تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی
شاخه فعاليت تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱
D M G دی. ام. جی
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان آفریقا (جردن)- بلوار گلشهر- پلاک ۳- شماره ۱۱
تلفن :  ۲۲۰۵۸۳۴۲
آبتین
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان ولیعصر- نرسیده به سه راه جمهوری- س رامفر- طبقه چهارم- واحد ۱۹
تلفن :  ۶۶۴۶۸۱۳۵
آبتین طب، شركت
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - فروش و/یا واردات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - نرسیده به سه راه جمهوری - ساختمان رامفر - ط. چهارم - واحد 19
تلفن :  ۶۶۴۶۸۱۳۵
آبی‌آسا
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان ایرانشهر شمالی- خیابان پرفروشان- پلاک ۱۵- طبقه چهارم- شرکت آبی‌آسا
تلفن :  ۸۸۸۹۴۳۲۸
آتیه فن تکوین
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان مطهری- خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک)- جنب کوچه آرام- پلاک ۷۰- طبقه سوم
تلفن :  ۸۸۳۰۱۰۶۱
آتیه فن تکوین
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان مطهری- خیابان سلیمان خاطر- (امیراتابک)- جنب کوچه آرام- پلاک ۷۰- طبقه سوم
تلفن :  ۸۸۳۰۱۰۶۰-۱
آذر ارتو
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - بین خیابان آذربایجان و جمهوری - پ. 42
مسئول آقا / خانم :  خامنه ای
تلفن :  ۶۶۴۰۴۸۹۲
آذر بهبود، شركت
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - ساختمان علومی - بلوك A - ط. پنجم - پ. 37
تلفن :  ۶۶۴۰۸۹۰۰, ۶۶۴۹۵۹۷۷
آذر شیمی تجهیز
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ناصرخسرو - ك. خدابنده لو - پاساژ نظام زاده - ط. زیرزمین - پ. 8
تلفن :  ۳۳۹۱۲۴۴۲, ۳۳۹۵۷۴۳۱
آذرطب
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، آذربایجان‌شرقی ، تبریز ، تبریز- خیابان امام- بالاتر از چهارراه منصور- مقابل دبیرستان طالقانی- پلاک ۵۸۴
تلفن :  ۰۴۱۱-۳۳۵۲۹۳۷
آرا طب فن، شركت
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - فروش و/یا واردات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - خ. قدس - پ. 7 - ط. پنجم
تلفن :  ۶۶۹۶۰۵۷۵, ۶۶۹۶۶۵۸۴
آرام ارتو
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - پایین تر از جمهوری - ك. رجب بیگی - پ. 6 - طبقه همكف
مسئول آقا / خانم :  نجفی
تلفن :  ۳~۶۶۴۶۰۳۴۲
آرتا شیمی، شركت
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - تولید
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ولی عصر - پایین تر از جمهوری - روبروی بانك تجارت - پ. 7/44 - ساختمان رامفر - ط. ششم - واحد 10
مسئول آقا / خانم :  علی رستمی
تلفن :  ۶۶۴۹۷۶۱۹, ۸~۶۶۹۶۴۵۳۷
آرتا طب سازان
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، میدان انقلاب- خیابان جمالزاده شمالی- خیابان فصت شیرازی- جنی خیابان ایزدی مقدم- شماره ۲- واحد ۴
تلفن :  ۶۶۴۳۴۵۰۲
آرتا طب سازان
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، میدان انقلاب- خیابان جمالزاده شمالی- خیابان فرصت شیرازی- جنب خیابان ایزدی مقدم- شماره ۲- واحد ۴
تلفن :  ۶۶۴۳۴۵۰۲
آرتا طب‌سازان
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، میدان انقلاب- خیابان جمالزاده شمالی- خیابان فرصت شیرازی- جنب خیابان ایزدی مقدم- شماره ۲- واحد ۴
تلفن :  ۶۶۴۳۴۵۰۲
آرتا طب‌سازان
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، میدان انقلاب- خیابان جمالزاده شمالی- خیابان فرصت شیرازی- جنب خیابان ایزدی مقدم- شماره ۲- واحد ۴
تلفن :  ۶۶۴۳۴۵۰۲
آرما طب درمان
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان ۷ تیر- خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمرث- شماره ۱۶- طبقه اول
تلفن :  ۸۸۸۲۰۷۶۶
آرمان تندرست
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی- س اطمینان- طبقه سوم- شماره ۱۲
تلفن :  ۶۶۴۱۳۸۷۰
آرمان پژوهش
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، انتهای خیابان اسکندری شمالی- کوچه حمید- پلاک ۱۶- واحد ۶- آرمان پژوهش
تلفن :  ۶۶۹۲۵۱۰۴
آرمین شگرف
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان شهروردی شمالی- بالاتر از خیابان شهید بهشنی- خیابان هویزه شرقی- پلاک ۵۳- طبقه اول- واحد شماره ۳
تلفن :  ۸۸۵۰۰۴۸۱-۲
آرمین طب
