همکلاسی فهرست شهرهای استان آذربایجان‌غربی ‌ مکان‌های آموزشی شهر ارومیه
همکلاسی:
جستجوی همکلاسی
مکان آموزشی:
جستجوی مکان آموزشی
پیشنهاد مکان آموزشی
پروفایل من
راهنما
 مشخصات مکان آموزشی
  نام مکان آموزشی   آموزشکده فنی وحرفه ای دختران
  نوع مکان آموزشی  دانشگاه دولتی
  جنسیت مورد پذیرش  دخترانه
  منطقه شهری   حافظ
  نشانی مکان آموزشی آذربایجان‌غربی ‌ ، ارومیه ، ارومیه ـخیابان حافظ۱
۰ نفر دانش‌آموختگان ثبت شده  |  چاپ  |  بازگشت