همکلاسی فهرست شهرهای استان اصفهان
همکلاسی:
جستجوی همکلاسی
مکان آموزشی:
جستجوی مکان آموزشی
پیشنهاد مکان آموزشی
پروفایل من
فهرست مکانهای آموزشی شهر اصفهان
راهنما
دانشگاه  ( ۱۶ )   دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی  ( ۳۲ )   هنرستان  ( ۸ )   راهنمایی  ( ۱۶ )   دبستان  ( ۱۴ )   مهدکودک(پیش‌دبستان)  ( ۴ )  
صفحه آخر بعدى ۲۱
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی شهیداژه ای ـ تیزهوشان ـ سمپاد ( ۲ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - خیابان صفه ـ درب غربی دانشگاه اصفهان
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی سعدی ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ چهارراه دانشگاه
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی البرز ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی عدل ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ خیابان هزارجریب
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی شاهدایثار ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ خیابان هزارجریب
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی دبیرستان سادات ( ۱ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی کاروان ادب ( ۲ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ خیابان هشت بهشت ـ پیش دانشگاهی کاروان ادب
 منطقه آموزشی: ۲
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی دبیرستان ادب ( ۳ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ بلوار هشت بهشت ـ روبروی آموزش و پرورش کل استان اصفهان
 منطقه آموزشی: ۲
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی شهید علی اکبر اژه ای ( ۲ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان خ صفه دانشگاه اصفهان
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی شهید چمران ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - خ. جی ـ پزوه
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی دبیرستان حاج عبدالحسین سلامت ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - چهارراه شکرشکن ابتدای خیابان هاتف روبه رویه پمپ بنزین
 منطقه آموزشی: 4
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی شبانه‌روزی نمو نه دولتی حاج مرتضی سلامتیان ( ۳ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - بلوار امام خمینی ـ نرسیده به شاپور جدید ـ خیابان دانش ـ دبیرستان نمونه دولتی سلامتیان
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی شبانه‌روزی آیت الله طالقانی ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - خ جی
 منطقه آموزشی: ۵
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی غیرانتفاعی دبیرستان امام محمد باقر(ع) ( ۲ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی غیرانتفاعی پویندگان ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی غیرانتفاعی امام موسی کاظم(ع) ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ اتوبان ذوب آهن
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی غیرانتفاعی روزبه ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ خیابان محتشم کاشانی
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی غیرانتفاعی فارابی ( ۱ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - خیابان طیب
 منطقه آموزشی: ۵
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی غیرانتفاعی دبیرستان سادات ( ۱ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - خیابان کاوه ـ کوی دبیرستان سادات
 منطقه آموزشی: ۵
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی آزاد ادب ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - باوار هشت بهشت
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
صفحه آخر بعدى ۲۱