منظور از توزيع فيزيکى کالا همان نگهداري، آماده‌سازى و نقل و انتقال کالا براى مشتريان است در زمان و مکان مناسب. مباحث مهم در توزيع فيزيکى کالا عبارتند از:

ماهيت توزيع فيزيکى کالا

توزيع فيزيکي، مستلزم برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل جريان فيزيکى مواد اوليه و کالاى ساخته شده از مبدأ به مقصد است، به‌طورى که ضمن تأمين نيازهاى مشتريان، سودى نيز حاصل شود. در توزيع فيزيکى کالا، هزينه حمل‌ونقل رکنى اساسى است. پس از هزينه حمل‌ونقل، هزينه نگهدارى موجودى جنسي، انبارداري، سفارش کالا و هزينه خدمات انجام شده براى مشتريا در مکان‌هاى بعدى جاى دارند.

هدف توزيع فيزيکى کالا

بسيارى از شرکت‌ها هدف از توزيع فيزيکى کالا را رساندن کالا در زمان و مکان مناسب و در حداقل هزينه ممکن مى‌دانند. متأسفانه هيچ سيستم توزيع فيزيکى وجود ندارد که هم خدمات ارائه‌شده به مشترى را تا حداکثر ممکن افزايش داده و هم هزينه‌هاى توزيع را به حداقل ممکن کاهش دهد. ارائه حداکثر خدمات به مشتريان به معنى داشتن موجودى جنسى زياد، استفاده از بهترين و مناسب‌ترين وسايل حمل‌ونقل و داشتن انبارهاى زياد است و اين عوامل همه موجد افزايش هزينه هستند. به حداقل رساندن هزينه نيز به معنى استفاده از حمل‌ونقل ارزان، نگهدارى موجودى جنسى اندک و داشتن کمترين تعداد انبار است.


شرکت نمى‌تواند به سادگى به مدير توزيع فيزيکى کالاى شرکت اختيار دهد که هزينه‌ها را در کمترين سطح ممکن نگاه‌ دارد. حمل‌ونقل، انباردارى و سفارش کالا اغلب بر يکديگر تأثيرى معکوس دارند.


با فرض روشن بودن اهداف توزيع فيزيکي، يک شرکت بايد در پى استفاده از سيستمى باشد که واجد حداقل هزينه براى تحقق اين اهداف باشد. مسائل مهمى که بايد درباره آنها تصميم گرفت عبارتند از: سفارشات چگونه داده شوند (سفارش کالا)؟ موجودى‌هاى جنسى کجا نگهدارى شوند (انبارداري)؟ سطح موجودى جنسى بايد چقدر باشد (سطح موجودى‌هاى جنسي)؟ و نحوه نقل و انتقال کالا چگونه باشد (حمل‌ونقل)؟

سفارش کالا

هر توزيع فيزيکي، با سفارش مشترى آغاز مى‌شود. دايره سفارشات پس از تهيه فاکتورهاى فروش، آنها را به قسمت‌هاى مختلف ارسال مى‌کند. اقلامى که در حال حاضر موجود نيستند در رديف تحويل نشده‌ها قرار مى‌گيرند. ليست کالاهايى که ارسال مى‌شوند همراه با مدارک حمل‌ و صورت‌حساب‌هاى مربوطه و نسخه‌هاى اضافى به قسمت‌هاى مختلف فرستاده مى‌شوند.


اگر مراحل سفارش کالا با سرعت و دقت انجام گيرد شرکت و مشتريان هر دو منتفع مى‌شوند. بهتر اين است که پرسنل فروش، ليست سفارشات خود را روزانه و اغلب با استفاده از کامپيوترى که به کامپيوتر مرکزى متصل است ارسال کنند. انبار پس از انجام مراحل ادارى توسط دايره سفارشات، کالاهاى درخواست‌شده را در زمان مناسب براى مشتريان ارسال دارد. و صورت‌حساب‌ها سريعاً تنظيم و در اسرع وقت براى مشتريان ارسال شوند. براى تسريع مراحل ارسال محموله و صدور صورت‌حساب، در بيشتر موارد از کامپيوتر استفاده مى‌شود.

انباردارى

تمام شرکت‌ها مجبور هستند کالاهاى خود را مادامى که به‌فروش نرفته‌اند، در جايى انبار کنند. انبارداري، يکى از فعاليت‌هاى اجتناب‌ناپذير است زيرا به‌ندرت اتفاق مى‌افتد سيکل توليد و مصرف با يکديگر هماهنگ گردند.


شرکت‌ها بايد درباره تعداد و مخصوصاً مکان‌هاى مناسب براى انبار تصميم بگيرند. هرقدر انبارها از لحاظ جغرافيايى پراکندگى بيشترى داشته باشند امکان تحويل سريع‌تر کالا به مشتريان بيشتر خواهد بود اما هزينه‌هاى انباردارى افزايش خواهد يافت. هر شرکتى مى‌بايد بين سطح خدمات ارائه‌شده به مشتريان و هزينه‌هاى توزيع، تعادل لازم را برقرار کند.

سطح موجودى جنسى

سطوح مختلف موجودى جنسى براى تأمين رضايت مشترى اهميت دارند. بازاريابان علاقه‌مند هستند که شرکت‌هاى ايشان براى تحويل سريع کالا به مشتريان، به ميزان کافى موجودى جنسى در اختيار داشته باشند. بايد توجه داشت که نگهدارى موجودي، آن‌‌هم در اين سطح، هزينه زيادى در بر دارد، چرا که براى تأمين تمام خدمات مورد نياز مشتريان، هزينه‌هاى مربوط به سطوح موجودى با نرخ فزاينده‌اى افزايش مى‌يابند. براى مديريت در صورتى نگهدارى موجودى جنسى موجه است که فروش و سود نيز متناسب با آن افزايش يابد. تصميم دربارهٔ سطح موجودى جنسي، مستلزم آگاهى دقيق از زمان و مقدار سفارش است.