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان مفتح جنوبی- خیابان اردلان- پلاک ۱۱
تلفن :  ۸۸۸۱۱۴۵۱-۶
آرمین طب، شركت
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - فروش و/یا واردات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. 7تیر - خ. مفتح جنوبی - خ. اردلان - پ. 11
مسئول آقا / خانم :  كامران ورشوكار
تلفن :  ۴~۸۸۳۱۰۰۲۱
آرمینگو
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان آزادی- خیابان بهار- شماره ۴۸
تلفن :  ۸۸۸۳۲۰۰۰
آروین تك (سكوبندی آزمایشگاهی)
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - فروش و/یا واردات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. 7تیر - خ. مفتح شمالی - روبروی برج مرجان - پ. 397 - ط. سوم - واحد 6
تلفن :  ۸۸۸۴۳۸۲۷, ۸۸۸۴۶۱۵۹, ۸۸۸۳۰۵۴۴
آروین راد، شركت
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - تولید
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بولوار كشاورز - نبش خیابان فلسطین جنوبی - ك. شهیدذاكری - پ. 40 - ط. اول
مسئول آقا / خانم :  صائب وزیرزاده
تلفن :  ۸۸۸۹۸۲۹۲
آروین شیمی
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان آزادی- خیابان اوستا- تقاطع خیابان کلهر- جنب املاک اوستا- پلاک ۱۴۴
تلفن :  ۶۶۴۲۹۳۵۹
آروین شیمی
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان آزادی- خیابان کلهر (ساسان)- بین خیابان اوستا و اسکندری جنوبی- پلاک ۱۴۴
تلفن :  ۶۶۹۳۰۱۵۵
آروین شیمی
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان آزادی- خیابان اوستا- تقاطع خیابان کلهر- جنب املاک اوستا- پلاک ۱۴۴
تلفن :  ۶۶۴۲۹۳۵۹
آروین شیمی
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان آزادی- بین خیابان اوستا و اسکندری جنوبی- خیابان ساسان- پلاک ۱۴۴
تلفن :  ۶۶۴۲۹۳۵۹
آروین شیمی
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - فروش و/یا واردات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. آزادی - خ. اوستا - تقاطع شهیدكلهر - جنب املاك اوستا - پ. 144
مسئول آقا / خانم :  قاسم احمدپور
تلفن :  ۶۶۹۳۰۱۵۵, ۶۶۴۲۹۳۵۹
آروین‌راد
حوزه فعاليت: آزمایشگاه ، توانبخشی و بیمارستانی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بلوار کشاورز- ابتدای خیابان فلسطین شمالی- کوچه شهید ذاکری- پلاک ۴۰
تلفن :  ۸۸۸۹۸۲۹۲
آریا
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - بالاتر از سه راه طالقانی - روبروی سینما صحرا
مسئول آقا / خانم :  علی طالبی زنوزی
تلفن :  ۷۷۵۳۳۶۸۱, ۷۷۵۳۳۶۱۷
آریا آسا
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان ملاصدرا- نرسیده به بزرگراه کردستان- شماره ۴۸- طبقه چهارم- واحد ۱۴
تلفن :  ۸۸۷۸۳۶۶۸
آریا رندوکس
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، میدان تجریش- خیابان ولیعصر- پلاک ۱۷۷۸- طبقه سوم- واحد شماره ۸
تلفن :  ۲۲۷۰۴۸۸۸
آریا فارمه
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان ولیعصر- مقابل پارک ملت- خیابان سایه- پلاک ۴۱
تلفن :  ۲۲۰۱۸۹۲۳
آریانا
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ناصرخسرو - ك. خراسانی ها - پاساژ عطایی - بالای طبقه همكف - پ. 11
مسئول آقا / خانم :  علی اكبر نوبخت
تلفن :  ۳۳۹۰۵۵۱۸, ۳۳۹۴۹۹۲۵, ۳۳۹۳۶۰۱۹
آرین صانع
حوزه فعاليت: تجهیزات و لوازم پزشکی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان بهشتی- خیابان شهید صابونچی (مهناز)- پلاک ۲۰- طبقه دوم
تلفن :  ۸۸۷۵۶۰۲۶-۸
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر مصلائی
حوزه فعاليت: تشخیص طبی و تشخیص پزشکی و پاتوبیولوژی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بالاتر از میدان نور ـ بولوار ستاری شمالی ـ نرسیده به بولوار لاله ـ نبش بنفشه ۱۱ ـ پلاک ۳۵
مسئول آقا / خانم :  دکترمیرمجید مصلائی
تلفن :  ۰۲۱ - ۴۴۴۲۸۸۸۱
بیوشیمی خون و ادرار هورمون شناسی هماتولوژی سرولوژی ایمونولوژی انگل شناسی قارچ شناسی میکروب شناسی الکتروفورز آلرژی شناسی IUI
آزمون و اندیشه تهران
حوزه فعاليت: پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - فروش و/یا واردات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، پیچ شمیران - ابتدای خیابان شریعتی - پ. 18 - واحد 9
تلفن :  ۴~۷۷۵۲۶۹۱۳
صفحه آخر ۱۰‌تاى بعدى بعدى ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.