حمل‌ونقل

بازاريابان بايد به تصميمات شرکت درباره حمل‌ونقل کالا نيز علاقه‌مندى نشان دهند. نوع وسيله حمل‌ونقل، بر قيمت فروش کالا، سرعت تحويل و کيفيت کالا به هنگام تحويل تأثير مى‌گذارد و همه اين عوامل به نوبه خود بر نحوه رضايت مشترى تأثير ‌بسزايى دارند.يک شرکت، براى حمل کالا به انبار يا براى واسطه‌هاى فروش و مشتريان مى‌تواند بين پنج روش زير يکى را انتخاب کند:

راه‌آهن

راه‌آهن براى حمل کالاهاى حجيمى نظير زغال‌سنگ، شن و ماسه، مواد معدني، محصولات کشاورزى و الوار ارزان‌ترين وسيله حمل‌ونقل در مسافت‌هاى دور به‌شمار مى‌رود. علاوه بر اين، ارائه خدمات به مشتريان توسط اين وسيله اخيراً افزايش نيز پيدا کرده است. تهيه و تدارک تجهيزات جديد براى حمل انواع خاصى از کالاها، تهيه واگن‌هاى بى‌لبه براى حمل تريلرهاى بارى با راه‌آهن و خدمات ترانزيتى نظير برگرداندن محموله‌هاى حمل‌شده در بين راه به مقاصد ديگر و بازپرورى بين‌راهى کالاها از جمله خدمات جديدى است که راه‌آهن ارائه مى‌کند.


کاميون

اين وسيله از نظر جاده و برنامه زمان‌بندى از انعطاف زيادى برخوردار است. با اين وسيله مى‌توان کالا را خانه به خانه جابه‌جا کرد. اين بدان معنا است که ارسال‌کنندگان کالا در صورت استفاده از اين وسيله، نيازى به انتقال کالا از کاميون به راه‌آهن و مجدداً از راه‌‌آهن به کاميون نخواهند داشت و در نتيجه براى اين کار وقتى را به‌ هدر نخواهند داد و خسارات ناشى از دزدى و آسيب‌ديدگى کالا نيز کاهش قابل ملاحظه‌اى پيدا مى‌کند. کاميون وسيله بسيار مناسبى براى حمل کالاهاى ارزشمند در مسافت‌هاى کوتاه است. در موارد بسيارى کرايه آن با کرايه حمل با راه‌آهن رقابت مى‌کند، با اين تفاوت که اين وسيله نسبت به راه‌آهن سريع‌تر است.


آبى

هزينه حمل آبى براى جابه‌جايى کالاهاى حجيم، کم‌ارزش و فاسدنشدنى نظير شن و ماسه، ذغال‌سنگ، غلات، نفت و مواد کانى فلزى بسيار پايين و مناسب است. از سويى ديگر، حمل‌ونقل دريايي، کندترين روش حمل‌ونقل است و اغلب تحت تأثير شرايط جوّى قرار مى‌گيرد.

خطوط لوله

خطوط لوله، يک وسيله حمل‌ونقل خاص است که صرفاً براى حمل نفت خام، گاز طبيعى و مواد شيميايى از منابع توليد به مکان مصرف مورد استفاده قرار مى‌گيرد. استفاده از خطوط لوله براى حمل‌ونقل نفت خام و مشتقات آن بسيار باصرفه‌تر از راه‌آهن اما گران‌تر از حمل‌ونقل آبى است.

هوايى

اما امروزه حمل‌ونقل هوايى به‌صورت يک روش حمل‌ونقل با اهميت درآمده است. نرخ کرايه هوايى به مراتب از کرايه راه‌آهن يا کرايه کاميون بيشتر است. اما اين وسيله هنگامى که سرعت تحويل کالا از اهميت خاصى برخوردار باشد يا مسافات نسبتاً زيادى پيش‌رو باشد، وسيله بسيار مناسبى است. اين وسيله، براى کالاهاى فاسدشدنى نظير ماهى تازه، گُل و کالاهاى پرارزش اما کم‌حجمى نظير ابزارآلات فنى و جواهرآلات، بسيار مناسب است. شرکت‌ها هم به اين نتيجه رسيده‌اند که در صورت استفاده از وسايل هوايى براى حمل بار به نگهدارى موجودى جنسى و تعداد انبار کمترى نياز خواهند داشت و در ضمن، هزينه‌هاى بسته‌بندى کالا نيز کاهش خواهد يافت.


انتخاب روش حمل‌ونقل

در انتخاب روش حمل‌ونقل کالا، صاحبان کالا بايد پنج معيار را در نظر بگيرند. اين معيارها در جدول زير ارائه شده‌اند. مطابق جدول، اگر صاحبان کالا به سرعت انتقال کالا مى‌انديشند، انتخاب اول آنها خط هوايى يا کاميون خواهد بود. اگر هدف ايشان دسترسى به هزينه پايين باشد، استفاده از روش آبى يا خط لوله بهترين است. به‌نظر مى‌رسد که حمل زمينى با کاميون، داراى بالاترين ميزان مزايا است، حقيقتى که سهم رو به افزايش اين وسيله در صنعت حمل‌ونقل را توجيه مى‌کند. به‌طور روزافزونى صاحبان کالا دو يا چند روش حمل‌ونقل را با هم‌ ادغام مى‌کنند. شيوه حمل کالا با کانتينر، قرار دادن کالا در صندوق يا تريلر است به‌طورى‌که امکان جابه‌جايى آن بين دو وسيله حمل‌ونقل به‌آسانى صورت گيرد. استفاده از راه‌آهن و کاميون، کاميون با کشتي، کشتى با راەآهن و خطوط هوايى با کاميون بسيار متداول است.


هر يک از اين ترکيبات، براى صاحبان کالا داراى مزاياى خاصى است. مثلاً استفاده از راه‌آهن همراه با کاميون نه فقط باصرفه‌تر از استفاده صرف از کاميون است بلکه از راحتى و انعطاف بيشترى هم برخوردار است.

مسؤوليت سازمانى توزيع فيزيکى کالا

تصميمات مربوط به انبارداري، سطوح مختلف موجودى جنسى و حمل‌ونقل به هماهنگى زيادى نياز دارد. بسيارى از شرکت‌ها براى فعاليت‌هاى مختلف توزيع فيزيکى خود، کميته‌هاى دائمى مرکب از مديران در نظر گرفته‌اند. اين کميته‌ها اغلب براى سياست‌گذارى در زمينه بهبود و اصلاح شيوه‌هاى توزيع کالا گردهم مى‌آيند. بعضى از شرکت‌ها پا را از اين فراتر گذاشته‌اند و براى توزيع فيزيکى کالا، معاونت تعيين کرده‌اند. اين معاونت زير نظر معاونت بازاريابي، معاونت توليد يا حتى مديريت عامل فعاليت مى‌کند. محل سازمانى دايره توزيع فيزيکى در داخل شرکت نيز واجد اهميت است. مسئله مهم در واقع اين است که يک شرکت بايد با هدف ايجاد حداکثر رضايت در يک سطح هزينه منطقي، فعاليت‌هاى بازاريابى و توزيع فيزيکى خود را هماهنگ سازد.