محيط طبيعى

محيط طبيعي، شامل منابع طبيعى مورد نياز بازاريابان بعنوان عوامل ورودى يا منابعى مى‌گردد که تحت تأثير فعاليت‌هاى بازاريابى قرار مى‌گيرند. بازاريابان بايد چهار روند زير در محيط طبيعى را بشناسند: کمبود مواد اوليه، افزايش هزينه انرژي، افزايش سطح آلودگي، دخالت دولت در مديريت منابع طبيعي.

کمبود مواد اوليه

هوا و آب ممکن است جزو منابع تمام‌نشدنى محسوب گردند، ولى بعضى از گروه‌ها در اين زمينه خطرى بلندمدت را پيش‌بينى مى‌کنند. طرفداران محيط زيست براى ممنوع کردن استفاده از اقلام خاصى که به‌نحوى به لايه اوزن آسيب مى‌رساند، اقداماتى را به‌عمل آورده‌اند. منابع احيا‌‌شدنى نظير جنگل‌ها و مواد غذايى بايد به‌طور معقول و منطقى مورد استفاده قرار گيرند.


منابع تمام‌شدنى نظير نفت، زغال‌سنگ و مواد معدنى مختلف نيز با مشکل عمده روبرو هستند. شرکت‌هاى توليد‌کننده کالاهايى که به اين مواد معدنى کمياب نياز دارند با افزايش قابل ملاحظه هزينه روبرو مى‌شوند، حتى اگر اين مواد به حد کافى موجود و در دسترس باشند. البته انتقال اين هزينه‌ها به مصرف‌کننده توسط اين شرکت‌ها نيز چندان ساده نخواهد بود. به هر حال مؤسسات اکتشافى و تحقق و توسعه مى‌توانند از طريق جستجو براى مواد و منابع جديد مثمرثمر واقع شوند.

افزايش هزينهٔ انرژى

يکى از منابع تجديدنشدنى نفت است. نفت جدى‌ترين مسئله براى آيندهٔ رشد اقتصادى است. اقتصاد کشورهاى عمده صنعتى به‌طور قابل‌توجهى به نفت وابسته است و تا زمانى که يک ماده ديگر نتواند از لحاظ اقتصادى جانشين آن شود اين ماده همچنان بر اوضاع سياسى و اقتصادى جهان مسلط باقى خواهد ماند.

افزايش سطح آلودگى

صنعت، تقريباً همواره سبب آسيب کيفيت محيط زيست طبيعى خواهد شد. رها شدن ضايعات هسته‌اى و شيميايي، سطح خطرناک ترکيبات جيوه‌اى در اقيانوس‌ها، مقدار د.د.ت و مواد آلوده‌کننده شيميايى در خاک و مواد غذايى و کثيف شدن محيط زيست با بطري، پلاستيک و ساير اقلام بسته‌بندى در اين مورد قابل ذکر هستند.


از طرف ديگر همين نگرانى‌هاى عمومى براى بازاريابان هوشيار فرصت بازاريابى به‌وجود مى‌آورد. ايجاد بازار مناسب براى انواع پاک‌کننده‌ها، مراکز احيا و غيره از جمله اين فرصت‌ها به شمار مى‌آيند. اين امر نهايتاً به کاوش براى راه‌هاى جديد توليد کالاهايى با بسته‌بندى بى‌ضرر براى محيط زيست مى‌انجامد.

دخالت دولت در مديريت منابع طبيعى

ادارات مختلف دولتي، در حفاظت از محيط زيست نقش فعالى برعهده دارند. براى مثال، اداره بهداشت محيط زيست در سال ۱۹۷۰ براى مبارزه با آلودگى محيط زيست به‌وجود آمد. اين اداره با تعيين و به مورد اجرا قرار دادن استانداردهاى آلودگي، تحقيقات دربارۀ علل آلودگى را اداره و هدايت مى‌کند.


