ابزار جستجو دست کم به دو دليل مهم هستند. ابتدا اين‌که اينترنت منبع مهمى از اطلاعات تجارى است و جستجو براى اطلاعات ضرورى مى‌باشد. دوم، يک ناشر وب سايت بايد بتواند از ابزار جستجو جهت معروف شدن وب سايت خود استفاده نمايد.


ابزار جستجوى زيادى وجود دارد که مهم‌ترين آنها عبارتند از:


- درخت‌هاى اطلاعاتى (مانند www.yahoo.com): فهرست‌هايى از سايت‌ها هستند که معمولاً براساس کيفيت سايت‌ها توسط افراد انتخاب و طبقه‌بندى مى‌شوند. تعدادى از اين درخت‌هاى اطلاعاتى مانند ياهو، تا حد زيادى براساس تقاضاهاى صاحبان وب‌ کار مى‌کنند. و برخلاف آن نمونه‌هايى مانند www.miningco.com (گاهى‌‌‌اوقات راهنماى کارشناسى نيز ناميده مى‌شوند) سفارشات کسى را نمى‌پذيرند و ادعا مى‌نمايند نسبت به ياهو از لحاظ سياسى دچار اشتباهاتي هستند. اين درختچه‌هاى اطلاعاتى مى‌توانند در زمينه‌هاى خاص نيز تخصصى باشند.


- موتورهاى جستجو (مانند www.infoseek.com, www.Iycos.com, www.excite.com, www.altavista.com): روبوت‌هاى مورد استفاده براى جستجوى شبانه‌روزى سايت‌هاى جديد، بهترين موتورهاى جستجوى مورد استفاده که تقريباً تمام شبکه را تحت پوشش قرار مى‌دهند. ولى اينترنت چنان وسعت يافته که به‌نظر مى‌رسد اين موتورهاى جستجو تنها ۳۰ درصد اينترنت را تحت پوشش قرار مى‌دهند. آنها بيشتر داراى سايت هستند تا درختچه‌هاى اطلاعاتي، با اين حال سايت‌هاى درختچه‌هاى اطلاعاتى معمولاً داراى کيفيت بهترى هستند. تعدادى از موتورهاى جستجو مختص کشور مشخصى هستند مانند: www.sear.ch که به کشور سوئيس تعلق دارد.