شرکت‌ها معمولاً با توجه به اختلافاتى که بين مشتريان وجود دارد و تحولاتى که در اوضاع و احوال پيش مى‌آيد نسبت به تعديل قيمت فروش پايه خود اقدام مى‌کنند. خط‌مشى‌هاى قيمت‌گذارى تخفيفى و تخفيف فوق‌العاده، قيمت‌گذارى تبعيضي، قيمت‌گذارى رواني، قيمت‌گذارى تبليغاتى و قيمت‌گذارى جغرافيايى خط‌مشى‌هاى تعديل قيمت فروش را تشکيل مى‌دهند.

قيمت‌گذارى تخفيفى

اکثر شرکت‌ها به مناسبت‌هاى مختلفى نظير پرداخت پيش از موعد صورت‌حساب‌ها، خريد عمده و خريد غيرفصلي، قيمت‌هاى فروش پايه را تعديل مى‌کنند. اين روش، قيمت‌گذارى تخفيفى و تخفيف فوق‌العاده نام دارد که عبارتند از:

تخفيفات نقدى

تخفيف نقدي، کاهش در قيمت فروش است براى آن دسته از خريدارانى که پيش از موعد مقرر نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌هاى خود اقدام مى‌کنند.

تخفيفات مقدارى

تخفيف کمى يا مقدارى کاهش در قيمت فروش است براى خريدارانى که به‌صورت انبوه خريد مى‌کنند.

تخفيفات عملياتى

تخفيف عملياتى که به آن تخفيف تجارى نيز گفته مى‌شود، تخفيفى است که فروشنده براى اعضاى کانال توزيع کالاى خود، نظير خرده‌فروشان و عمده‌فروشان در نظر مى‌گيرد. اين تخفيف در قبال انجام خدمات خاصى نظير فروشندگي، انباردارى و حسابدارى پرداخت مى‌شود. توليدکنندگان ممکن است بنا بر خدمات متنوع و مختلفى که اعضاى کانال توزيع انجام مى‌دهند، تخفيفات متفاوتى براى آنان در نظر بگيرند. به‌هرحال يکسان بودن ميزان تخفيف داده‌شده به همه اعضاى کانال از اهميت خاصى برخوردار است.

تخفيفات فصلى

تخفيف فصلي، کاهش قيمت فروش است به خريدارانى که کالا يا خدماتى را خارج از فصل مى‌خرند. تخفيفات فصلى به فروشنده امکان مى‌دهد در طول سال به‌طور يکنواخت به توليد بپردازد.

تخفيفات فوق‌العاده

تخفيفات فوق‌العاده از انواع کاهش قيمت فروش براساس ليست قيمت فروش است. تخفيف معاوضه‌اي، کاهش در قيمت فروش است هنگام خريد کالاى جديد در مقابل ارائه نوع فرسوده و قديمى به فروشنده. تخفيفات معاوضه‌اى در صنعت اتومبيل و بعضى از کالاهاى بادوام، کاربرد فراوانى دارند. تخفيفات تبليغاتى نيز مساعدت‌هاى مالى يا تخفيف در فروش کالا است. اين‌گونه تخفيفات نيز به واسطه‌هاى فروش براى مشارکت آنها در برنامه‌هاى تبليغاتى و تبليغاتى پيشبرد فروش تعلق مى‌گيرد.

قيمت‌گذارى تبعيضى

شرکت‌ها اغلب بسته به تفاوت‌هاى موجود بين مشتريان، محصولات و مناطق مختلف جغرافيايي، قيمت‌هاى پايهٔ خود را تعديل مى‌کنند. در قيمت‌گذارى تبعيضي، يک شرکت، کالا يا خدمت خود را، نه لزوماً به دليل تفاوتى که در قيمت تمام‌شده وجود دارد، با دو يا چند قيمت فروش عرضه مى‌کند. قيمت‌گذارى تبعيضى اشکال متفاوتى دارد که عبارتند از:

قيمت‌گذارى بنا بر مشترى

در اين نوع قيمت‌گذاري، مشتريان براى کالا يا خدمتى مشابه، قيمت‌هاى متفاوتى مى‌پردازند. مثلاً موزه‌ها از دانشجويان و شهروندان سالخورده وروديه کمترى دريافت مى‌کنند.

قيمت‌گذارى بنا بر شکل

در اين نوع قيمت‌گذاري، کالاهاى مختلف، قيمت‌هاى متفاوتى دارند؛ ولى اين تفاوت براساس تفاوت قيمت تمام‌شدهٔ آنها نيست.

قيمت‌گذارى مکانى

در اين نوع قيمت‌گذاري، حتى در صورت مشابه بودن قيمت تمام‌شده، براى مناطق مختلف، قيمت‌هاى فروش متفاوتى وضع مى‌شود. براى مثال، قيمت صندلى در يک سالن تئاتر در قسمت‌هاى مختلف يکسان نيست. زيرا تماشاگران هر کدام مکان خاصى را ترجيح مى‌دهند.

قيمت‌گذارى زمانى

در اين‌گونه قيمت‌گذاري، قيمت فروش در فصول مختلف سال، ماه‌هاى سال، روزها و حتى ساعات مختلف روز متفاوت است. شرکت‌هايى که خدمات عام‌المنفعه عرضه مى‌کنند، براى مشتريان تجارى خود بنا بر ساعات روز يا تعطيلات آخر هفته نرخ‌هاى متفاوتى را اعمال مى‌کنند.