آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۵ مورد

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- خالق‌آباد

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۴۴۳۰

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بافت، بافت- گوغر- چشمه سبز

تلفن : ۰۳۴۷۴۲۲-۳۲۳۵

بهداشت

نشانی : ایران، کرمانشاه، گیلانغرب، گیلانغرب- روستای گور سفید

تلفن : ۰۸۳۵۳۲۲-۲۳۷۳

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، سیرجان، سیرجان- کیلومتر ۶۰سیرجان شیراز

تلفن : ۰۳۴۵-۴۲۲۹۰۰

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بافت، بافت- کیسکان

تلفن : ۰۳۴۷۴۲۲-۳۳۴۴

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، کرمان، کرمان- روستای کاظم‌آباد

تلفن : ۰۳۴۱-۲۰۱۵

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، کرمان، کرمان- چترود- خیابان ولیعصر (عج)

تلفن : ۰۳۴۱-۲۶۴۰

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بافت، بافت- وکیل‌آباد

تلفن : ۰۳۴۷۴۲۲-۳۳۶۶

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، کهنوج، کهنوج- خیابان ژاندارمری

تلفن : ۰۳۴۹۵۲۲-۳۳۰۴

بهداشت

نشانی : ایران، کرمانشاه، کرمانشاه، روستای چشمه علیشاه

تلفن : ۰۸۳۵۳۲۲-۲۰۳۶

بهداشت

نشانی : ایران، کرمانشاه، گیلانغرب، گیلانغرب- روستای سوخور کهزاد

تلفن : ۰۸۳۵۳۲۲-۷۸۰۰-۵

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، بم- ریگان محمدآباد

تلفن : ۰۳۴۹۴۲۲-۳۲۸۵

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- طفرالجرد

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۴۴۴۲

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، راور، راور- روستای فیض‌آباد

تلفن : ۰۳۴۲۳۷۲-۳۳۲۱

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، سیرجان، سیرجان- مکی‌آباد

تلفن : ۰۳۴۵-۲۲۳۴۰

بهداشت

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده قدیم کرج- شهرک دانش- بعد از ایران خودرو

تلفن : ۰۲۶۵۷-۶۳۵۵۳

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، کرمان، کزمان- ماهان- خیابان لنگری

تلفن : ۰۳۴۱-۲۰۵۰

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، کرمان، کرمان- ماهان- خیابان لنگری

تلفن : ۰۳۴۱-۳۳۲۴

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، کهنوج، کهنوج- حسین‌آباد وزیری

تلفن : ۰۳۴۹۵۲۲-۴۴۷۰

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، کرمان، کرمان- ماهان- جنب آرامگاه شهداء

تلفن : ۰۳۴۱-۲۳۳۴

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، کهنوج، کهنوج- فلکه امام خمینی

تلفن : ۰۳۴۹۵۲۲-۴۰۱۵

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- سیریز

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۴۴۴۰

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۵ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.