فروشگاه‌هاى خرده‌فروشي، اشکال و اندازه‌هاى متفاوتى دارند و به‌طور دائم انواع جديد خرده‌فروشى نيز در حال ظهور است. فروشگاه‌هاى خرده‌فروشى را مى‌توان برحسب يک يا چند مشخصه طبقه‌بندى کرد از جمله: سطح خدمات ارائه‌شده توسط فروشگاه، نوع کالاهايى که در فروشگاه براى فروش عرضه مى‌شود، سطح نسبى قيمت‌هاى فروش، نحوه کنترل مجارى فروش و نحوه گردهمايى‌هاى آنها.