همکلاسی فهرست شهرهای استان چهارمحال و بختیاری
همکلاسی:
جستجوی همکلاسی
مکان آموزشی:
جستجوی مکان آموزشی
پیشنهاد مکان آموزشی
پروفایل من
فهرست مکانهای آموزشی شهر فرخ‌شهر
راهنما
دانشگاه  ( ۳ )   دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی  ( ۸ )   هنرستان  ( ۴ )   راهنمایی  ( ۸ )   دبستان  ( ۱۷ )   مهدکودک(پیش‌دبستان)  ( ۶ )  
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی طاهرزاده ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: فرخ‌شهر - خ مطهری
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی شهیدصالحی ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: فرخ‌شهر - بلوار ۱۵خرداد
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی شهیدصالحی ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: فرخ‌شهر - بلوار۱۵خرداد
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی غیرانتفاعی المهدی ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: فرخ‌شهر - خ سرحدی
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
پسرانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی غیرانتفاعی موعود ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: فرخ‌شهر - خ شهداجنب مخابرات
 جنسیت مورد پذیرش: پسرانه
دخترانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی شهیدمظلوم ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: فرخ‌شهر - خ 22بهمن جنب سپاه
 جنسیت مورد پذیرش: دخترانه
دخترانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی دولتی الزهرا ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: فرخ‌شهر - خ 17شهریور
 جنسیت مورد پذیرش: دخترانه
دخترانه دبیرستان/ پیش‌دانشگاهی شبانه‌روزی شاهد ( ۰ دانش‌آموخته)
 نشانی: فرخ‌شهر - بلوار15خرداد
 جنسیت مورد پذیرش: دخترانه