لیتوگرافی ـ تکثیر
شاخه فعاليت لیتوگرافی ـ تکثیر
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۵ ۴ ۳ ۲۱
آئین
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - نرسیده به پل چوبی - نبش كوچه اعتمادی - پ. 266 - ط. دوم
تلفن :  ۷۷۵۲۰۰۳۵, ۷۷۶۰۳۳۰۸
آئین پیام
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. استادنجات الهی - ساختمان شماره 55 - ط. پنجم
مسئول آقا / خانم :  علی زارعی
تلفن :  ۸۸۸۰۰۳۰۰
آبرنگ
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - خ. فخررازی - خ. وحید نظری - بین فروردین و فخررازی - ك. فرزانه - پ. 220 - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  احمد ابوالحسنی
تلفن :  ۶۶۴۱۱۱۷۱, ۶۶۴۰۴۹۷۷
آرا گرافیك، شركت
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سهرودی شمالی - بالاتر از چهارراه مطهری - خ. حسینی - ش. 12 - ط. دوم - واحد 10
تلفن :  ۸۸۷۴۴۴۲۸, ۸۸۷۴۴۲۲۸
آرش
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - روبروی لاله زار نو - خ. رامسر - پ. 14 - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  محمود امین دهقان
تلفن :  ۸۸۸۲۵۳۷۳
آزادی
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. منوچهری - ك. ژاندارك - پ. 172 - روبروی مسجد امام رضا
مسئول آقا / خانم :  نصراله دادگر
تلفن :  ۳۳۹۰۱۵۸۴
آفتاب
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وحدت اسلامی - بین خیابان مولوی و میدان وحدت اسلامی - روبروی دبیرستان ملك پور - پ. 716
مسئول آقا / خانم :  روشن بین
تلفن :  ۵۵۳۸۵۸۳۴
آهو
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سمیه - تقاطع خیابان مفتح - پ. 1 - ط. زیرزمین
مسئول آقا / خانم :  ابوالفضل دودانگه
تلفن :  ۸۸۸۳۲۴۶۶, ۸۸۸۳۲۴۴۷
آینده پرداز
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شهیدمطهری - نرسیده به مفتح - پ. 234 - ط. دوم غربی
مسئول آقا / خانم :  رضا محمودی
تلفن :  ۸۸۸۴۴۱۹۶, ۸۸۸۲۲۹۵۳, ۸۸۳۰۹۹۴۹, ۸۸۸۳۵۸۵۴
اردلان
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - خ. ابوریحان - خ. روانمهر - پ. 69 - زنگ دوم
مسئول آقا / خانم :  قاسم علی اكبری
تلفن :  ۶۶۴۶۲۳۸۳
ارغوان
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - روبروی لاله زار نو - خ. رامسر - پ. 14 - ط. سوم
مسئول آقا / خانم :  رضا انصاری
تلفن :  ۸۸۸۲۷۷۳۷
اروند
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ظهیرالاسلام - ك. رزاقی - پ. 18
مسئول آقا / خانم :  نظری گردآلویی
تلفن :  ۳۳۱۱۴۰۵۸
اشكان
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، ضلع شمالی میدان بهارستان - ط. سوم - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  شیرلقب
تلفن :  ۳۳۹۱۴۳۱۳
اطلس
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. كریمخان زند - خ. حافظ - ابتدای پل هوایی - پ. 528 - ط. چهارم - واحد 8
مسئول آقا / خانم :  عزیز خسروی
تلفن :  ۸۸۸۹۳۵۱۱
افشار
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. انقلاب - سینما سانترال - ك. مهرناز - ساختمان 110 - ط. دوم - پ. 18
مسئول آقا / خانم :  علی كرمی
تلفن :  ۶۶۹۳۱۳۱۹
الوان
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. طالقانی - پ. 369/1 - (ساختمان كوه نور) - ط. ششم
مسئول آقا / خانم :  محمدعلی مداح
تلفن :  ۸۸۳۰۱۶۴۷, ۸۸۸۴۶۷۰۵
امروز
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فردوسی - ك. خواندنی ها - پ. 12
مسئول آقا / خانم :  احمد جاوید
تلفن :  ۶۶۷۱۶۷۶۳, ۶۶۷۲۹۴۵۸
امید
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بعد از سینما اروپا - ك. محمودی - پ. 4
مسئول آقا / خانم :  ناصر جعفریان
تلفن :  ۳۳۹۱۳۲۶۳
امین گرافیك، شركت
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - روبروی سینما صحرا - خ. مزین الدوله - ش. 35 - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  هادی احمدی
تلفن :  ۷۷۵۰۲۴۹۲
بابك
