عمده‌فروشى به مجموعه فعاليت‌هايى اطلاق مى‌شود که هدف از آن فروش کالا و خدمات به کسانى است که براى فروش مجدد يا مصارف تجارى کالا را خريدارى مى‌کنند. مطابق اين تعريف، اگر يک خباز خرده‌فروش به يک هتل محلى نان بفروشد، اقدام به عمده‌فروشى کرده است. اما در اين‌جا ما واحدهايى را عمده‌فروش مى‌ناميم که عمدتاً به فعاليت عمده‌فورشى اشتغال داشته باشند.


عمده‌فروشان از جهات مختلف با خرده‌فروشان فرق مى‌کنند. اولاً عمده‌فروشان با مشتريان تجارى و نه مصرف‌کنندگان نهايى سروکار دارند و به تبليغات پيشبردي، فضاى عمومى و مکان توجه کمترى نشان مى‌دهند. ثانياً عمده‌فروشان مناطق عملياتى بيشترى را تحت پوشش قرار مى‌دهند و حجم معاملات آنها از خرده‌فروشان به مراتب بيشتر است. ثالثاً عمده‌فروشان با مجموعه قوانين و مقرراتى مواجه هستند که با قوانين و مقررات خرده‌فروشان متفاوت بوده و مشمول نرخ مالياتى جداگانه‌اى نيز مى‌شوند.