تقريباً هر صنعتى داراى شرکت‌هايى است که به‌عنوان هدف، خدمت به خلأهاى موجود در آن صنعت را برگزيده و در آن تبحر و تخصص يافته‌اند. اين شرکت‌ها به‌ جاى هدف قرار دادن کل بازار يا حتى قسمت‌هاى بزرگ بازار، بعضى از قسمت‌هاى بازار را هدف مى‌گيرند، يا به بيانى ديگر جاهاى خالى را پر مى‌کنند. شرکت‌هاى کوچکى که داراى منابع چندان قابل‌توجهى نيستند، اغلب از اين رويه استفاده مى‌کنند. بايد توجه داشت که قسمت‌هاى کوچک‌تر شرکت‌هاى بزرگ هم مى‌توانند از اين خط‌مشى استفاده کنند.


مسئله حائز اهميت در تمرکز تخصص است. شرکت تمرکزدهنده بايد به تبحر و تخصص لازم در حيطه بازار، مشتري، محصول توليدى يا ترکيب عناصر بازاريابى دست يابد. لذا براى تشريح بيشتر خط‌مشى‌هاى تمرکز‌دهندهٔ بازار بايد زمينه‌هاى تخصصى توضيح داده شوند. يک شرکت تمرکزدهندهٔ بازار در زمينه‌هاى زير مى‌تواند متخصص شود:

متخصص در استفاده نهايى

شرکت در خدمت به يک نوع مشترى نهايى تبجر و تخصص پيدا مى‌کند. همچون يک شرکت حقوقى که مى‌تواند در حقوق جنايي، مدنى و تجارت، متبحر و متخصص شود.

متخصص سطح عمودى

شرکت در سطح بخصوصى از سيکل توليد و توزيع تخصص پيدا مى‌کند. همچون يک شرکت توليد‌کننده فرآورده‌هاى مسى که در توليد مس خام، اجزا و قطعات مسى يا محصولات نهايى مسى متخصص مى‌شود.

متخصص برحسب اندازه مشترى

شرکت در فروش به گروه خاصى از مشتريان کوچک، متوسط يا بزرگ، متبحر مى‌شود. بسيارى از تمرکزدهندگان در خدمت به مشتريان کوچکى متخصص مى‌شوند که شرکت‌هاى بزرگ از آنها غافل شده‌اند.

متخصص مشتريان خاص

شرکت، فروش را محدود به مشتريان خاص مى‌کند. بسيارى از شرکت‌ها محصولات خود را منحصراً به يک مشتري، مثلاً شرکت سيرز با جنرال موتورز مى‌فروشند.

متخصص ويژگى کالا

شرکت در توليد يک کالا، يک خط يا کالايى با ويژگى خاص، تخصص پيدا مى‌کند. مثلاً در صنعت توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، شرکت‌هايى هستند که فقط به توليد ميکروسکوپ يا حتى عدسى ميکروسکوپ اشتغال دارند.

متخصص کيفيت و قيمت کالا

شرکت در قسمت کيفيت بالا و قيمت بالاى بازار يا کيفيت نه چندان مطلوب و قيمت پايين بازار فعاليت مى‌کند. همچون شرکت هيولت - پاکارد که در بازار ماشين‌حساب‌هاى دستى با کيفيت بالا و قيمت نسبتاً بالا فعاليت دارد.

متخصص در ارائه خدمات

شرکت خدماتى به مشتريان ارائه مى‌کند که ساير شرکت‌ها نمى‌کنند. همچون بانکى که تلفنى درخواست تسهيلات مالى را دريافت مى‌کند و پول را در محل به مشترى تحويل مى‌دهد.

متخصص جغرافيايى

شرکت، فعاليت‌هاى فروش را محدود به يک محل، منطقه يا قسمت خاصى از جهان مى‌کند.