مديريت بازاريابى بايد به محيط زيست طبيعى توجه داشته باشد. انتظار مى‌رود فعاليت‌هاى اقتصادى در آينده با تشديد کنترل دولت و گروه‌هاى ذينفع روبرو گردند. و بازاريابان به جاى مقابله با ضوابط و مقررات، بايد به‌منظور ارائه راه‌حل‌هاى مناسب براى مشکلات مربوط به مواد اوليه و انرژى فراروى کشور، مساعدت لازم را به‌عمل آورند.

محيط تکنولوژيک

محيط تکنولوژيک از نيروهايى تشکيل مى‌شود که پيشرفت‌هاى فنى جديد و فرصت توليد کالا و ايجاد بازار جديد را تحت تأثير قرار مى‌دهند. پيشرفت‌هاى فني، شگفتى‌هايى نظير پنى‌سيلين، پيوند اعضاى بدن و سوپرکامپيوترها را به‌وجود آورده است.پيشرفت‌هاى فنى فرصت‌ها و بازارهاى جديدى را به ارمغان مى‌آورند. بازاريابان بايد به روند پيشرفت‌هاى فنى که در زير مى‌آيند، توجه داشته باشند که عبارتند از:

سرعت پيشرفت‌هاى فنى

بسيارى از کالاهاى معمولى امروزى حتى يکصد سال پيش هم وجود نداشته است. شرکت‌هايى که همگام با پيشرفت‌هاى فنى قدم برنمى‌دارند خيلى زود محصولات خود را قديمى مى‌يابند. آنها همچنين فرصت‌هاى بازار و امکان توليد کالاى جديد را نيز از دست خواهند داد.

فرصت‌هاى نامحدود

هم اکنون دانشمندان به کاربرد طيف گسترده‌اى از پيشرفت‌هاى فنى جديد اشتغال دارند. پيشرفت‌هاى فنى که محصولات و فرآيند توليدى ما را متحول خواهند ساخت. هيجان‌آورترين فعاليت هم اکنون به تکنولوژى حيات، سيستم الکترونيکى مينياتوري، روبات‌ها و علم مواد اختصاص يافته است.

بودجه زياد تحقيق و توسعه

محققين بيشتر علاقه‌مند هستند مسائل و مشکلات علمى را حل کنند و به توليد کالاهاى بازارپسند رغبتى نشان نمى‌دهند. شرکت‌ها نيز در تلاش براى جهت‌يابى بازاريابي، بيشتر از کارکنان بازاريابى در تيم‌هاى تحقيق و توسعه استفاده مى‌کنند.

تمرکز بر تغييرات جزئى

نظر به اين‌که توليد و ارائه کالا و پيشرفت‌هاى فنى جديد مستلزم هزينه‌اى سنگين است، بسيارى از شرکت‌ها به‌جاى به مخاطره انداختن خود از طريق ابداع و نوآوري، همان توليدات قبلى خود را با اندکى تغيير و اصلاح روانه بازار مى‌کنند.

افزايش مقررات

هرچه کالاها پيچيده‌تر مى‌شوند نياز عمومى براى اطمينان از آنها نيز افزايش مى‌يابد. از اين‌رو، ادارات دولتى پس از انجام رسيدگى‌هاى لازم، نسبت به منع توليد و فروش کالاهاى نامطمئن اقدام مى‌کنند. اداره نظارت بر دارو و مواد غذايي، مقررات بسيار پيچيده‌اى براى آزمايش داروهاى جديد وضع کرده است. کميسيون بررسى ايمنى کالاهاى مصرفي، استانداردهاى ايمنى خاصى براى کالاهاى مصرفى تعيين مى‌کند و در صورت عدم رعايت اين معيارها، شرکت‌ها مشمول جريمه خواهند شد. وضع اين گونه مقررات سبب افزايش هزينه تحقيق و طولانى‌تر شدن فاصله ميان ايجاد ايده کالا و توليد آن مى‌شود. بازاريابان هنگام جستجو براى کالاهاى جديد و توليد آنها بايد از اين مقررات آگاهى کامل داشته باشند.