تأثير پيام بر مخاطبين به نحوه قضاوت مخاطبين درباره فرستنده پيام نيز بستگى دارد. پيام‌هايى که از طريق افراد بااعتبار منتقل مى‌شوند، مؤثر هستند. براى مثال، شرکت‌هاى داروسازى بيشتر تمايل دارند که پزشکان درباره خواص و مزاياى محصولات آنها اظهارنظر کنند، زيرا پزشکان در اين مورد از اعتبار زيادى برخوردار هستند. در حال حاضر، بسيارى از توليدکنندگان مواد غذايى به پزشکان، دندانپزشکان و ساير افراد مسؤول تأمين بهداشت و سلامت جامعه روى آورده‌اند. هدف اين توليدکنندگان اين است که اين متخصصين را ترغيب کنند تا مصرف محصولات غذايى آنان را به بيماران توصيه کنند. بازاريابان براى انتقال پيام‌هاى خود از هنرپيشگان و قهرمانان معروف ورزشى نيز استفاده مى‌کنند.


حال سؤال اين است که اصولاً چه عواملى باعث اعتبار يک منبع پيام مى‌شوند؟ در اکثر اوقات سه عامل خبرگى و تخصص، معتمد بودن و دوست داشتنى بودن به منبع پيام اعتبار مى‌بخشد. خبرگى ملاکى است که بر طبق آن برقرارکننده ارتباط چنان مى‌نمايد که از اقدار لازم براى حمايت از ادعاى خود برخوردار است. پزشکان، دانشمندان و اساتيد در حيطه کار خود از نظر خبرگى و تخصص رتبه بالايى دارند. معتمد بودن ملاکى است که به واقع‌گرايي، حقيقت‌بينى و صداقت منبع پيام اشاره دارد. مثلاً دوستان در بيان حقايق از فروشندگان صادق‌تر هستند. دوست داشتنى بودن ملاکى است که حاکى از جاذبه منبع پيام نزد مخاطبين است و مردم معمولاً به افراد صادق، بذله‌گو و طبيعي، علاقه بيشترى نشان مى‌دهند. طبيعى است که معتبرترين منبع پيام کسى است که در هر سه عامل متخص بودن، معتمد بودن و دوست‌داشتنى بودن، واجد بالاترين نمره باشد.