفن : ۳۵۱۸۶۰

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان کمالی - خیابان کاشان - شمارۀ ۳۴

تلفن : ۵۴۶۶۶۶ - ۵۴۶۶۶۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان فلسطین (کاخ) جنوبی - کوچۀ سیمرغ - شمارۀ ۲۹۹

تلفن : ۶۶۴۶۴۴۴۶ - ۶۶۴۶۶۴۷۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان وحدت اسلامی (شاپور) - خیابان فرهنگ

تلفن : ۵۸۱۱۲۳ - ۵۸۱۱۲۲

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان قزوین - ایستگاه انصاری

تلفن : ۵۸۵۵۵۵

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.