همکلاسی فهرست شهرهای استان تهران مکان‌های آموزشی شهر تهران
همکلاسی:
جستجوی همکلاسی
مکان آموزشی:
جستجوی مکان آموزشی
پیشنهاد مکان آموزشی
پروفایل من
راهنما
 مشخصات مکان آموزشی
  نام مکان آموزشی   تجلی (شاهد)
  نوع مکان آموزشی  دبستان دولتی
  جنسیت مورد پذیرش  دخترانه
  منطقه آموزشی   ۴
  نشانی مکان آموزشی تهران ، تهران ، شهید آیت (نارمک)
۰ نفر دانش‌آموختگان ثبت شده  |  چاپ  |  بازگشت