همکلاسی فهرست شهرهای استان اصفهان
همکلاسی:
جستجوی همکلاسی
مکان آموزشی:
جستجوی مکان آموزشی
پیشنهاد مکان آموزشی
پروفایل من
فهرست مکانهای آموزشی شهر اصفهان
راهنما
دانشگاه  ( ۱۶ )   دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی  ( ۳۲ )   هنرستان  ( ۸ )   راهنمایی  ( ۱۶ )   دبستان  ( ۱۴ )   مهدکودک(پیش‌دبستان)  ( ۴ )  
پسرانه دانشگاه آزاد دانشگاه ازاد واحد شهر مجلسی ( ۲ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - شهر علامه مجلسی دانشگاه آزاد مجلسی
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
دخترانه دانشگاه دولتی پیام نور نجف آباد ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - ذکر نشده است.
 جنسیت مورد پذیرش: دخترانه
دخترانه دانشگاه دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی علویجه ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان علویجه بلوار دانشگاه
 جنسیت مورد پذیرش: دخترانه
مختلط دانشگاه آزاد واحدخوراسگان ( ۱ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - خوراسگان
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه دولتی اصفهان ( ۱۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - بلواردانشگاه
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه آزاد خمینی شهر ( ۳ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ خمینی شهر
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه دولتی هنر ( ۱ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ خیابان حکیم نظامی
 منطقه آموزشی: ۳
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه آزاد پیام نور زرین شهر ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - زرین شهر
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه دولتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( ۳ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان ـ بلوار دانشگاه
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهائی ( ۵ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان،شهرجدید بهارستان،نبش بلوار فرشته،دانشگاه شیخ بهائی
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه دولتی دانشگاه صنعتی اصفهان ( ۱۳ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - بلوار دانشگاه
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه آزاد فلاورجان ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - خـیابان فردوسی
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه دولتی پیام نور اصفهان ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - خ کهندژ ـ بالاتر از سه راهی رهنان
 منطقه آموزشی: ۸۱۴۶۵/۶۱۷
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اصفهان ( ۵ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه غیرانتفاعی موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان کیلومتر۵اتوبان شهید دستجردی سپاهانشهر بلوار قائم جنوبی
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط
مختلط دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفانی ( ۱ دانش‌آموخته)
 نشانی: اصفهان - اصفهان کیلومتر۵ اتوبان شهید دستجردی سپاهانشهر بلوار قائم جنوبی
 جنسیت مورد پذیرش: مختلط