همکلاسی فهرست شهرهای استان قم مکان‌های آموزشی شهر قم
همکلاسی:
جستجوی همکلاسی
مکان آموزشی:
جستجوی مکان آموزشی
پیشنهاد مکان آموزشی
پروفایل من
راهنما
 مشخصات مکان آموزشی
  نام مکان آموزشی   مدرسه غیر انتفاعی هدایت
  نوع مکان آموزشی  دبستان غیرانتفاعی
  جنسیت مورد پذیرش  پسرانه
  منطقه شهری   ۴
  منطقه آموزشی   ۴
  نشانی مکان آموزشی قم ، قم ، قم/قم /ایران مرینوس / صفاشهر/کوچه۳۶
۰ نفر دانش‌آموختگان ثبت شده  |  چاپ  |  بازگشت