تبليغات غيرشخصي، هرگونه ارائه و پيشبرد غيرشخصى ايده‌ها، کالاها و خدمات است که توسط شخص يا مؤسسه معينى انجام مى‌شود و مستلزم پرداخت هزينه است.تبليغات، ريشه در اعصار کهن دارد. هر چند تبليغات، عمدتاً توسط مؤسسات خصوصى مورد استفاده قرار مى‌گيرد، اما از آن در تمام کشورها و از جمله کشورهاى سوسياليست نيز استفاده مى‌شود. تبليغات وسيله بسيار مناسبى است براى اطلاع‌رسانى و تشويق و ترغيب و فرقى نمى‌کند که هدف از آن فروش جهانى کوکاکولا باشد يا اين‌که مصرف‌کنندگان کشورهاى در حال توسعه به نوشيدن شير يا استفاده از خدمات تنظيم خانواده تشويق شوند.شيوه برخورد سازمان‌هاى مختلف با تبليغات، باهم فرق مى‌کند. در شرکت‌هاى کوچک، کار تبليغات شايد به فردى در دايره فروش محول شود. اما براى اين منظور در شرکت‌هاى بزرگ دواير تبليغاتى خاصى داير مى‌شوند. وظايف اين دواير، تنظيم بودجه تبليغات، همکارى با آژانس‌هاى تبليغاتي، اداره تبليغات با پست مستقيم، نمايش کالا براى واسطه‌ها و ساير وظايفى است که به عهده آژانس تبليغاتى محول نشده است. اکثر شرکت‌هاى بزرگ از خدمات آژانس‌هاى تبليغاتى استفاده مى‌کنند، زيرا استفاده از اين آژانس‌ها مزاياى زيادى در بر دارد.