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. وصال - پ. 27 - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  محمد پورزنگی آبادی
تلفن :  ۶۶۴۶۴۱۰۲, ۶۶۴۹۲۶۳۲
برجی
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. لاله زار جنوبی - ك. باربد (ملی) - پاساژ سرای لاله زار - پ. 55
مسئول آقا / خانم :  علی برجی
تلفن :  ۳۳۱۱۷۶۹۹
برلیان
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام - بالاتر از چهارراه گلوبندك - پاساژ خاورمیانه - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  محمد اباسلت
تلفن :  ۵۵۶۳۹۸۶۳
برنا
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - نبش خیابان فخررازی - ساختمان 131 - واحد شماره 2
تلفن :  ۶۶۴۰۲۲۰۸
بزرگمهر
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - خ. اردیبهشت - بن بست مبین - پ. 239
مسئول آقا / خانم :  عبدالعلی تیموری
تلفن :  ۶۶۴۶۳۲۴۱
بصیر
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. بهار شمالی - خ. جواد كارگر - ش. 35
مسئول آقا / خانم :  محمد سمیعی زاده
تلفن :  ۷۷۶۰۹۵۲۴, ۷۷۵۰۰۷۹۶
بهار
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سپهبد قرنی - روبروی بیمارستان آپادانا - ط. اول - پ. 224
مسئول آقا / خانم :  محمد متقیان
تلفن :  ۸۸۹۰۵۶۲۵
تارنگ، شركت
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. طالقانی شرقی - تقاطع خیابان مفتح - ش. 266/4 - ط. اول
تلفن :  ۸۸۸۲۴۱۶۰, ۸۸۸۲۱۱۶۴, ۸۸۸۴۳۲۰۶, ۸۸۸۲۶۳۳۴
ترام
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سهروردی شمالی - خ. سورنا - نرسیده به میدان تختی - پ. 84 - ط. اول
مسئول آقا / خانم :  ساری
تلفن :  ۸۸۷۴۲۸۳۴
تران سنج
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - ابتدای خیابان شریعتی - ك. بیرجند - پ. 21
مسئول آقا / خانم :  اسداله ضمیری
تلفن :  ۷۷۵۰۳۷۳۰
تصویر
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. حافظ - تقاطع خیابان طالقانی - پ. 446 - ط. سوم
مسئول آقا / خانم :  جعفر ناصر جاهد
تلفن :  ۶۶۴۶۵۳۸۴
تندیس
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. انقلاب - جنب لاله زار نو - ساختمان 609 - ط. ششم - ش. 18
مسئول آقا / خانم :  جمشیدی
تلفن :  ۶۶۷۱۸۸۱۸, ۶۶۷۳۷۹۱۸
تهران كارت
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. هاشمی - نرسیده به بولوار استادمعین - پ. 1422
تلفن :  ۶۶۰۳۶۹۶۴
تیراژه
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. شریعتی - پیچ شمیران - جنب بانك سپه - پ. 10 - ط. دوم
مسئول آقا / خانم :  عنایت اله گندمكار
تلفن :  ۷۷۵۰۰۶۳۷, ۷۷۵۳۰۲۸۳, ۷۷۵۰۸۶۶۳, ۷۷۵۲۳۵۷۷
جام جم
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. حافظ - خ. سخایی - نرسیده به تقاطع خیابان 30تیر - پ. 57
مسئول آقا / خانم :  حاجی حسینی
تلفن :  ۶۶۷۰۴۲۶۴
جهان شناسی
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی شمالی - خ. قائدی - ساختمان 372 - ط. دوم - پ. 7
تلفن :  ۷۷۵۳۱۲۶۴, ۷۷۵۲۸۸۳۵
جواهری
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ظهیرالاسلام - ك. منوچهری - پ. 13
مسئول آقا / خانم :  شیرین جواهری
تلفن :  ۷۷۵۳۴۲۷۲, ۷۷۵۳۲۵۶۹
حمید
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ایرانشهر جنوبی - روبروی مسجد جلیلی - ساختمان 35 - ط. سوم - ش. 12
مسئول آقا / خانم :  علی واحدی
تلفن :  ۸۸۳۰۸۴۶۲
خاتم
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. استادنجات الهی - ك. سلمان پاك - پ. 32 - ط. سوم
تلفن :  ۸۸۸۰۶۵۷۹
خانه چاپ و طرح
حوزه فعاليت: چاپ افست و دیجیتال
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خیابان آزادی ـ پلاک ۶۶۳
تلفن :  ۰۲۱-۶۶۰۴۲۷۰۰
خانه گراور، شركت
حوزه فعاليت: چاپ و نشر : لیتوگرافی
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی شمالی - خ. رضا نادری - پ. 79
تلفن :  ۷۷۵۳۲۵۰۵
صفحه آخر بعدى ۵ ۴ ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.