اکثر صنايع، دارى يک رهبر بازار شناخته شده‌ هستند. رهبر بازار، شرکتى است که صاحب بيشترين سهم بازار است. يک رهبر معمولاً در مواردى نظير قيمت فروش، معرفى و توليد کالاى جديد، پوشش توزيعى و هزينه‌هاى تبليغاتي، ديگر شرکت‌ها را رهبرى و هدايت مى‌کند. رهبر بازار مى‌تواند هم مورد احترام باشد و هم نباشد و اين چندان مهم نيست. مهم فقط اين است که ساير شرکت‌ها تسلط و برترى رهبر را پذيرفته باشند. رهبر، شرکتى است که مورد توجه رقبا واقع مى‌شود، شرکتى است که براى برترى بر آن تلاش مى‌شود، شرکتى است که از آن تقليد مى‌شود و بالاخره شرکتى است که از آن دورى مى‌شود.


رهبران بازار همواره در پى آن هستند که در مقام اول بمانند. آنها براى تأمين اين خواسته بايد در راستاى تحقق سه هدف، سخت بکوشند. نخست بايد بکوشند در بازار، حجم تقاضاى کل را افزايش دهند. دوم، بايد با عمليات تهاجمى و تدافعى از سهم بازار فعلى خود، قوياً حفاظت کنند. و سوم، حتى در صورت ثابت بودن حجم تقاضاى بازار، بکوشند سهم بازار خود را افزايش دهند. بنابراين خط‌مشى‌هاى رهبر بازار عبارتند از:

افزايش تقاضاى کل بازار

يک رهبر معمولاً بيش از سايرين از افزايش تقاضاى کل بازار متنفع مى‌شود. اگر امريکائيان بيشتر عکس بگيرند کداک بيش از سايرين درآمد خواهد داشت، زيرا فروش بيش از ۸۰ درصد فيلم اين کشور در اختيار اين شرکت قرار دارد. اگر کداک بتواند امريکائيان بيشترى را متقاعد کند که عکس بگيرند يا از مناسبت‌ها يا رويدادهاى بيشترى عکس بگيرند يا در هر مناسبت يا رويداد، عکس بيشترى بگيرند سود زيادى به چنگ خواهند آورد. به‌طورکلي، رهبر بازار بايد همواره به دنبال مصرف‌کنندگان جديد، موارد مصرف جديد و مصرف بيشترى کالاهاى خود باشد.

مصرف‌کنندگان جديد

هر نوع کالايى داراى خريدارانى است که از وجود آن اطلاع ندارند، يا اگر هم اطلاع دارند به دلايلى نظير قيمت يا فقدان ويژگى‌هاى خاصى از خريد آن امتناع مى‌کنند. يک فروشنده معمولاً مى‌تواند در همه جا مصرف‌کنندگان جديد را پيدا کند.

موارد مصرف جديد

راه ديگرى که بازارياب مى‌تواند از آن براى گسترش بازار خود استفاده کند، کشف موارد مصرف جديد براى يک کالا است. شرکت دوپان و نايلون توليدى اين شرکت نمونه خوبى براى کشف موارد مصرف جديد براى يک کالا است. شرکت دوپان و نايلون توليدى اين شرکت نمونه خوبى براى کشف موارد مصرف جديد براى يک کالا است. هر وقت يک نايلون وارد دوره بلوغ خود شده براى آن موارد مصرف جديدى هم کشف شده است. نايلون اولين بار به صورت الياف در توليد چتر نجات مورد استفاده قرار گرفت. بعد از آن در توليد جوراب زنانه استفاده شد. سپس به‌عنوان مواد اوليه اصلى در توليد پيراهن و بلوز به‌کار رفت. استفاده از آن در تاير اتومبيل، پرده، مبل و موکت موارد استفاده بعدى نايلون است.

مصرف بيشتر

خط‌مشى ديگر براى گسترش بازار، متقاعد کردن مردم است به استفاده بيشتر از کالا يا استفاده بيشتر از کالا در هر فرصت و موقعيت. شرکت کمپبل براى اين‌که مردم را به خوردن بيشتر سوپ تشويق کند از آگهى سوپ غذاى خوبى است استفاده مى‌کند. اين شرکت همچنين از آگهى‌هاى تبليغاتى استفاده مى‌کند که در آنها دستورات تهيه غذاى جديدى ارائه مى‌شود.